02.02.2008

kısaca - ÖNSÖZ

Gerçek şu ki; rüya tabirleri ilmi, şerif ve büyük bir ilimdir. Hak Taâla'nın bu ilmi Hz. Yusuf'a (a.s) bağışlamış olduğunu herkes bilir.
UYKU NEDİR?
Hekimlere göre uykunun nedeni, yemek yedikten sonra bedende oluşan ılık buharların beyne doğru yükselmesidir. Bu buharların iki faydası vardır: Birincisi, bütün duyu organları ve bedenin tamamı dinlenir. İkincisi, alınan besinler hazmedilir. Tabirciler bu tür uykuya "doğal uyku" adını verir.
Bazı hekimlere göre, rüya, ruhun duyularla boğuşmasıdır. Yine bazılarına göre de rüya, beyinsel ve doğal bir eylemdir. Şöyle ki, hayal etme, düşünme vb. güçler uyurken artar. Bu güçler ruhun bir çeşit faaliyetidir ve beyinle alakalıdır. Nitekim uzun bir süre mütalaa eden ve az uyuyan kimsenin beynine sıcaklık ve kuruluk galip gelir ve böylece ruh, bedenin sıkı çalışması sonucu yorgun düşer. Bu da o kimsenin hastalanmasına neden olur. Bu nedenle hastalanan bir kimse menekşe yağı, nilüfer yağı vb. gibi doğal yapısı serin olan maddelerle tedavi edilmelidir.

RÜYA ÇEŞİTLERİ VE RÜYANIN İLGİNÇ YANLARI
Abdullah b. Abbas, Resul-i Ekrem'in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: "Rüya üç kısımdır: Bazıları Allah'tandır, hayatlarıyla ilgili insanlara müjde verir; bazıları şeytandandır, insanları ümitsizliğe düşürür ve bazıları da karmaşık (anlamsız) rüyalardır."
Danyal (a.s): Rüya, hakikatte iki çeşittir: Biri, içinde bulunulan vaziyetten haber verir; diğeri, işlerin akıbetini bildirir. Bu iki asıl da dörde ayrılır: Emredici rüya, alıkoyucu rüya, korkutucu rüya ve müjdeleyici rüya.
İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyalar üç kısımdır: Muhkem (içeriği belli olan) rüyalar, müteşabih (yoruma ihtiyaç duyulan) rüyalar ve karmaşık (anlamsız) rüyalar. Karmaşık rüyaları dört grup insan görür: Yapısı gereği fesada elverişli kimseler; sarhoş olarak uyuyanlar; patlıcan, tuz, mercimek, turşu vb. gibi hazmı güç yiyecekler yiyenler ve henüz ergenlik çağına girmeyen çocuklar.
İbn-i Sîrîn: Rüya iki kısımdır:
1-Muhkem rüyalar: Bunlar, doğru ve yalancı olmak üzere ikiye ayrılır.
2-Karmaşık rüyalar: Bunlar da üç çeşittir. Birincisi, doğal yapının üstün gelmesinden; ikincisi, şeytanın cilvelerinden; üçüncüsü de insanın kendi nefsindendir.
Kirmanî: Rüya üç kısımdır:
1-Allah tarafından müjde niteliği taşıyan rüyalar.
2-Şeytanın insanlara vesvese ettiği rüyalar.
3-İnsanın kendi yaptıklarıyla ilgili (sayıklama vb.) rüyalar.
İnsana doğru rüyayı Allah'ın mukarreb (yakın) meleklerinden biri gösterir. Bu melek, insana, yaptığı veya yapacağı günahlar konusunda uyarıda bulunmak için Levh-i Mahfuz'dan gelir. Rüyanın onun üzerindeki kötü etkisi ortadan kalkıncaya kadar insanın Allah'a sığınmasını ve O'ndan çekinmesini sağlar. Veyahut da hayırlı ise, hayrını çabucak ona ulaştırır. Bu nedenledir ki, rüya görüp de rüyasını unutanlara 'Eğer unuttuysan tövbe et!' derler. Çünkü bu rüyayı sana gösteren Levh-i Mahfuz'dan gelen bir melektir."
Cabir: Rüya iki kısımdır: Doğru rüya ve yalancı rüya. Doğru rüya da üç kısımdır: Müjdeleyici, korkutucu ve ilham verici rüya:
1-Müjdeleyici rüya: İnsanın hayatında karşılaşacağı olayları haber vermesi için Allah'ın Levh-i Mahfuz'dan görevlendirdiği bir meleğin gösterdiği rüyalardır. Buna göre, bir kimseye o melek aracılığıyla Allah'tan dünya ve ahiret işlerine yönelik müjde gelirse bu, iki şey içindir: Birincisi, Müslümanların ibret alması için; ikincisi, kıyamet gününde kâfirlerden yana hücceti tamamlamak için.
2-Korkutucu rüya: Allah tarafından görevlendirilen meleğin günaha neden olan yolları gösterdiği ve onu bu yollar konusunda uyardığı rüyalardır.
3-İlham niteliği taşıyan rüya ise, aynı meleğin, Allah kuluna iyilik, itaat, kulluk, zulümden kaçınma, günahlardan uzak durma ve günahlardan yana tövbe etme yollarını gösterdiği yollardır. Nitekim yüce Allah, Kurân-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Ey müminler, topluca Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz."
Yalancı rüya da üç kısımdır: İlki himmet, ikincisi illet, üçüncüsü de şeytandan olan (karmaşık) rüyalardır. Himmet; insanın uyanıkken düşündüğünü rüyada görmesidir. Bu rüyanın aslı olmadığı gibi tabiri de yoktur. İllet; insanın, bedenindeki herhangi bir hastalığın şiddetiyle rüyada inlemesi veya sayıklamasıdır. Bu tür rüyalar da asılsız ve tabiri olmayan rüyalardır. Nitekim Allah, Kurân-ı Kerim'de şöyle buyurur: "Onlar, bu, karmaşık ve aslı olmayan bir rüyadır; biz bunun gibi boş rüyaları yormayı bilmeyiz, dediler."
İmam Ali (a.s), rüya konusunda şöyle buyurmuştur: "Âlemlerin rabbi Allah'ın yarattığı ilginç şeylerden biri de rüya ve rüyada görülen iyilik veya kötülüklerdir."
İbn-i Sîrîn: Rüyanın ilginç yanlarından biri şudur ki; rüya sahibi rüyasında hayır ve esenlik ya da şer ve bela görür, sonra da aynıyla uyanıkken karşılaşır. Bir diğeri de, bazı insanlar rüyada rüya sahibine görünür ve rüya sahibi uyandığında o insanla karşılaşır. Bir diğer garip yanı da şudur ki; bazı cahiller rüyada öylesine hekimâne sözler öğrenip söyleyebilirler ki hiçbir âlim onlar kadar hikmetli bir söz söylememiş olabilir.
Cabir: Rüyanın gizemli yanlarından biri de şudur ki; rüya sahibi, rüyasında yabancı lügatlerden bahseder, onları açıklar, tefsir eder ancak uyandığında onun ne anlama geldiğini bilmez.
Kirmanî: Rüyanın gizemli yanlarından biri de şudur ki; insan rüyasında bir şey görür, uyandığında da o şey tıpkı rüyasında gördüğü gibi başına gelir.

RÜYAYI BAŞKALARINA ANLATMAK DOĞRU MUDUR?
Kirmanî: Halkın geneli, "Eğer rüyamızı tabirden anlamayan birine açacak olsak, o ne söylerse tabiri o olur" diye düşünür. Oysaki bu düşünce yanlış ve asılsızdır. Hekimlere ve meşhur tabircilere göre, rüya sahibi, ihtiyat gereği gördüğü rüyayı tabir ehlinden başkasına açmamalıdır. Tabircilerin belirledikleri ve yorumladıkları doğal rüyalar, Allah'ın emriyle ve melek aracılığıyla insana gösterilen rüyaların yorumlarıdır. Dolayısıyla bu tür rüyalara dikkat etmek zorundayız. Onları cahil kimselere açmamalıyız.
Hak Taâla Kurân-ı Kerim'de şöyle buyurur: "De ki: Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Peygamberimiz de şöyle buyurmuştur: "Âlimle cahil bir olmaz." Dolayısıyla melek aracılığıyla insana gösterilen rüya, Allah tarafından kuluna gönderilen bir mesaj olduğu için tabiri neyse, mutlaka gerçekleşecek olan da odur.

HANGİ RÜYALAR GERÇEK RÜYALARDIR?
1-Bazen kan basıncınızın artmasından kaynaklanan rüyalar görürsünüz. Bu tür rüyalar tabir edilmez.
2-Bazen stres altında olmanız ve düşüncelerinizin başka şeylerle meşgul olması yüzünden rüya görürsünüz. Bu rüyalar da gerçeği yansıtmaz ve tabiri yoktur.
3-Bazen gün boyu yaptığınız işlerden etkilenir ve bunlarla ilgili rüyalar görürsünüz. Bu tür rüyaların da tabiri olmaz.
4-Bazen de kalbinizi bir şeyle meşgul etmez ve ruhunuzu birtakım şeylerden arındırırsınız. Böyle yaparsanız, gördüğünüz rüya gerçeği yansıtır.

DUA
Peygamber efendimiz (s.a.a) uyumadan önce ve uyandıktan sonra şu duaları okurdu:
Uyumadan önce:
[Allah'ım, senin adınla ölür ve senin adınla dirilirim.]
Uyandıktan sonra:
[Öldükten sonra bizi dirilten Allah'a hamt olsun; dönüşümüz O'nadır.]

A

ABA
þİbn-i Sîrîn: Rüyada yeşil ve beyaz renkli pamuklu aba görmek veya yeni bir aba giymek; bol miktarda nimet bulacağınıza ve abanın güzelliğince menfaat elde edeceğinize…
Siyah veya koyu renkli dar aba giymek; bunun aksine işarettir.
þKirmanî: Aba satıcısı, dünyasını dinine tercih eden kişiye…
Üzerinizde ipek elbise olduğunu görmek; hem dünyayı hem de ahireti istediğinize işarettir.
ABANOZ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Abanoz ağacı çalışkan, azimli ve cimri kişiye işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Abanoz ağacı, kendi işinde sağlam ve çalışkan olmakla beraber cimri ve zengin olan, ama kimseye hayrı dokunmayan kişiye işarettir.
þKirmanî: Abanoz ağacı çalışkan, kararlı ve cimri kadına işarettir.
ABDEST
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abdest aldığınızı ve birinin sizi seyrettiğini görmek; sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine işarettir.
þAllame Meclisî: Abdest aldığınızı görmek; insanların minnetinden güvende kalacağınıza ve hacetinizin minnetsizce reva olacağına işarettir.
þMüellif: Temiz ve berrak suyla abdest aldığınızı görmek; murada ereceğinize...
Temiz olmayan suyla abdest aldığınızı görmek; bunun aksine tabir edilir.
þKirmanî: Berrak suyla abdest aldığınızı görmek; üzgünseniz sevineceğinize, korku içindeyseniz güvende kalacağınıza, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestinizin bozulduğunu görmek; yapacağınız bir iş neticesinde çaresiz kalacağınıza ve perişan olacağınıza işarettir.
ABRAŞ, ALACA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada abraşlığın dört tabiri vardır:
1-Mal
2-Miras
3-Menfaat
4- Zor işlerle yüz yüze olmak.
þAllame Meclisî: Kendi bedeninizde veya bir başkasının bedeninde abraşlık görmek; haram mala işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Abraş, mal ve zenginliktir.
Vücudunuzda alacalar olduğunu görmek; gördüğünüz alacalar kadar mal ve nimet elde edeceğinize ve bazı tabircilere göre de mirasa işarettir.
þCabir Mağribî: Abraş/ alacalı bir kişiyle arkadaş olduğunuzu görmek; eğer o kimse iyi ve iffetli biriyse, ahirete yönelik menfaat elde edeceğinize, fesat ehli ya da cimri biriyse, elinize haram yoldan bir menfaat geçeceğine işarettir.
AÇLIK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Açlık görmenin dört tabiri vardır:
1-Yardım ve darlık
2-Hırs
3-Günah
4-Tamah.
þİbn-i Sîrîn: Tabir bakımından açlık, tokluktan; açlık ve tokluk da susuzluktan daha iyidir.
Aç olduğunuzu ve yiyecek bir şey bulamadığınızı görmek; tamaha işarettir.
þCabir Mağribî: Aç olduğunuzu görmek; musibet göreceğinize…
Aç olduğunuzu ve bir şeyler yiyerek doyduğunuzu görmek; günahtan tövbe edeceğinize işarettir.
ADA
þÇağdaş Ulema: Ada görmek; yalnızlık ve üzüntüye...
Issız bir adada yalnız yaşamak; huzur ve yalnızlık aradığınıza…
Bir adayı terk etmek; emin olmadığınız bir yolda ilerleyeceğinize işarettir.
ADAM, İNSAN
þAllame Meclisî: Rüyada yaşlı adam görmek; işlerinizin açılacağına ve genişliğe çıkacağınıza…
Takva sahibi yaşlı bir adam görmek; zenginleşeceğinize…
Genç bir adam görmek; bir hile veya baskıya maruz kalacağınıza…
Yaşlı bir adamın evinize gelip size selam verdiğini veya karşınızda durup bir şey söylemediğini görmek; Allah'ın inayetiyle zenginleşeceğinize, kariyerinizin yükseleceğine ve sevineceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Adam/ insan görmek; kendinize gereğinden fazla önem verdiğinize ve bunun kendini beğenmişliğe neden olabileceğine işarettir. Bu yüzden kendinizi toplumla bütünleştirmeli ve yeni dostluklar kazanmalısınız.
Yapınıza uygun bir insan görmek veya onunla diyalog kurmak; iyi bir olayla karşılaşacağınıza…
Çirkin bir insan görmek; olmasını hiç istemediğiniz ve sizi sıkıntıya sokacak bir olayla karşılaşacağınıza…
Mutlu bir insan görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
Üzgün bir insan görmek; başkalarının düşüncelerinden etkileneceğinize işarettir.
ADAM KAÇIRMAK
þÇağdaş Ulema: Rüyada adam kaçırmak; evlenmek ya da dostluk kurmak anlamına gelmektedir.
Çocuk kaçırmak; hiç beklemediğiniz güzel bir fırsat yakalayacağınıza işarettir.
AFYON
þİbn-i Sîrîn: Afyon görmek kedere, afyon yemek ise musibet ve sıkıntıya işarettir.
AĞAÇ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ağaç görmenin on tabiri vardır:
1-Hâkim
2-Altın
3-Tacir
4-Savaşçı
5-Bilge
6-Mümin
7-Kâfir
8-Unvan
9-Husumet ve savaş
10-Münafık.
þHz. Danyal (a.s): Halk arasında değer verilen ve iyi sayılan herhangi bir ağacı rüyada görmek; büyük bir şahsiyeti görmeye işarettir.
Meyve ağacı; zengin birine…
Meyvesiz ağaç; yoksul birine…
Arabistan iklimine ait ağaçlar; bedevilere…
Arap olmayan bölgelerde görülen ağaçlar; acemlere…
Ne tür bir ağaç olduğunu bilmediğiniz bir ağacı mescitte ya da namaz kılınan herhangi bir yerde görmek; dinî inancınızın sağlamlığına…
Bahçede ağaç görmek; bahçe sahibinin malına…
Bir ağacı kökünden söküp çıkardığınızı görmek; bir kimseyi makamından edeceğinize veya mal varlığına el koyacağınıza işarettir.
þAllame Meclisî: Ağaç, insanlara tabir edilir.
Ağaç kesmek, kökünden çıkarmak veya kırmak; bir musibetle karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…
Ağaç dikmek; çocuklarınızın veya malınızın çoğalacağına ve sevineceğinize…
Kuru ağaç görmek; nifak ehli kimselere işarettir.
þMüellif: Meyve veren ağaç görmek; gördüğünüz ağacın meyveleri miktarınca nimete işarettir.
Meyve veren ağaçtan meyve koparıp yediğinizi görmek; yediğiniz meyve miktarınca gelir elde edeceğinize…
Salatalık, kavun vb. gibi gövdesiz ağaçlar görmek; alçak kişilere…
Dikenli ağaç görmek; kötü huylu ve geçimsiz kişiye işaret eder.
þKirmanî: Ağaç dalları kardeş, akraba ve evlada işarettir.
Bir ağacın köklerini görmek; Allah yolunda gönül rızasıyla zekât veren biri olduğunuza…
Ağaç köklerinin sağlam olduğunu görmek; malınızın tamamının zekâtını vereceğinize, bunun aksini görmek ise, zekâtınızı hakkıyla vermeyeceğinize…
Ağaç kabuğu görmek; oruç tutacağınıza veya oruçlu olduğunuza…
Ağaçların çok sayıda dalları olduğunu görmek; ailenizin çok geniş olacağına…
Ağaç yaprakları görmek; kardeşinizin yumuşak huylu olduğuna…
Çok yapraklı ağaç görmek; sizin yumuşak huylu biri olduğunuza…
Az yapraklı ağaç görmek; yukarıdakinin aksine…
Meyvesi olan ağaç görmek; takvalı biri olduğunuza…
Ağaç kestiğinizi veya ağacı bir yere attığınızı görmek; durumunuzun kötüye gideceğine veya öleceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Hoş kokulu ve meyvesi tatlı olan ağaç görmek; salih, temiz ve dindar kişiye…
Daha önce görmüş olduğunuz bir ağacı yerinde görmemek; bölgeye gelen yabancı kişiye…
Bulunduğunuz yerde her tarafın çeşit çeşit ağaçlarla dolu olduğunu görmek; bu rüyayı nerede görmüşseniz (evinizde veya başka bir yerde), orada musibet olacağına ve büyük-küçük herkesin orayı ziyaret edeceğine…
Evinize ağaç diktiğinizi, meyve verdiğini ve meyvesinden yediğinizi görmek; evinize iç güvey getireceğinize…
Kendi evinize ağaç tohumları ektiğinizi görmek; ektiğiniz tohum miktarı kadar elinize bir şey geçeceğine…
Yüksek bir ağaca çıktığınızı görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
Ağaçtan düştüğünüzü ve ayağınızı kırdığınızı görmek; büyük bir belaya…
Kesilmiş kuru ağaçlar görmek; Müslümanlardan haberdar olmayan dinsiz kişilere…
Meyvesiz ağaç; kadına…
Bir ağacın gölgesinde oturduğunuzu veya uyuduğunuzu görmek; ağaç sahibinin güvencesi altında olacağınıza…
Herkesçe bilinen bir ağacı görmek; dine, gövdesi imana, suyu namaza, kabuğu rızka, yaprağı ise iyilik ve güzelliğe işarettir. Ağaç ne kadar güzel olursa, dinî inancınız da bir o kadar güzel olur. Yine, ağaç ne kadar kuruysa ve dal, yaprak vs. şeylerden yoksunsa, malınız da aynı oranda eksilecektir.
þİsmail Eş’as: Ağaç yaprakları topladığınızı görmek; topladığınız yaprak miktarınca altın elde edeceğinize…
Ağaçlardan meyve topladığınızı görmek; neslinizin çoğalacağına…
Ağaçların üzerine çıktığınızı görmek; büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza ve onun desteğiyle korktuğunuz bir şeyden güvende olacağınıza…
Bir ağaca çıktığınızı ve aynı ağacın meyvesinden yediğinizi gör-mek; kayısı gibi kötüye tabir edilen ağaçlar dışında yediğiniz meyve miktarınca mal elde edeceğinize veya sevineceğiniz bir haber işiteceğinize…
Çok sayıda meyve veren ağaçlar görmek ve hepsinin size ait olduğunu bilmek; ömrünüzün uzun olduğuna ve saygınlık elde edeceğinize…
Ağaç kestiğinizi görmek; şiddetli bir hastalığa yakalanacağınıza veya ailenizden birinin vefat edeceğine…
Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir bahçeye girdiğinizi ve ağaçların yapraklarının döküldüğünü görmek; sonbaharda görmüşseniz, üzüntü ve sıkıntıya…
Bir ağacın sizinle konuştuğunu görmek; insanları şaşırtacak bir iş yapacağınıza…
Bir ağacı yerinden söküp çıkardığınızı görmek; hastalanacağınıza veya ağacı çıkardığınız yerde yaşayan birinin hastalanıp öleceğine işarettir.
AĞAÇLAR
þMüellif: Abanoz ağacı; işine hâkim olan kişiye ve bazı tabircilere göre kadına…
Armut ağacı; yumuşak huylu ve zengin kimseye…
Badem ağacı; kötü huylu kadına…
Ceviz ağacı; ailesine karşı cömert olan kimseye…
Ceviz ağacının üzerinde olduğunuzu görmek; saygın biriyle dost olacağınıza…
Çam ağacı; dini de dünyası da olmayan inançsız ve fakir kimseye…
Çınar ağacı; dostlarına ve yakınlarına faydası dokunan iyi birine...
Ebucehil Karpuzu; zengin ve çıkarcı kimseye…
Elma ağacı; tiz çıkışlı kaba birine…
Erik ağacı; faydası herkese dokunan doktora…
Fındık ağacı; katı kalpli, eğlence düşkünü ve hayrı az olan kimseye…
Fıstık ağacı (Antep fıstığı); zengin ama cimri kimseye…
Gül ağacı; doğru sözlü mutlu kimseye…
Hindistan cevizi ağacı; yalancı ve büyücüye…
Hurma ağacı; değerli ve bilge insana…
Hurma ağacını evinizde görmek; saygın biriyle tanışacağınıza ve onunla dost olacağınıza…
İğde ağacı; ince ruhlu, yumuşak sözlü ve şefkatli birine…
İncir ağacı; zengin ve nimet sahibi kişiye…
Kayısı ağacı; hasta birine…
Kestane ağacı; ehline karşı ikiyüzlülük yapan gafil kimseye…
Mersin ağacı; halkla iyi geçinemeyen ve sürekli bahane arayan kimseye…
Meşe veya bülbül ağacı; insanların işlerini yoluna koyan yumuşak sözlü, saygın kimseye…
Nar ağacı; bol miktarda servet sahibi kimseye, bazı tabircilere göre de liyakatli ve zengin kadına…
Narenciye ağacı; hastalıklı veya soluk benizli kaba birine…
Ödağacı; güzel yüzlü, yumuşak huylu, tatlı dilli ve zengin kimseye…
Sedir ağacı; hayâ sahibi büyük birine…
Selvi ağacı; tiz çıkışlı kaba birine…
Şeftali ağacı; varlık sahibi, yumuşak huylu ve vakarlı kimseye…
Turunç ağacı; sadece kendi görüşünü beğenen muhalif birine…
Üzüm ağacı, asma; güzel yüzlü iyi kadına…
Zeytin ağacı; insanlara az hayrı dokunan soylu ve orta halli kimseye işarettir.
AĞIT, MERSİYE, MATEM
þMüellif: Ağıt okumak; bulunduğunuz yerde yaşayan birtakım insanların birbirlerinden ayrılacağına...
Önde gelen şahsiyetlerden birinin öldüğünü ve ardından mersiye okunduğunu görmek; gerçek hayatta o kimsenin zarara uğrayacağına…
Ağıt okuyup feryat ettiğinizi görmek; kötü bir şeyle karşılaşacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Daha önce ölen birinin yeniden öldüğünü ve yakınlarının başucunda ağıt tutup ağladıklarını görmek; ölen kişinin ailesinin sıkıntı yaşayacağına…
Aynı rüyada akrabalarının sessizce ağladıklarını görmek; ölen kişiden yana yakınlarının sevinç yaşayacaklarına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Matem veya matem yeri görmek; kısa süreli sıkıntıya işarettir.
AĞIZ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ağız görmenin yedi tabiri vardır:
1-Ev/barınak
2-Hazine
3-Önü kapalı işlerin açılması
4-Mal
5-Hacet
6-Vezir
7-Muhafız (güvenlik görevlisi).
þHz. Danyal (a.s): Ağız; işlerin önünü açan veya işleri bitiren şeye, ağızdan çıkan her türlü iyi veya kötü şey söze, ağza konan her türlü nesne rızka, ağza alınan her yemek dinî inancın güzelliğine…
Ağzınızda yenmesi ve sindirimi zor olan bir şey olduğunu görmek; geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…
Ağzınızda tatlı ve sindirimi rahat olan bir şey olduğunu görmek; geçiminiz konusunda rahatlayacağınıza işarettir.
þAllame Meclisî: Ağız görmek; geçiminizin daralacağına ve kötüye gideceğine işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ağzınızın sıkıca kapandığını görmek; hastalanacağınıza veya ecelinizin yaklaştığına…
Ağzınızın oldukça genişlediğini görmek; güzel sözler işiteceğinize…
Ağzınızın yamulduğunu, gevşediğini veya çirkinleştiğini görmek; işe yaramayan çirkin sözler söyleyeceğinize…
Ağzınızın etinin düştüğünü görmek; bir zararla karşılaşacağınıza…
Ağzınızdan kan geldiğini görmek; birinden imalı sözler işiteceğinize…
Ağzınızdan akan kanın pantolonunuza bulaştığını görmek; kadınlara yönelik bir yargıda bulunacağınıza işarettir.
þİsmail Eş’as: Ağzından kurtçuk vb. canlılar çıktığını görmek; birden fazla eşiniz varsa içlerinden birinin öleceğine veya boşanacağına…
Ağzınızdan pislik çıktığını görmek; insanlara yapacağınız iyilikleri yer yer dile getirerek veya başa kakarak hiç edeceğinize…
Ağzınızdan hoşlandığınızı görmek; insanların sizi öveceğine…
Ağzınızdan hoşlanmadığınızı görmek; yukarıdakinin aksine…
Ağzınızdan inci çıktığını, insanların bu incileri aldığını ve size kalmadığını görmek; insanların ilminizden yararlanacaklarına ama bunun size hiçbir faydasının olmayacağına…
Ağzından pislik çıkardığınızı ve insanların sizden uzaklaştığını görmek; bir şair olduğunuza, insanları yeren ve hicveden şiirler okuduğunuza…
Birinin ağzını mühürlemek ama kim olduğunu bilmemek; insanlar arasında rezil olacağınıza işarettir. "O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder."
þCahiz: Ağzından bir şey çıktığını görmek; bir söz söyleyeceğinize, bunun aksini görmek; çirkin söze…
Ağzınıza güzel bir şey koyduğunuzu görmek; helal rızk elde edeceğinize…
Ağzınıza pislik koyduğunuzu görmek; haram yiyeceğinize…
Esnemek; bir kişiden yana şikâyetçi olmak istediğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Büyük bir ağzınız olduğunu görmek; gelecekte iyi bir konuşmacı olmak istediğinize işarettir.
AĞLAMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ağladıktan sonra güldüğünüzü görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir. "Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur."
þİbn-i Sîrîn: Ağlamak; Allah'ın inayetiyle sevineceğinize…
Günahlarınızdan dolayı veya ilim, Kurân vb. meclislerde ağladığınızı görmek; Allah'ın fazlıyla günahlarınızın bağışlanacağına…
Ağladığınızı ama gözlerinizden yaş gelmediğini görmek; zarara uğrayacağınıza…
Ağladığınızı ama gözünüzden yaş yerine kan geldiğini görmek; daha önce yapmış olduğunuz bir işten dolayı pişman olacağınıza işarettir.
AĞRI, DERT
þİbn-i Sîrîn: Bütün uzuvlarınızın ağrıdığını görmek; sahip olduğunuz mallarınızı kaybedeceğinize…
Başınızın ağrıdığını görmek; çok günah işleyeceğinize, bu yüzden tövbe etmeniz ve sadaka vermeniz gerektiğine…
Alnınızın ağrıdığını görmek; inancınızın bozuk olduğuna ve sıkıntı yaşayacağınıza…
Gözünüzün ağrıdığını ve bu yüzden ilaç kullandığınızı görmek; doğru yola döneceğinize…
Kulağınızın ağrıdığını görmek; çirkin ve küfürlü sözler işiteceğinize…
Burnunuzun ağrıdığını görmek; bir tacirin size zarar vereceğine…
Dilinizin ağrıdığını veya dilinizde bir eksiklik olduğunu görmek; söyleyeceğiniz bir söz yüzünden vebal altında kalacağınıza ve eğer tacirseniz, ticaret konusunda yalan söyleyeceğinize…
Dilinizin kesik olduğunu görmek; iyi ve takvalı biri olduğunuza…
Damağınızın ağrıdığını görmek; birinin hakkını inkâr edeceğinize…
Ağzının ağrıdığını görmek; çok üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…
Boynunuzun ağrıdığını görmek; teslim etmeniz gereken bir emanetiniz olduğuna ancak onu sahibine teslim etmeyeceğinize…
Karnınızın ağrıdığını görmek; akrabalarınızdan yana rencide olacağınıza ve eziyet göreceğinize…
Ciğerinizin ağrıdığını görmek; çocuğunuza karşı muhabbet beslediğinize…
Elinizin ağrıdığını görmek; komşunuza veya öz kardeşinize zulmedeceğinize…
Baldırınızın ağrıdığını görmek; akrabalarınıza zulmedeceğinize…
Parmağınızın ağrıdığını görmek; eşinizi rencide edeceğinize…
Avret yerlerinizin ağrıdığını görmek; fesada meyledeceğinize…
Kalçanızın ağrıdığını görmek; akrabalarınıza zulmedeceğinize…
Ayağınızın ağrıdığını görmek; elinizin altında çalışanlara merhamet göstermediğinize ve onları küçük düşürmeye çalışacağınıza…
Bedeninizin dağlandığını görmek; mal bulacağınıza işarettir.
AHIR
þÇağdaş Ulema; İçi hayvanlarla dolu ahır görmek; menfaate işarettir.
AİLE
þÇağdaş Ulema: Bir aileniz olduğunu görmek veya sıradan bir aile görmek; mutluluğa işarettir.
AKBABA
þÇağdaş Ulema: Akbaba görmek; kötü bir hastalığa yakalanacağınıza...
Uçan bir akbaba görmek; bir tanıdığınızın hakkının zayi olacağına…
Akbaba avlamak; düşmanınıza galip geleceğinize işarettir.
AKCİĞER
þMüellif: Rüyada akciğer; sevince yorulur.
Çok sayıda akciğerinizin olduğunu görmek; sevineceğinize…
Birine akciğerinizi verdiğinizi görmek; o kimseye şefkat göstereceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Eti helal olan bir hayvanın akciğerini çiğ veya pişmiş olarak yemek; helal mal elde edeceğinize işarettir.
AKIL
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada aklı (bir cisim gibi) görmenin dört tabiri vardır:
1-Baht ve talih
2-Anne-baba
3-Söz sahibi kimse
4-Bol miktarda mal.
þMüellif: Aklınızın bir insan şeklinde göründüğünü ve size, "Ben senin aklınım" dediğini görmek; söz sahibi birinin oğluyla arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Aklınızın ve nefsinizin birer insan şeklinde göründüklerini ve size "Biz senin aklın ve nefsiniz" dediklerini görmek; zengin olacağınıza ve saygınlık elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Aklı ve nefsi tıpkı bir cisim gibi görmek; anne-babaya tabir edilir. Eğer uzaktaysalar yanınıza geleceklerine ve eğer ölmüşseler, hayır amellerinizin (dua, sadaka vs.) onlara ulaştığına işarettir.
AKİK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada akiğe sahip olduğunuzu görmek; büyük bir şahsiyetten menfaat elde edeceğinize…
Akiğinizin kaybolduğunu görmek; bunun aksine…
Çuval dolusu akiğinizin olduğunu görmek; sahip olduğunuz akik miktarınca mal elde edeceğinize işarettir.
AKRABALAR
þÇağdaş Ulema: Amca veya dayınızı görmek; aile içi anlaşmazlığa…
Halanızı, teyzenizi, amcanızın veya dayınızın eşini görmek; bir hediye alacağınıza işarettir.
AKREP
þİmam Cafer Sadık (a.s): Akrep görmenin üç tabiri vardır:
1-Düşman
2-Kıskanç ve hasetçi kimse
3-Söz dolaştıran kimse.
þAllame Meclisî: Akrep; zayıf düşmana…
Akrep tarafından sokulduğunuzu görmek; asaletsiz bir kişiyle kavga edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Akrep görmek; zayıf düşmana…
Bir akrep tarafından sokulduğunuzu görmek; hoşlanmadığınız birinden veya düşmanınızdan sizi üzecek ağır bir söz işiteceğinize...
Bir akrep öldürdüğünüzü görmek; düşmana karşı zafer kazanacağınıza işarettir.
þKirmanî: Bir akrebiniz olduğunu ve insanları soktuğunu görmek; insanların kötülüğünü söyleyeceğinize…
İştahla akrep yediğinizi görmek; bir düşmanınızın arkanızdan kötü planlar kurduğuna ve size bir kötülük yapmak istediğine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Akrep; gizli bir düşmanın varlığına…
Akrep soktuğunu görmek; gizli bir düşman tarafından darbe alacağınıza işarettir.
AKSAMAK
þÇağdaş Ulema: Aksadığınızı veya birinin aksadığını görmek; ticarette gerileyeceğinize işarettir.
ALÇI
þİbn-i Sîrîn: Rüyada alçı görmek; savaş ve düşmanlığa…
Alçı satmak; kötüye işarettir.
ALFABE, HARFLER
þÇağdaş Ulema: Alfabe görmek veya öğrenmek; aile içi mutluluğa…
Harfleri alfabetik sıraya göre yazmak; bir olayı gerektiği şekilde sonlandıracağınıza işarettir.
ALIN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada alın görmenin altı tabiri vardır:
1-Makam
2-İzzet
3-Zengin evlat
4-Geçim, kazanç
5-Dindarlık
6-Cömertlik.
þİbn-i Sîrîn: Alın, makam demektir. Zira alın, Allah'a secde uzvudur. Bazı tabircilere göre alın, aile halkından zengin olacak bir çocuğa delalet eder.
Alnınızda bir iz olduğunu görmek; bir arkadaşınızın dindarlıkla şöhret bulacağına…
Alnınızın yaralandığını ve kanadığını görmek; makamınızın artacağına…
Alnınızın küçüldüğünü görmek; önceki tabirin aksine…
Alnınızın farklı bir şekle dönüştüğünü görmek; zarar göreceğinize…
Alnınızdaki tüylerin kırmızı ve beyaz olduğunu görmek; borcunuzun eşiniz yüzünden olduğuna…
Alnınızda ödem olduğunu görmek; malınızın çoğalacağına…
Alnınızdan yılan, akrep ya da başka bir şey çıktığını görmek; acı ve sıkıntı göreceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Alnınızda tek göz olduğunu görmek; kendi işlerinizle meşgul olacağınıza…
Alnınızda çok sayıda göz olduğunu görmek; çıkarlarınızı koruyacağınıza…
Alnınıza yeşil bir yazı yazıldığını görmek; âlim ve dindar bir çocuğunuz olacağına…
Alnınıza rahmet ayeti yazıldığını görmek; akıbetinizin iyi olacağına ve ölümünüzün şehadetle gerçekleşeceğine…
Alnınıza azap ayeti yazıldığını görmek; önceki rüyanın aksine işarettir.
ALIŞVERİŞ
þİbn-i Sîrîn: Rüyada alışveriş yapmak kötüye işarettir.
Birinin sizi sattığını görmek; işinizin kötüye gideceğini gösterir.
þKirmanî: Alışveriş yaptığınızı görmek; alışveriş yaptığınız şeyin değerince menfaat elde edeceğinize işarettir.
ÂLİM
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada âlim olmanın dört tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-İzzet
3-Kabul
4-Yöneticilik.
þİbn-i Sîrîn: Bir cahilin âlim veya fakih olduğunu görmek; o kimsenin halk arasında kötülükle tanınacağına…
Bir âlimin âlim veya fakih olduğunu görmek; o kimsenin ilminin çoğalacağına işarettir.
þKirmanî: Âlim olmadığınız halde halka ilim öğrettiğinizi görmek; bulunduğunuz bölgedeki insanlarla alay edercesine onlara hile yapacağınıza…
Âlim olduğunuzu ve insanlara ilim öğrettiğinizi görmek; saygınlık elde edeceğinize…
Aynı rüyada insanlardan para aldığınızı görmek; rüşvet alacağınıza işarettir.
ÂLİMLER, EVLİYALAR
þMüellif: Rüyada seçkin İslam âlimlerini, evliyaları vs. görmek; Allah'ın inayetiyle hayır işlerle meşgul olacağınıza, saygınlık elde edeceğinize ve hangi âlimi görmüşseniz, onun derecesinden feyizleneceğinize işarettir. Zira âlimler, müçtehitler ve evliyalar, peygamberlerin mirasçılarıdırlar.
Herhangi bir yerde âlimlerin, hekimlerin ve evliyaların bir araya geldiklerini görmek; orada yaşayan insanların cahilleri alt edeceklerine, sadakatle yaşayacaklarına ve birbirlerine emr-i maruf ve nehy-i münker yapacaklarına işarettir.
ALTIN
þAllame Meclisî: Altın görmek; hastalanacağınıza işarettir.
þÇağdaş Ulema: Altın görmek veya altına sahip olmak; ticaret hayatınızda iyi bir ilerleme kaydedeceğinize…
Altın bulmak; sevdiğiniz biriyle karşılaşacağınıza…
Altın kaybetmek veya harcamak; zarara uğrayacağınıza…
Kendinizi altınla bezediğinizi görmek; yaşam düzeyinizin düşük olacağına…
Altın elbise giymek; iyi ama ciddî olmayan bir vaat alacağınıza…
Altın temizlemek veya yıkamak; uğraşlarınız neticesinde saygınlığınızın artacağına işarettir.
AMBER
þİmam Cafer Sadık (a.s): Amber görmenin dört tabiri vardır:
1-Menfaat
2-Yöneticilik
3-Mutluluk ve murat
4-Övgü.
þMüellif: Amberiniz olduğunu görmek; gördüğünüz amber miktarınca menfaat elde edeceğinize…
Birine amber verdiğinizi görmek; o kimseye rahatlık sağlayacağınıza…
Amberinizin zayi olduğunu görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
AMELİYAT
þÇağdaş Ulema: Bir ameliyata katılmak; üzüntüyle sonuçlanan bir ilişkiye…
Ameliyat olmak; birilerinin yardımıyla maddî sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.
ANAHTAR
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada anahtar görmenin sekiz tabiri vardır:
1-Müjde
2-Üzüntüden kurtulmak
3-Hastalıktan kurtulmak
4-Murada ermek
5-Dinî inanç konusunda sağlamlık
6-Hacetlerin reva olması
7-Duaların kabul olması
8-İlim.
þHz. Danyal (a.s): (Anahtar, cinsine göre şöyle tabir edilir:)
Ağaç anahtar; az menfaate…
Bakır anahtar; etkili söze...
Demir anahtar; kuvvete…
Gümüş veya altın anahtar; mala işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Anahtar; kapalı işlerin önünü açan ve düşmana galip gelen kimseye…
Çok sayıda anahtarınızın olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza işarettir. "Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar."
þÇağdaş Ulema: Anahtar, sır demektir.
Anahtar kaybetmek; çok ilgi duyduğunuz bir konuyu öğrenmeye çalıştığınıza, ancak öğrenemeyeceğinize…
Unuttuğunuz veya kaybettiğiniz anahtarları bulmak; acemice yaklaşımlarınız nedeniyle bazı hedeflerinizden uzaklaşacağınıza…
Unuttuğunuz veya kaybettiğiniz anahtarları bulamamak; gizli hedeflerinize ulaşamayacağınıza…
Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir anahtar bulmak; birinin sırrından haberdar olacağınıza işarettir.
ANKA KUŞU
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Anka kuşu görmenin dört tabiri vardır:
1-Hâkim
2-Büyük şahsiyet
3-Yöneticilik
4-Güzel kadın.
þAllame Meclisî: Anka kuşunun sizinle konuştuğunu veya evinizin çatısına konduğunu görmek; zenginleşeceğinize veya ilginç bir işle karşılaşacağınıza…
Anka eti yediğinizi görmek; iffetli ve takvalı bir kızınız olacağına…
Elinizde Anka kuşu olduğunu ve uçup gittiğini görmek; eşinizi boşayacağınıza, ancak daha sonra pişman olacağınıza…
Anka kuşu yakalamak; bir başkanlık makamına oturacağınıza…
Anka eti yediğinizi, ancak hiç kemiği olmadığını görmek; kariyerinizin yükseleceğine, gelir elde edeceğinize, ancak dinî inancınızın zarar göreceğine işarettir.
þMüellif: Anka kuşu; saygın ve ahlaklı kişiye ve aynı zamanda bahta…
Dişi Anka kuşu; güzel bir kadına…
Bir Anka kuşunun sizi yakalayıp havaya uçtuğunu görmek; büyük bir şahsiyetin yolculuğa çıkacağına işarettir.
þKirmanî: Anka kuşu; söz sahibi, iyiliksever ve büyük bir şahsiyete…
Dişi Anka kuşu öldürmek; bir kızla gayrimeşru ilişki yaşayacağınıza…
Anka kuşunun elinizden uçup gittiğini görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir.
ANNE
þÇağdaş Ulema: Rüyada sıklıkla annenizi görmek; kendinize olan güveninizi kaybettiğinize, nadiren görmek ise, annenizle duygusal ilişkilerinizin iyi olduğuna…
Annenizi ölmüş olarak görmek; hissiz ve lakayt biri olduğunuza…
Annenizi diri görmek; güzel bir durumla karşılaşacağınıza…
Annenizi çocuklarından yana endişeli görmek; birinin başına gelecek kazadan dolayı muhtemelen sizin de zarar görebileceğinize…
Annenizin, evlatlarına şefkat gösterdiğini ve mutlu olduğunu görmek; bir başkasının durumundan faydalanacağınıza...
Henüz hayatta olan annenizi kaybettiğinizi görmek; herhangi bir konuda vicdan azabı çekeceğinize işarettir.
ANTEN
þÇağdaş Ulema: Rüyada anten görmek veya bir antene sahip olmak; uzaklarda yaşayan dostlardan haber verir.
Anteni radyoya bağlamak; mad-dî güç elde edeceğinize…
Anteni yere bağlamak; üstün gücünüzle büyük bir iş yapacağınıza…
Anteni parçalamak; hoşunuza gitmeyecek kötü bir haber alacağınıza işarettir.
ARAZİ, YER, ZEMİN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada arazi/ yer görmenin dört tabiri vardır:
1-Kadın
2-Dünya
3-Mal
4-Yöneticilik.
þHz. Danyal (a.s): Arazi/ yer, kadına işarettir.
Uzun, geniş ve etrafı duvarlarla çevrili temiz bir arazinizin olduğunu görmek; iffetli ve temiz bir eşinizin olduğuna…
Uçsuz-bucaksız bir arazinizin olduğunu görmek; evleneceğinize ve eşinizden menfaat elde edeceğinize…
Kendinize ait arazide çeşitli bitkiler ve yeşillikler olduğunu görmek; İslam dini üzere olduğunuza işarettir. Zira rüyada yeşillik, İslam dinine delalet eder.
þİbn-i Sîrîn: Arazide belirli sebzelerin olduğunu görmek; erdem ve diyanet sahibi biri olduğunuza ve ahiret sevabı elde edeceğinize…
Meçhul bir çölde olduğunuzu görmek; uzak bir yolculuğa çıkacağınıza…
Bir yeri kazıp toprağını yediğinizi görmek; yediğiniz toprak kadar mal bulacağınıza…
Kuyu açmak için yeri kazdığınızı görmek; hile yoluyla dünya malı elde edeceğinize…
Yere gömüldüğünüzü görmek; üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza ve bir kadın yüzünden malınızın telef olacağına…
Kendi arazinize tohum ektiğinizi veya ağaç diktiğinizi görmek; rızkınızın bollaşacağına ve geçiminizin rahat olacağına…
Kendi arazinizin çer-çöp veya dikenlerle dolu olduğunu görmek; hak yolda ilerleyeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Kendinize ait bir araziyi sattığınızı görmek; sıkıntı yaşayacağınıza…
Arazinizin sele kapıldığını ve harap olduğunu görmek; söz sahibi birinden zarar göreceğinize…
Yerin sizinle konuştuğunu ve size iyi bir müjde verdiğini görmek; insanları şaşırtacak kadar dünya ve a-hiret menfaati elde edeceğinize ve öldükten sonra hayırla anılacağınıza…
Yerin ayaklarınızın altında toplandığını görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Yerin bir bölümünün ayaklarınızın altında toplandığını görmek; geçim konusunda zorlanacağınıza…
Aynı yerin tanıdık birine ait olduğunu görmek; arazi sahibinin geçim konusunda rahatlığa çıkacağına…
Kendinize ait bir yeri genişlettiğinizi görmek; ömrünüzün uzayacağına…
Bir yerde/ arazide yürüdüğünüzü görmek; yolculuğa çıkacağınıza işarettir.
þİsmail Eş’as: Kendinize ait bir yeri/ araziyi sabanla sürdüğünüzü görmek; büyük bir meslek sahibi olacağınıza, bir kadından menfaat elde edeceğinize veya çıkacağınız bir yolculukta kazanç sağlayacağınıza…
Kendinize ait bayındır bir yer görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
Kendinize ait kötü ve harap bir yer görmek; işinizin kötüye gideceğine veya biriyle aranızda husumet çıkacağına…
Ekili bir arazinin ortasında olduğunuzu görmek; biriyle ortak olacağınıza veya evleneceğinize…
Bir arazinin ortasında şaşkın bir vaziyette durduğunuzu ve arazide bir gül bittiğini görmek; dindar ve takvalı bir kadınla evleneceğinize ve ondan bir çocuk sahibi olacağınıza işarettir.
ARI
þİmam Cafer Sadık (a.s): Arı görmenin altı tabiri vardır:
1-Kargaşa
2-Alçak insanlar
3-Ordu
4-Çekirge sürüsü
5-Düşman
6-Evlat.
þAllame Meclisî: Balarısı görmek; murada ereceğinize ve düşmanı alt edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Arı, aşağılık kimseye…
Bir arı tarafından sokulduğunuzu görmek; güzel bir söz işiteceğinize veya aşağılık bir kişiden kötülük göreceğinize…
Üzerinize çok sayıda arı konduğunu görmek; alçak insanlar arasında mağdur kalacağınıza işarettir.
þKirmanî: Arı tarafından sokulduğunuzu veya ısırıldığınızı görmek; kötü bir kadın tarafından eziyet göreceğinize…
Evinizde çok sayıda arı toplandığını görmek; halk arasında dedikoducu olarak tanınan bir kadına işinizin düşeceğine…
Arı öldürdüğünüzü görmek; düşmana veya rakibinize galip geleceğinize…
Bir arı kitlesinin gökyüzünden gelerek bir yerde toplandığını gör-mek; bulunduğunuz bölgede kalabalık bir ordunun konuşlanacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bal arısı görmek; hayır ve başarıya…
Bal arısını kırmızı çiçekler üzerinde görmek; tüm arzularınızı elde edeceğiniz mutlu bir dönem geçireceğinize…
Bal arısı tarafından sokulmak; eski bir dostla karşılaşacağınıza işarettir.
ARK, ARK SUYU
þAllame Meclisî: Ark veya çeşme görmek; helal rızk elde edeceğinize…
Bir ark veya kuyuya düştüğünüzü görmek; düşmanların şerrinden güvende olacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ark görmek; cana yakın kimseye…
Tadı hoş ve temiz ark suyu görmek; ideal bir yaşantıya sahip olduğunuza…
Bir yolculukta veya yabancı insanların arasında olduğunuzu ve meçhul bir arktan berrak su içtiğinizi görmek; ne olduğu belli olmayan birtakım işler yapacağınıza, uzun yaşayacağınıza ve içtiğiniz su miktarınca menfaat elde edeceğinize…
Aynı rüyada suyun acı veya tuzlu olduğunu görmek; geçiminizin kötüye gideceğine…
Berrak ark suyu görmek; cana yakın biri olacağınıza, işinizin yolunda gideceğine…
Bulanık ark suyu görmek; işinizin kötüye gideceğine…
Her yerde ark suyu görmek; vekil olacağınıza…
Suyu berrak olan bir arkta oturduğunuzu görmek; sıkıntıdaysanız rahatlığa kavuşacağınıza, hastaysanız şifa bulacağınıza, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve yolculuktaysanız memleketinize çabuk döneceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Ark suyu, insanlara hayrı dokunan ihtişam sahibi kimseye…
Arktan su aldığınızı veya birinin size buradan su verdiğini gör-mek; aldığınız su miktarınca ihtişam sahibi bir kimseden mal elde edeceğinize işarettir.
ARMUT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Armut görmenin beş tabiri vardır:
1-Helal mal
2-Zenginlik
3-Kadın
4-Murada erme
5-Menfaat.
þİbn-i Sîrîn: Yeşil ve lezzetli armut yemek; helal mal elde etmeye...
Sarı armut yemek; hastalığa…
Olgunlaşmış ve tatlı armut yemek; mal bakımından kazanca...
Ekşi ve nahoş armut yemek; üzüntüye işarettir.
þKirmanî: Mevsiminde yeşil ve leziz armut görmek, murada ermeye; armut yemek ise, menfaat elde etmeye işarettir.
ARPA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada arpa görmek, kolay elde edilen mala, arpa satıcısı ise, dünyasını ahiretine tercih eden kişiye işarettir.
þKirmanî: Yaş, kuru veya pişmiş arpa yemek; az bir hayır elde edeceğinize…
Arpanız olduğunu veya birinin size arpa verdiğini görmek; arpa miktarınca hayır göreceğinize ve sıhhatli olacağınıza…
Arpa ektiğinizi görmek; mal elde edeceğinize ve Allah’ı hoşnut kılacak bir iş yapacağınıza işarettir.
ARŞ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Arş'ı görmenin dört tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-Yücelik
3-Derece
4-İzzet ve saygınlık.
þAllame Meclisî: Arş'ın üzerinde olduğunuzu ve bu makama layık olduğunuzu görmek; düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve arzu ettiğiniz şeylerin gerçekleşeceğine işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Arş'ı görmek; büyük ve kazançlı bir iş yapacağınıza…
Arş'ı süslü görmek; izzet bulacağınıza veya iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine…
Arş'ın küçük olduğunu görmek; halk arasında küçük düşürüleceğinize…
Kendinizi Arş olarak görmek; büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza ve onun vesilesiyle saygınlık kazanacağınıza…
Arş'tan yere indiğinizi görmek; bunun aksine tabir edilir.
ASHAP
þMüellif: Peygamber efendimizin (s.a.a) seçkin sahabelerini görmek; iyiye…
Hz. Bilal'i görmek; Emr-i maruf ve nehy-i münker yapacağınıza…
Ebuzer veya Mikdad'ı görmek; dinî konularda uzman olacağınıza işarettir.
ASKER
þÇağdaş Ulema: Asker görmek; kadınlar için geçici arkadaşlık, erkekler içinse huzursuzluğa…
Askerleri eğitim yaparken görmek; patronlarınızla sorun yaşayacağınıza…
Savaşan askerler görmek; bazı kimselerle zorlu bir çekişmeye gireceğinize işarettir.
ASLAN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada aslan görmenin üç tabiri vardır:
1-Yönetici
2-Cesur kişi
3-Güçlü düşman.
þHz. Danyal (a.s): Bir aslanın sırtınıza bindiğini görmek; iyi bir mevkie yükseleceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Aslanla boğuştuğunuzu görmek; düşmanı alt edeceğinize…
Aslana mağlup olduğunuzu görmek; düşmanın size üstün geleceğine…
Aslan pisliği veya sakatatı görmek; menfaat elde edeceğinize işarettir. Tabir bakımından aslan ile pars arasında bir fark yoktur.
þMüellif: Aslanla boğuştuğunuzu görmek; düşmanınızla mücadele edeceğinize ve ona galip geleceğinize…
Bir aslan tarafından kovalanmadığınız halde ondan kaçtığınızı görmek; herhangi bir şeyden korkacağınıza, ama ondan güvende olacağınıza…
Aslan eti yemek; nüfuz sahibi birinden hediye alacağınıza işarettir.
ASMA, ÜZÜM, ÜZÜM BAĞI
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada üzüm ağacı/asma görmenin beş tabiri vardır:
1-Menfaat
2-Hüsran
3-Hilekâr ve düzenbaz kişi
4-Savaş ve husumet
5-Şüpheli mal.
Üzüm bağı görmenin ise üç tabiri vardır:
1-Kadın
2-Kadından elde edilen menfaat
3-Üzüntü ve sıkıntı.
Üzüm bağını harap görmek; bağ sahibinin durumunun kötü olduğuna işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Üzüm bağı, asil ve iyiliksever kadına…
Bir üzüm bağı içerisinde oldukça güzel yemyeşil ağaçlar olduğunu görmek; iyiliksever bir kadınla evleneceğinize, ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize…
Üzüm ağaçlarının yapraklarının sarardığını görmek; hastalanacağınıza işarettir. Gördüğünüz bağ size ait değilse, bağda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık bağ sahibine yorulur.
ASMAK, ADAM ASMAK
þHz. Danyal (a.s): Bir hâkimin sizi asmalarını emrettiğini görmek; söz sahibi birinden yana makam elde edeceğinize, ama dinî inancınızın zayıflayacağına…
Asıldığınız sırada halkın sizi seyrettiğini görmek; izleyen insanların sayısınca saygınlık kazanacağınıza…
Sizi asmak için bir grubun bir araya geldiğini görmek; o topluluğa hükmedeceğinize...
Yaşlı bir yabancının sizi astığını ve kimsenin bu sahneye bakmadığını görmek; akrabalarınıza büyüklük etme hevesinizin olduğuna, ancak kimsenin size itaat etmeyeceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Asıldığınız sırada darağacının ipinin koptuğunu ve yere düştüğünüzü görmek; sahip olduğunuz makamı kaybedeceğinize işarettir.
AŞÇILIK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada aşçılık yaptığınızı ve lezzetli yemekler pişirdiğinizi görmek; söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
Aynı rüyada kötü yemekler pişirdiğinizi görmek; bunun aksine tabir edilir.
ÂŞIK OLMAK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada birine âşık olduğunuzu görmek; muhtaç ve tamahkâr olacağınıza…
Evli birine âşık olmak; dinî inan-cınızın bozuk olduğuna…
Âşık olduğunuz kimseyi elde ettiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Âşık olmak; ümitsizliğe…
Birin size âşık olduğunu görmek; başkalarının vasıtasıyla menfaat elde edeceğinize işarettir.
AT
þİmam Cafer Sadık (a.s): At görmenin beş tabiri vardır:
1-İzzet
2-Mertebe
3-Hükümdarlık
4-Büyüklük
5-Hayır ve bereket.
þHz. Danyal (a.s): Arap atı; büyüklük, izzet ve makama…
Uysal ve evcil Arap atına binmek; o atın değeri ve güzelliği kadar büyüklük, baht ve saadet elde edeceğinize…
Yakaladığınız veya başkasının size verdiği ata binmek; atın üzerindeki eyer, üzengi, gem vb. şeylerin eksiklik veya fazlalığına göre saygınlık elde edeceğinize…
Atınızın uzuvlarından bazılarının eksik olduğunu görmek; o ölçüde izzet ve makamınızın azalacağına işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Çıplak ata binmek; belaların ve günahların fazlalığına işaret eder. Rüyadaki at başkasına ait ise, bu özellik de at sahibine ait olur.
Çıplak ve uysal bir ata binmek; büyüklük ve şeref demektir.
Sıradan veya kanatlı bir at üzerinde uçtuğunuzu görmek; hem din bakımından, hem de dünya bakımından büyüklük kazanılacağına işarettir. Bu rüya ayrıca yolculuğa da yorulabilir.
þKirmanî: Alaca renkli ata binmek; bir iş neticesinde tanık olarak çağrılacağınıza…
Siyah ata binmek; mal ve büyüklük kazanacağınız bir işe…
Kızıl yelesi ve kuyruğu olan bir ata binmek; din bakımından hayra…
Sarı ata binmek; hafif bir hastalığa…
Attan inmek; alçalışa...
Çıplak attan inmek; günahı terke…
Tam teçhizatlı ve silahlı bir şekilde ata binmek; büyüklük elde edeceğinize…
Savaş için hızla at koşturmak; hız miktarınca günah işleyeceğinize veya üzerinize bir korku geleceğine...
Bindiğiniz atın sizi bir camiye/ mescide götürdüğünü görmek; yapacağınız işte hiçbir hayrın olmadığına…
Mescide götürdükten sonra dışarı çıkardığını görmek; hayra…
Atın sizinle konuştuğunu görmek; insanları şaşırtacak bir iş yapacağınıza…
Yabancı bir atın evinize veya sokağınıza geldiğini görmek; saygın bir insanın evinize veya bulunduğunuz sokağa geleceğine...
Bir atın sokaktan dışarı çıktığını görmek; saygın bir insanın o sokakta kaybolacağına veya öleceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Yakaladığınız veya başkasının verdiği dişi bir ata binmek; ayağı uğurlu bir kadınla evleneceğinize…
Atın alnında benek olduğunu görmek; evleneceğiniz kadının anne ve babasının aynı ırktan olmadıklarına…
Dişi atları yeşilimsi görmek; evleneceğiniz kadının dindar ve inançlı biri olacağına…
Kızıl yeleli ve kızılkuyruklu at görmek; makam sahibi azize bir kadına…
Dişi atların yanında tayları olduğunu görmek; o kadından çocuğunuz olacağına ve tayların cinsiyetine göre erkek veya kız çocuğunuz olacağına…
Sizinle birlikte atın üzerinde bir başkasının olduğunu görmek; arkanızda oturan şahsın size tabi olacağına…
At eti yemek; nüfuz sahibi birinin size ilgi duyduğuna ve bu yüzden sizi yanına alacağına…
Oturduğunuz semtte veya evde çok sayıda at görmek; o yöreye yağmur yağacağına veya sellerle karşılaşacağınıza işarettir.
þİsmail Eş'as: Uysal bir ata binmek; zengin ve saliha bir bayanla evleneceğinize, böyle bir kadını tanımıyorsanız, bu özellikteki bir bayanla arkadaş olacağınıza ve ondan hayır elde edeceğinize...
Atınızın kulağının kesik olduğunu görmek; büyük ve saygın kişilerin mesajının size ulaşmayacağına...
Atınızın yüzüstü yere çakıldığını ama hemen doğrulduğunu görmek; bazı işlerinizde aksaklık meydana geleceğine, sonra tekrar düzeleceğine…
Kuyruksuz bir at satın almak ve ona binmek; soysuz bir kadınla evlenmek istediğinize…
Atınızın size çifte attığını veya sizi ısırdığını görmek; eşinizin gizli bir işle meşgul olduğuna…
Biri tarafından atınızın çalındığını görmek; karınızın ölmesinden korktuğunuza…
Atınızın kaybolduğunu görmek; boşanacağınıza…
Kendi atınızı sattığınızı görmek; saygınlığınızın azalacağına veya boşanacağınıza işarettir.
þCahiz: At görmek, rüya sahibinin nefsi arzularına işarettir.
Vahşi ve huysuz at görmek; nefsi duygularınızın kabardığına…
Uysal at görmek; nefsi duygularınızın daha da azılı hâle geldiğine…
Yabancı bir atın bir yerden çıktığını görmek; bulunduğunuz semtte yaşayan saygın bir kimsenin öleceğine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Aşağıdaki rüyalarda atın rengi beyaz ise, olumlu yorumlar gerçeğe daha yakın, olumsuz yorumlar daha uzaktır. Siyah at ise bunun aksinedir.
Atı eyerli veya eyersiz olarak merada görmek; özgür ve bağımsız olacağınıza…
Atı ahırda görmek; huzur ve asayişe…
Atı eyerli ve bineksiz olarak görmek; olağanüstü bir ilerleme göstereceğinize…
Vahşi ata binmek veya aynı atı sürmek; zorlukları aşacağınıza ve kalıcı bir başarı elde edeceğinize…
Vahşi bir atı ehlileştirememek; hedefinize ulaşamayacağınıza…
Ata binmeye çalışmak ama binememek; uğursuzluğa…
Vahşi bir atın çifte attığını görmek; tehdit edici sorunlarla karşılaşacağınıza ve bunların üstesinden geleceğinize…
Ürkek ata binmek ve yere düşmemek; oldukça riskli bir durumdan başarıyla çıkacağınıza…
Atla bir çukur veya engelin üzerinden atlamak; önünüze çıkan engelleri tüm gücünüzle geride bırakacağınıza…
Attan düşmek; bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
Atın ot yediğini görmek; her an tatsız bir olayla karşılaşabileceğinize…
Atın şeker veya ekmek kokusu aldığını görmek; vefalı bir dostla karşılaşacağınıza veya tanışacağınıza…
Bir atın gemle şaha kalktığını görmek; zahmetli bir uğraştan sonra başarıya ulaşacağınıza…
Atın geminin zorla çıkarıldığını görmek; zahmetli bir uğraştan sonra başarıya ulaşamayacağınıza…
Kendinize ait bir atı çektiğinizi görmek; aile içi bir vefasızlığa…
Atı arabaya koşmak; yoğun bir uğraş neticesinde başarı elde edeceğinize…
Boynunda değerli bir hamut olan atı oldukça şık bir faytona koşmak; saygınlık ve itibar elde edeceğinize…
Arabaya koşulmuş ürkek bir at görmek; ailece büyük bir tehlike içerisinde olacağınıza…
Atın yere düştüğünü ve arabanın devrildiğini görmek; herhangi bir olay neticesinde zarar göreceğinize, ancak ailenizin mutlu bir yaşam süreceğine…
Devrilen bir faytonda kendinizi görmek; büyük bir ümitsizlik yaşayacağınıza veya kötü bir sonla karşılaşacağınıza…
Bir sirkte eğitilmiş at görmek; oldukça güçlü bir kimsenin yardımıyla destekleneceğinize…
At yavrusu/ tay görmek; sevindirici bir haber alacağınıza…
Isırgan at görmek; mutluluğa…
Ölü at görmek; zarara...
Ata gem ve hamut takmak; yeni bir işe başlayacağınıza…
Toprağa çalan sarı renkli at görmek; bir dostunuzla karşılaşacağınıza işarettir.
ATEŞ, KIVILCIM
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ateş görmenin yirmi beş tabiri vardır:
1-Fitne
2-Silah
3-Fesat
4-Yorgunluk
5-Husumet
6-Çirkin sözler
7-İnsanların işine mani olmak
8-Hâkimin hışmı
9-Cezalandırma
10-Nifak
11-Çıkmaza girme
12-İlim ve hikmet
13-Hidayet yolu
14-Musibet
15-Korku
16-Yanmak
17-Hizmet
18-Veba
19-Menenjit
20-Suçiçeği
21-İşlerin açılması
22-Erdem
23-Haram mal
24-Rızk
25-Menfaat.
Ateş parçaları yemek; yetim malı yediğinize veya yiyeceğinize… [“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş tıkınmış olurlar; zaten onlar alevlenmiş ateşe gireceklerdir.”
Ağzınızdan ateş çıktığını görmek; yalan ve iftiraya…
Yanınızda tutuşturulmuş ateş olduğunu ve bunun size zarar verdiğini görmek; size hayır ulaşacağına…
Büyük bir ateşte odunların yandığını görmek; o bölgede fitne ve savaş çıkacağına…
İnsanların evlerinin kapısını a-teşe vermek; düşmanınıza karşı zafer elde edeceğinize…
Işığı olmayan bir ateşin sizi yaktığını görmek; menenjit hastalığına yakalanacağınıza...
Aynı ateşin ışık saçtığını görmek; sizden veya yakınlarınızdan halkın beğendiği ve övgüyle andığı evlatlar türeyeceğine, yanan ateşin miktarı kadar mal ve büyüklük elde edeceklerine...
Savaş meydanında ateş görmek; yanan ateş miktarınca suçiçeği, veba, menenjit vb. gibi ani ve ölümcül hastalıklar görüleceğine…
Aynı ateşi pazarda görmek; pazar esnafının insafsızlık, dinsizlik ve yalancılık üzere olduğuna...
Bir denize ateş düştüğünü görmek; o bölgedeki hüküm sahibinin yöre halkının malına zorla el koyup onlara zulmedeceğine...
Bilinmeyen bir yerde ateş olduğunu görmek; dinsizliğe…
Birinin elbisesine ateş düştüğünü görmek; o kişinin bela, korku ve endişe içinde olacağına…
Ateşin içinize düştüğünü görmek; sıkıntıya düşeceğinize işarettir.
þHz. Danyal (a.s): Ateşin canınızı yakmadığını görmek; murada yaklaşmak ve işteki zorluğun çözülmesi demektir.
Birinin sizi ateşe attığını ve ateşin sizi yaktığını görmek; bölgedeki söz sahibi birinin size zulmedeceğine, ama yakında o zulümden kurtulacağınıza ve iyi bir haberle müjdeleneceğinize işarettir. "Ey ateş! İbrahim için serinlik ve esenlik ol, dedik.”
Aynı rüyada ateşin sizi yakmadığını görmek; istemediğiniz bir yolculuğa çıkacağınıza…
Kor ateş görmek; ateşli bir hastalığa yakalanacağınıza…
Ateşin vücudunuzu yaktığını görmek; yanan miktar kadar sıkıntı yaşayacağınıza…
Evin kapısına alevli bir ateş düştüğünü, bedeninizin tamamını yaktığını, ama kalbinde bir korku oluşmadığını görmek; soğuk algınlığı, veba, suçiçeği, kızamık vb. hastalıklar karşısında zayıf düşeceğinize…
Ateşin çevrenizi kuşattığını görmek; ateş miktarınca haram mal elde edeceğinize…
Aynı ateşin dumanla karışık olduğunu görmek; haram mal yüzünden sıkıntı, hastalık, savaş veya düşmanlıkla karşılaşacağınıza…
Aynı ateşin sıcaklığının size u-laştığını görmek; biri tarafından gıybetinizin edileceğine işaret eder.
þAllame Meclisî: Ateş görmek; zarara işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ateş yakılan yer; herkesin gidip geldiği yere…
Ateş yakılan yere gitmek ve orada size bir şey verildiğini görmek; verilen miktar kadar zillet ve rezillik yaşayacağınıza, ancak sonunda kötülükten kurtulacağınıza ve daha önce yaptıklarınızdan dolayı pişman olacağınıza...
Kıvılcım görmek; kötü bir söz işiteceğinize…
Kıvılcımların üzerinize sıçradığını görmek; şiddetli bir belaya veya aşka…
Parlak bir ateş sayesinde yönünüzü bulduğunuzu görmek; zahit olacağınıza...
Ateşin ışığının dimdik durduğunu görmek; bahtınızın oracıkta olduğuna...
Evinizin ateş kıvılcımlarıyla aydınlandığını görmek; iş bakımından kariyerinizin yükseleceğine ve bahtınızın açılacağına…
Bu kıvılcımları yok ettiğinizi görmek; aile içinde anlaşmazlık çıkacağına ve bu işin sonunun yargıya varacağına işarettir.
þKirmanî: İnsanlara alev topu attığınızı görmek; halk arasında düşmanlık çıkaracağına...
Dükkânınıza veya malınızın arasına ateş düştüğünü görmek; elinizdeki malın heder olacağına veya yapacağınız bir ticarette malınızı üç kat pahalı satacağınıza ve bu konuda kimseye acımayacağınıza…
Başkasının evine ateş düştüğünü görmek; o kişinin söz sahibi birinin eline düşeceğine ve fitneleriyle yüzleşeceğine…
Ateşin elbisenizi yaktığını görmek; akrabalarınızla bir sorun yaşayacağınıza veya dünya malından ötürü üzüleceğinize…
Herhangi bir yerde büyük bir ateş görmek; o yörede fitne ve savaş olacağına…
Yanık bir şey görmek; kadınlar yüzünden biriyle sorun yaşayacağınıza…
Bir şehir, mahalle veyahut eve, orayı tamamen yakıp kül edecek şekilde ateş düştüğünü ve alevlerinin yükseldiğini görmek; o yörede şiddetli bir savaş çıkacağına veya bir salgın hastalığının yayılacağına…
Ateşin bazı şeyleri yaktığını, bazı şeyleri yakmadığını görüp korkuya kapılmak; o yörede savaş çıkacağına…
Alevsiz ateş görmek; şiddetli hastalığa...
Ateşle karışık duman görmek; işlerde endişe ve korkuya...
Gökten ateş düştüğünü ve bir bölgeyi yaktığını görmek; yukarıda belirtilen fitne ve belanın o yöre halkının başına geleceğine…
Alev saçan korkunç bir ateşin belirli bir yere düşüp etrafa zarar verdiğini görmek; o yöre halkı arasında tartışmaların baş göstereceğine…
Yerin altından korkunç bir ateşin çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldiğini görmek; o yöre halkının, Allah dostlarıyla iftira ve yalan yoluyla mücadele edeceğine…
Ateşin bir yerden başka bir yere düştüğünü, ancak zarar vermediğini görmek; menfaat elde edeceğinize, fakirseniz zenginleşeceğinize…
Bir yere kıvılcım düştüğünü görmek; o bölgede savaş veya fitne çıkacağına…
Aynı kıvılcımların oldukça büyük olduğunu görmek; o bölgeye ilahî azabın geleceğine… ["Üç kola ayrılmış, bir gölgeye gidin. Ki ne gölgelendiren ne de alevden koruyandır. O, saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım, sanki birer sarı deve gibidir."
İnsanların arasına kıvılcım düştüğünü görmek; bölge halkı arasında husumet çıkacağına…
Bir yere ateş atmak veya ateşle oynamak; çok çirkin söze işarettir.
þCabir Mağribî: Elinizde parlak bir ateş olduğunu görmek; hükümet işinde görev yapacağınıza…
Aynı ateşin dumanı olduğunu görmek; işinizden endişe edeceğinize…
Aynı ateşin elinize girip kaybolduğunu görmek; işinizde haram mal elde edeceğinize…
İnsanlara ateş verdiğinizi görmek; davranışlarınızla insanlara zarar vereceğinize ve halkın nefretini kazanacağınıza…
Ateşte yemek pişirip yemek; güzel sözler işiteceğinize işarettir.
þİsmail Eş'as: Gökyüzünden yağmur gibi ateş yağdığını görmek; o yörede hüküm süren kimselerin kargaşa çıkararak kan akıtacaklarına...
Gökyüzünden gelen bir ateşin yere düşerek yiyecekleri yaktığını görmek; ibadetlerin Allah katında kabul olduğuna… ["Doğrusu Allah bize, (gökten inen) ateşin yiyeceği yakıp (kül edeceği) bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere inanmamamızı emretti, diyenlere de ki…"
Gökyüzünden ateşin geldiğini, ama kimseyi yakmadığını görmek; bir ilahî azabın yaklaştığına... ["Bugün birbirinize ne fayda, ne de zarar vermeye gücünüz yeter. Biz zalim olanlara, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın, diyeceğiz.”
Büyük bir ateşin başında ısındığınızı görmek; nüfuz sahibi biriyle yakınlık kuracağınıza…
Ateşin üzerine bir şeyler dökmek; dünyevî işlerinizi sonlandırdığınıza…
Gökten ateşin düştüğünü ve çayırları yaktığını görmek; bölgede ani ölümlerin yayılacağına…
Büyük bir ateşin minare veya kubbeyi yaktığını görmek; bölgede yaşayan söz sahibi birinin öleceğine…
Yerden çıkan bir ateşin alev saçtığını görmek; bölgede gizli bir define olduğuna işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ateşin alev aldığını görmek; bir yakınınıza âşık olacağınıza…
Ateşi aşırı dumanlı görmek; bir felaket veya sorunla karşılaşacağınıza…
Bayırda ateş yakmak ya da görmek; gönlünüze göre bir dost edineceğinize…
Ateşin etrafında dans etmek ya da başkalarını bu işi yaparken görmek; sevindirici bir haber alacağınıza…
Ateşe düşmek; büyük bir zarara uğrayacağınıza…
Ateş kıskacı görmek; zor bir durumla karşılaşacağınıza…
Soba veya ocakta ateş görmek; çocuk sahibi olmak için plan yapacağınıza veya çocuklardan yana sevineceğinize…
Soba veya ocaktaki ateşi söndürmek; ciddi bir hastalığa yakalanacağınıza işarettir.
ATEŞ YAKMAK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada ateş yakmak; söz sahibi kimse için güce…
Aynı ateşin dumansız olduğunu görmek; söz sahibi kimse için gücünün görkemine…
Aynı ateşin dumanlı olduğunu görmek; zalim hâkime, üzüntü, sıkıntı ve zarara…
Isınmak veya başkasını ısıtmak için ateş yakmak; menfaat elde edilecek bir şeyi talep ettiğinize…
Boş yere ateş yakmak; sebepsiz yere düşmanlık veya gerginlik yaratacağınıza…
Bir şey kızartmak için ateş yakmak; başkalarını çekiştirmek suretiyle birinin hâlinden haberdar olacağınıza…
Kızartılmış şeyden yemek; yediğiniz miktar kadar zahmetle elde edeceğiniz mala…
İçinde et veya başka bir şey bulunan bir kazanın altına ateş yakmak; evin hanımına faydanız olacak bir iş yapacağınıza...
Boş bir kazanın altına ateş yakmak; yapılacak işten memnun kalmayacağınıza…
Helva pişirmek için ateş yakmak; birilerinden güzel bir söz işiteceğinize…
Aydınlanmak için ateş yakmak; kesin bir kanıtla bir hakikati ortaya çıkaracağınıza işarettir.
þKirmanî: Bir bölge halkını yakmak için ateş yakmak; bölge halkını çekiştireceğinize...
Tandırda veya ateş yakılan bir yerde, pişirme kastı olmadan ateş yakmak; akrabalarınızdan veya ev halkından biriyle aranızda sorun çıkacağına…
Faydalanmak amacıyla ateş yakmak isterken bir türlü yakamamak; ilminizin faydasını göreceğinize…
Yaktığınız ateşin söndüğünü görmek; ölüme işarettir.
þCabir Mağribî: Etrafı aydınlatmak ve insanların faydalanmasını sağlamak için çölde ateş yakmak; insanların ilminizden faydalanıp doğru yolu seçeceklerine…
Ateşin yere battığını ve ışığının söndüğünü görmek; ölüme…
Çölde ateş yakmak ve alevlerinin batılı aydınlattığını görmek; ilminizin insanları doğru yoldan saptıracağına…
Bir yeri yakmak için ateş yakmak; nifak yoluyla haram mal elde edeceğinize…
Komşunuzun evinden ateş taşımak; haram mal elde edeceğinize işarettir.
ATEŞE TAPMAK
þHz. Danyal (a.s): Ateşe tapmak ve secde etmek; zalim birine kulluk edeceğinize…
Ateş, tandır veya kandile secde etmek; kadınların hizmetinde çalışacağınıza…
Ateşin içine girmek; girilen ölçüde söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
İnsanları şaşkına çevirecek şekilde elinizin, yüzünüzün veya elbisenizin ışık saçtığını görmek; düşmana karşı zafer elde edeceğinize ve her iki cihanda da murada ereceğinize işarettir. Nitekim Hz. Musa'nın Firavun karşısındaki mucizesi buydu. "Elini koynuna sok da kusursuz olarak bembeyaz çıksın."
þİsmail Eş'as: Ateşe tapmak; bekçilik veya korumacılık yapacağınıza…
Kıvılcım saçan bir ateşe tapmak; din adı altında mal toplayacağınıza ve bol miktarda haram para elde edeceğinize işarettir.
ATEŞLENMEK (Tıp)
þİbn-i Sîrîn: Rüyada sürekli ateşlendiğinizi ve bir an bile ateşinizin geçmediğini görmek; sürekli günah işlerle uğraşacağınıza işarettir. Dolayısıyla bu rüyayı gören kimse derhal tövbe etmeli ve ilahî azaptan kurtulmalıdır.
þKirmanî: Ateşinizin uzun süreli olduğunu görmek; sağlığınızın yerinde ve ömrünüzün uzun olacağına…
Ateşinizin az olduğunu görmek; önceki tabirin aksine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Vücut ısısı/ ateş; uyarı anlamına gelir.
Ateşiniz olduğunu görmek; aşk ve dostluk konusunda kararsız kalacağınıza…
Ateşli bir hasta görmek; bir dostunuz tarafından terk edileceğinize işarettir.
ATMACA (Zoo.)
þİmam Cafer Sadık (a.s): Atmaca görmenin beş tabiri vardır:
1-Sükûnet
2-Mutluluk
3-Müjde
4-Hükmetmek
5-Atmacanın kıymetince mal ve murada ermek.
Beyaz ve uysal bir doğan/ atmacanın emrinizde olduğunu görmek; bol kazanca işaret eder.
Vahşi ve yırtıcı atmaca görmenin ise dört tabiri vardır:
1-Zalim yönetici
2-Savurgan yönetici
3-Hain fakih
4-Anne-babaya itaat etmeyen hayırsız evlat.
þİbn-i Sîrîn: Atmaca yakaladığınızı veya başkasının size atmaca verdiğini ve bu atmacanın size itaat ettiğini görmek; makamınızın ve değerinizin yükseleceğine…
Elinizde beyaz bir atmacanın ol-duğunu görmek; hükümetten yana makam ve büyüklük göreceğinize...
Atmacanın elinizden düşüp öldüğünü görmek; bulunduğunuz konumu kaybedip fakirleşeceğinize işarettir.
þKirmanî: Evinizin çatısına atmaca konduğunu görmek; yeni bir yöneticiyle arkadaş olacağınıza ve ondan hayır göreceğinize...
Atmacanın elinizden kaçıp bir kadının eteğinin altına saklandığını görmek; o kadının güzel yüzlü bir çocuk dünyaya getireceğine...
Atmacanın ayağında altın veya gümüşten bir çan görmek; o kadının kız çocuğu doğuracağına işarettir.
ATMAK, BİR ŞEY ATMAK
İbn-i Sîrîn: Birini atmak; düşmanınıza galip geleceğinize…
Başkasının sizi attığını görmek; düşmanınızın size galip geleceğine…
Başkasına taş atmak; birine kötü söz söyleyeceğinize veya bazı tabircilere göre zina ya da başka bir günahla itham edileceğinize…
Çömlek atmak; birine kaba söz söyleyeceğinize…
Şekerleme, badem veya toz şeker atmak; atan kişi tanıdık biriyse ondan bir miktar menfaat elde edeceğinize; meçhul biriyse, attığı miktar kadar musibet veya bağış göreceğinize…
Belirtilen yiyecekleri hayvanlara atmak; malınızı cahillere harcayacağınıza işarettir.
AVLANMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Avlanmanın beş tabiri vardır:
1-Güzel söz
2-Öpücük
3-Menfaat
4-Evlat
5-Mal.
þİbn-i Sîrîn: Dağ keçisi veya bir zebra avladığınızı ve etini yediğinizi görmek; menfaate işarettir.
þKirmanî: Tuzak kurarak avlandığınızı görmek; kadınlara düşkün olduğunuza işarettir.
AVUÇ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada avuç görmenin altı tabiri vardır:
1-Zenginlik ve cömertlik
2-Mal
3-Riyaset
4-Evlat
5-Cesaret
6-Haram yolla kadın istemek.
þİbn-i Sîrîn: Kapalı avuç görmek; akrabalarınızdan ayrılacağınıza…
Avuçlarınızda halsizlik hissetmek; bir yolculuktan geri kalacağınıza…
Avuçlarınızın açık ve sağlıklı olduğunu görmek; zenginleşeceğinize ve cömert olacağınıza, bunun tersini görmek ise yoksulluğa işarettir.
AY
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ay görmenin on yedi tabiri vardır:
1-Başkan
2-Başkan vekili
3-Yardımcı
4-Söz sahibi
5-Makam
6-Cariye
7-Gulam, uşak
8-Boş iş
9-Vali
10-Fesat ehli âlim
11-Büyüklük
12-Anne
13-Baba
14-Kadın
15-Evlat
16-Erkek çocuk
17-Saygınlık.
þAllame Meclisî: Ay görmek, şunlara işarettir: Hükümet görevlisi, şerif kimse, hizmetkâr, kadın, boş iş, günahkâr âlim, zalim kimse, anne, baba, eş, kız evlat, erkek evlat, baht ve bekârlık.
Ay'ın size secde ettiğini veya evinizin yanına düştüğünü görmek; liyakat sahibi olduğunuz takdirde hükümet işinde yönetici olacağınıza, gurbetteyseniz vatanınıza döneceğinize, bekârsanız evleneceğinize, çocuk bekliyorsanız erkek çocuğunuzun olacağına...
Ay'ın ışıdığını görmek; bölge halkının asayiş içinde olacaklarına…
Ay ile güneşin savaştıklarını görmek; iki büyük şahsiyetin birbiriyle husumet edeceğine…
Ay ve güneş tutulması görmek; bir musibete uğrayacağınıza…
Sadece ayın tutulduğunu görmek; sıkıntı yaşayacağınıza, eşinizi boşayacağınıza ve işinizden azledileceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Ay'ı yakaladığınızı görmek; güzel bir kadınla evleneceğinize…
Ay'ı hilal şeklinde görmek; evleneceğiniz kadının tamamen asil olmayacağına veya aynı rüyayı dul bir kadın görürse, evleneceğine işarettir.
þKirmanî: Ayın dolunay konumunda olduğunu ve evinizi aydınlattığını görmek; ev halkının menfaat göreceğine…
Hilalin doğudan yükseldiğini görmek; çocuğunuzun yönetici olacağına…
Ay'ı yakaladığınızı veya ayın yanınıza geldiğini görmek; âlim ve bilge bir çocuğunuz olacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ay görmek; bir değişiklik yaşayacağınıza…
Ay'ı oldukça parlak görmek; bahtınızın açık olacağına…
Evinizin bahçesinden Ay'ı seyretmek; hakkınızda kötü düşünen biriyle tanışacağınıza…
Ay'ı bulutların arkasına girerken görmek; bir tedirginlik yaşayacağınıza…
Ay'ın süratle hareket ettiğini veya düştüğünü görmek; büyük bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
Ay'ı oldukça açık ve net görmek; makam elde edeceğinize ve saygınlık kazanacağınıza…
Evinizin bahçesinden Ay'a bak-mak ve onu net görmek; itibarınızın sarsılacağına veya umutlarınızın suya düşeceğine…
Ayı dolunay konumuna yaklaşırken açık ve net görmek; başarıyla sonuçlanacak bir girişimde bulunacağınıza…
Ay'ı hilal konumuna yaklaşırken açık ve net görmek; yapacağınız bir işte başarısız olacağınıza, ancak zarar etmeyeceğinize…
Ay'ın sudaki yansımasını görmek; su duru ve durgunsa iyi ve kazançlı bir yolculuğa, dalgalı ise, kötü sonuçlar doğuran yolculuğa işarettir.
AYAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ayak görmenin sekiz tabiri vardır:
1-Geçim, kazanç
2-Ömür
3-Çaba göstermek
4-Mal talep etmek
5-Kuvvet
6-Yolculuk
7-Eğlence
8-Kadın.
þHz. Danyal (a.s): Bir ayağınızın kesik veya kırık olduğunu görmek; malınızın yarısının zayi olacağına…
İki ayağınızı da aynı şekilde görmek; malınızın tamamının zayi olacağına veya öleceğinize veyahut da bazı tabircilere göre yolculuğa çıkacağınıza…
Ayağınızın demirden veya bakırdan olduğunu görmek; ömrünüzün uzun, malınızın (nesilden nesle) kalıcı olacağına işaret eder.
þİbn-i Sîrîn: İyi bir kimsenin ayağının topal olduğunu görmesi, dinî inancının güçleneceğine işaret eder. "Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur."
Ayaklarınızın iple bağlı olduğunu görmek; bir zarara uğrayacağınıza…
Ayaklarınızın olmadığını ve bastonla yürüdüğünüzü görmek; bir kimseye güveneceğinize, ancak onun sözünde durmayacağına…
Ayağınızın demirden olduğunu görmek; malınızın artacağına…
Ayağınızın gümüşten, üzerininse altından olduğunu görme; malınızın artacağına…
Ayağınıza pranga vurulduğunu görmek; zarara uğrayacağınıza…
Ayağınızın bir direğe bağlandığını görmek; iyiye…
Ayağınızın bir kapana takıldığını veya bir batağa battığını gör-mek; rüyada gördüğünüz zorluk ve zahmet miktarınca hileye maruz kalacağınıza…
Ayağınızın sürçtüğünü veya bir çukura düştüğünü görmek; din ve dünya işlerinden geri kalacağınıza veya sizi rencide edecek bir söz işiteceğinize…
Bindiğiniz bir merkebin üzerinde ayaklarınızı hareket ettirdiğinizi görmek; talep ettiğiniz iş için son derece çaba sarf edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Her iki ayak da anne ve babaya yorulur. Ayakta görülen her türlü eksiklik veya fazlalık, anne ve babaya…
Çok sayıda ayağınızın olduğunu görmek; yolculuğa çıkacağınıza ve eğer fakirseniz, zenginleşeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Ayaklarınızın deve veya inek ayağına benzediğini görmek; gücünüzün ve makamınızın artacağına…
Ayağınızın vahşi hayvanların ayağına benzediğini görmek; haram bir şey elde edeceğinize…
Ayağınızın kanatlı hayvanların ayağına benzediğini görmek; kazancınızın artacağına veya düşmana karşı zafer elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Yalınayak yol yürümek; sağlığa…
Berrak suda yalınayak yol yürümek; iyiye…
Çayırda yalınayak yürümek; son derece iyiye…
Taşlar üzerinde yalınayak yol yürüdüğünüzü ve ayağınızın ağrıdığını görmek; yapacağınız bir işte zorluklarla karşılaşacağınıza işarettir.
AYAK BAĞLAMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ayak bağlamanın üç tabiri vardır:
1-Ayağını bağladığınız kişiye karşı vefalı olmak
2-İnayet
3-Hayır ve menfaat görmek.
þİbn-i Sîrîn: Birinin ayağınızı bağladığını görmek; o kişiyle sadakatle çalıştığınıza ve ondan ayrılmayacağınıza işarettir.
AYAK ÇIKINTISI
þHz. Danyal (a.s): Ayağınızın üzerinde çok sayıda çıkıntı olduğunu görmek; üzüntüye…
Ayağınızın üzerindeki çıkıntının kırıldığını görmek; üzüntüye işarettir.
AYAKKABI
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ayakkabı görmenin yedi tabiri vardır:
1-Kadın
2-Hizmetkâr
3-Cariye
4-Güç-kuvvet
5-Geçim
6-Mal
7-Yolculuk.
Ayağa uygun ve incitmeyen bir ayakkabı giymek, yedi şeye tabir edilir:
1-Kadın
2-Hizmetkâr
3-Cariye
4-Kuvvet
5-Geçim
6-Zafer
7-Menfaat.
þHz. Danyal (a.s): Kış mevsiminde ayakkabı görmek; menfaate, yaz mevsiminde ayakkabı görmek ise üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
þMüellif: Ayakkabı giyip yürüdüğünüzü görmek; yolculuğa çıkacağınıza…
Ayakkabınızın delindiğini görmek; yolculuğa çıktığınız yerde ikamet edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ayakkabı; kadına yorulur.
Ayağınıza yeni bir ayakkabı giydiğinizi görmek; bir kadınla evleneceğinize…
Ayakkabınızın renginin siyah olduğunu görmek; evleneceğiniz kadının zengin biri olacağına…
Ayakkabınızın renginin yeşil olduğunu görmek; evleneceğiniz kadının iffetli biri olacağına…
Ayakkabınızın renginin kırmızı olduğunu görmek; evleneceğiniz kadının zevkine düşkün ama iffetli biri olacağına…
Ayakkabınızın renginin sarı olduğunu görmek; evleneceğiniz kadının hastalıklı olacağına…
Ayakkabıyla birlikte silah görmek; düşmanınızın endişe içinde olacağına…
Sadece ayakkabı görmek; üzüntüye…
Ayakkabınızın kaplamalı olduğunu görmek; evleneceğinize işarettir.
þKirmanî: Bir çift ayakkabınız olduğunu görmek; gelir elde edeceğinize…
Ayakkabınızın yırtık/ delik olduğunu görmek; eşinizin vefat edeceğine…
Ayakkabınızı evden dışarı attığınızı görmek; eşinizi boşayacağınıza…
Yolda yürürken ansızın ayakkabınızın tekinin ayağınızdan çıktığını görmek; erkek veya kız kardeşinizden ayrılacağınıza…
Ayakkabınızın yandığını görmek; eşinizin vefat edeceğine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ayakkabı görmek; pek yakında uzun bir koşu yapacağınıza…
Yeni ve rahat bir ayakkabıyla yürümek; başarı elde edeceğinize…
Eski ayakkabıyla yürümek; başarısızlığa…
Çok dar bir ayakkabı giymek; oldukça zahmetli ve zor bir girişimde bulunacağınıza...
Daha önce kaybolmuş bir ayakkabıyı bulduğunuzu görmek; biriyle tanışmak için girişimde bulunacağınıza...
Aynı rüyada bulduğunuz ayakkabının sağlam olduğunu görmek; bu tanışmayla iyi bir dostluk ve ortaklık elde edeceğinize…
Aynı rüyada bulduğunuz ayakkabının eski ve yıpranmış olduğunu görmek; bu tanışmada az bir menfaat elde edeceğinize…
Ayakkabı satın almak: birtakım vaatler alacağınıza işarettir.
AYAKKABI BAĞI
þİbn-i Sîrîn: Ayakkabı bağı görmek; güzel söze veya çocuğunuza, eşinize ya da bir arkadaşınıza vereceğiniz öpücüğe işarettir.
Çok sayıda ayakkabı bağı görmek; gördüğünüz bağ miktarınca nimete ve helal rızka…
Yaşlı bir kadının size çok sayıda ayakkabı bağı verdiğini görmek; mal elde edeceğinize ve işlerinizin yoluna gireceğine…
Çok sayıda ayakkabı bağına sahip olduğunuzu ve bunları başkalarına hibe ettiğinizi veya kaybettiğinizi görmek; varlıklı biriyseniz, malınızı infak edeceğinize veya kaybedeceğinize işarettir.
AYÇİÇEĞİ
þÇağdaş Ulema: Ayçiçeğine sahip olmak; büyük bir zarara uğrayacağınıza işarettir.
AYDINLIK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada aydınlık görmenin dört tabiri vardır:
1-Hidayet
2-İlim
3-Doğru yol
4-Doğru inanç.
þAllame Meclisî: Aydınlık görmek; işinizin iyi olacağına, nimet ve mal elde edeceğinize, genişliğe çıkacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine ve söz sahibi biri olacağınıza…
Mum, kandil, meşale, lamba vs. gibi aydınlatma araçları görmek; zilletten kurtulacağınıza, işlerinizin düzene gireceğine, mal ve nimet bulacağınıza…
Mum, fener, meşale vb. aydınlatma araçlarından herhangi birinin elinizde söndüğünü görmek; ömrünüzün kısalacağına ve bu yüzden tövbe etmeniz gerektiğine…
Birinin size herhangi bir aydınlatma aracı verdiğini görmek; dünya ve ahirette aziz olacak bir oğlunuzun dünyaya geleceğine ve önü kapalı işlerinizin tekrar açılacağına işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Aydınlık görmek dine, karanlık görmek ise dinsizliğe… ["Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkâr edenlere gelince, onların dostları da tâğuttur, onları aydınlıktan alıp karanlığa götürür. İşte bunlar cehennemliklerdir. Onlar orada devamlı kalırlar."
Aydınlığın sizi kuşattığını veya bir başkasının sizi aydınlattığını görmek; bir şahsiyetten dinî ve ilmî konularda bilgi alacağınıza işarettir.
þKirmanî: Göğsünüzün üzerine aydınlık düştüğünü görmek; dindar ve iffetli biri olduğunuza ve akıbetinizin iyi olacağına işarettir. "Allah kimin gönlünü İslâm’a açmışsa o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir?"
"O gün görürsün ki mümin erkeklerle mümin kadınların nurları, önlerinde ve sağlarında parlayıp koşmada; müjde bugün size; kıyılarından ırmaklar akan cennetlerde ebedî olarak kalacaksınız. İşte en büyük kurtuluş ve başarı budur."
AYETEL KÜRSİ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada Ayetel Kürsi okumak; makam elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Ayetel Kürsi okumak; fakirseniz zengin olacağınıza, hastaysanız şifa bulacağınıza, üzgünseniz sevineceğinize, köle veya esirseniz azat olacağınıza işarettir.
AYI
þAllame Meclisî: Ayı görmek; oldukça aşağılık bir düşmanınız olacağına…
Ayı öldürdüğünüzü görmek; düşmanınızı alt edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ayı görmek; alçak düşmana ve ahmak hırsıza işaret eder.
Ayı eti yemek veya ayı postuna sahip olmak; korku ve endişe içinde olacağınıza işarettir.
þKirmanî: Ayı görmek; bedbaht ve deli bir adama veya ahmak ve deli bir kadına…
Dişi ayı görmek; belirtilen özellikteki bir bayanla evleneceğinize…
Dişi bir ayının evinize geldiğini görmek; evleneceğinize…
Erkek bir ayının evinize geldiğini görmek; yukarıda özellikleri belirtilen bir adamın size misafir olacağına…
Ayı öldürmek veya ayıya binmek; düşmanınızı alt edeceğinize işarettir.
AYNA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ayna görmenin altı tabiri vardır:
1-Kadın
2-Erkek çocuk
3-Makam
4-Dost
5-Ortak
6-Parlak iş.
Gurbette olan bir erkek için ayna görmek; bir kadınla evlenmek ve büyüklük elde etmek demektir. Bu rüyayı bir kız görürse, evleneceğine ve kocasının yanında saygın bir konuma sahip olacağına…
Tanımadığınız bir adamın size ayna verdiğini ve o aynaya baktığınızı görmek; uzun süre görmediğiniz bir arkadaşınızı göreceğinize ve sevineceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Ayna görmek; işlerinizin tekrar iyi olacağına…
Aynaya bakmak ve kendinizi güzel görmek; erkek çocuğunuz olacağına ve üzüntülerden kurtulacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ayna, makam demektir.
Başkasına ayna vermek; size ait bir malı birine emanet edeceğinize…
Gümüş aynaya bakmak; makamınızdan yana sıkıntı göreceğinize işarettir. Zira tabirciler, gümüş aynayı kötüye yorarlar.
þKirmanî: Aynaya bakmak şöyle yorumlanır:
Evli erkekler için; eşiniz hamileyse, her açıdan size benzeyecek erkek çocuk doğuracağına…
Evli kadınlar için; hamileyseniz, her bakımdan size benzeyecek kız çocuğu doğuracağınıza, hamile değilseniz, kocanızın sizi boşayacağına ve daha sonra sizin başka, kocanızın da başka biriyle evleneceğine…
Bekâr erkekler için; erkek kardeşiniz olacağına…
Bekâr kızlar için; kız kardeşiniz olacağına…
Hâkim veya memur/ işçi için; bulunduğunuz makamdan azledileceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Tanıdık güzel bir yüzü aynada görmek; büyüklüğe işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ayna görmek; bunun, kendinizi tanımaya ilişkin bir hatırlatma olduğuna…
Kendinizi aynada görmek; yaptığınız veya yapacağınız bir hatanın farkına varacağınıza veya bunu bir başkasından duyacağınıza…
Ayna kırmak veya kırık ayna görmek; bir işi gerektiği gibi yapma konusunda detaylı bilgi alacağınıza işarettir.
AYVA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada mevsiminde görülen yeşil ayva evlada, mevsim dışı görülen sarı ayva ise hastalığa işarettir.
þMüellif: Bazı tabircilere göre rüyada ayva görmek büyüklük, saygınlık ve övgüye, bazılarına göre de hastalığa işarettir. Hastalık olarak yorumlayanlar, bunu ayvanın sarı rengine bağlarlar ve "Ayva sarı olduğu takdirde hastalığa işarettir" derler.
Bazılarıysa, sıkıntılara katlanarak uzun yolculuğa çıkmaya yorarlar. Nitekim Hz. Âdem (a.s) cennetten çıkarıldığında Cebrail (a.s) uzun yolculuğun ve sıkıntının nişanesi olarak ona bir ayva verdi. Çünkü Hz. Âdem, cennetten dünyaya yolculuk edecekti. O da ayvayı yedi ve bu vesileyle birkaç çocuk sahibi oldu.
Büyüklük, saygınlık ve övgüye yoranlar ise şöyle derler: Ayvayı veren Cebrail (a.s), alan ise Hz. Âdem'dir. Dolayısıyla ayvanın güzel kokusu övgüye işarettir."
Ayva hakkında son olarak şunu söylemek gerekir ki, tabir üstatlarının yorumladıkları manalar abartılı ve boş değildir.
þKirmanî: Ayva görmek; ister mevsiminde olsun ister mevsim dışında, hastalığa işarettir. Ayva ne kadar sarı olursa, hastalık da bir o kadar şiddetli olacaktır.
AZAT OLMAK
þHz. Danyal (a.s): Rüyada özgürlüğe kavuşmak veya biri tarafından kurtarıldığınızı görmek; hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, hacca gitmemişseniz hacca gideceğinize, köleyseniz azat olacağınıza, günahkârsanız tövbe edeceğinize, üzgünseniz sevineceğinize ve karamsarsanız bu sıfattan kurtulacağınıza işarettir. Genel anlamda azat olmak, iyilik ve güzellik olarak yorumlanır.
AZRAİL (A.S)
þAllame Meclisî: Azrail’i (a.s) görmek; ecelinizin yaklaştığına ve tövbe etmeniz gerektiğine…
Azrail'i öfkeli görmek; tövbe etmeden öleceğinize ve ölümünüzün kolay olmayacağına…
Azrail’in canınızı aldığını görmek; geçiminizin rahat olacağına…
Azrail'in size selam verdiğini görmek; her iki dünyada da güvende olacağınıza ve cennete gideceğinize… ["Şüphesiz, Rabbimiz Allah’tır deyip, sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara: Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin, derler."
þİbn-i Sîrîn: Azrail'i gökte, kendinizi yerde görmek; sahip olduğunuz işlerden azledileceğinize…
Azrail'in yakınlarınızda olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Azrail'in mutlu olduğunu görmek; şehit olacağınıza…
Azrail ile güreştiğinizi ve onu yenemediğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Aynı rüyada Azrail'i yendiğinizi görmek; hastalanacağınıza, ölüm döşeğinde olacağınıza, ama daha sonra sağlığınıza kavuşacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Azrail'i mutlu görmek; ömrünüzün uzayacağına…
Azrail'in size selam verdiğini görmek; ecelinizin yaklaştığına ve şehit olacağınıza…
Azrail'in size öfkeyle baktığını görmek; tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza…
Azrail'in size tatlı bir şey verdiğini görmek; ölümünüzün kolay olacağına…
Azrail'in size acı bir şey verdiğini görmek; ölümünüzün zor olacağına…
Azrail'in size iyi bir müjde verdiğini görmek; aynı müjdeyi gerçek hayatta da alacağınıza…
Azrail'i öldürdüğünüzü görmek; yeni bir düşmanınız olacağına işarettir.
AZLEDİLMEK
þÇağdaş Ulema: Herhangi bir mevkiden azledilmek; üzüntüye işarettir.

B

BABA
þÇağdaş Ulema: Gerçek hayatta ölen babanızın tekrar hayatta olduğunu görmek; ailenizin adını kötüye çıkaracak kötü bir şey yapmayı düşündüğünüzü gösterir. Dolayısıyla bu rüya, mezkûr düşüncenizi gerçekleştirmemeniz için babanız tarafından bir uyarı niteliği taşıyabilir.
Babanızın öldüğünü görmek; sevineceğinize veya hiç ummadığınız bir yardım haberi alacağınıza işarettir.
BACAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bacak görmenin dört tabiri vardır:
1-Ev halkı
2-Güvenilir dostlar
3-Öfke
4-Mal.
þİbn-i Sîrîn: Bacak görmek kuvvete ve akrabalara…
Bacağınızın kırıldığını veya koptuğunu görmek; akrabalarınızdan ayrılacağınıza, bedensel olarak zayıflayacağınıza ve gurbette öleceğinize…
Bir başkasının budunu kestiğinizi görmek; üstteki tabirin aynına işarettir.
þKirmanî: Sağ bacak baba ta-rafındaki akrabalara, sol bacak da anne tarafındaki akrabalara…
Bacağınızın inceldiğini görmek; akrabalarınızın gücünün azalacağına…
Bacağınızın parçalandığını görmek; akrabalarınızla önde gelen şahsiyetlerden biri arasında sorun çıkacağına ve sıkıntı yaşayacaklarına…
Bacaklarınızdaki etlerin döküldüğünü görmek; akrabalarınızın mallarının zayi olacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Bacaklarınızın iple birbirine bağlandığını görmek; akrabalarınızdan ayrılmayacağınıza…
Bacağınızın etini yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca kendi malınızdan yiyeceğinize işarettir.
Rivayet edilir ki; adamın biri İbn-i Sîrîn’in yanına gelerek “Rüyamda bacağımın kızardığını gördüm; üzerinde oldukça kıl vardı ve birinden bu kılları tıraş etmesini istedim" dedi. Bunun üzerine İbn-i Sîrîn; “Anlaşılan senin borcun var! Akrabalarından biri senin bu borcunu ödeyecek" dedi.
Gerçekten de onun birine 200 dirhem borcu vardı ve akrabalarından biri onun bu borcunu ödedi.
BADEM
þİmam Cafer Sadık (a.s): Badem görmenin iki tabiri vardır:
1-Gizlice mal kazanmak
2-Hastalıktan kurtulmak.
þİbn-i Sîrîn: Badem görmek; husumet yoluyla elde edilen rızka...
Badem almak; aldığınız miktar kadar zahmetle elde edilen rızka işarettir.
þKirmanî: Kabuklu bademe sahip olmak veya başkasının size kabuklu badem verdiğini görmek; cimri bir kimseden zahmetle kazanç elde edeceğinize…
Acı bademden yağ çıktığını görmek; çıkan yağ miktarınca cimri bir kişiden menfaat elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Badem görmek; nimet ve mala…
Kabuklu badem görmek; malınızın bir miktarını zorlukla kazanacağınıza işarettir.
þÇağdaş Ulema: Tatlı badem yemek; insanlar tarafından takdir edileceğinize…
Acı badem yemek; uyumsuzluk ya da ümitsizlikle karşılaşacağınıza işarettir.
BADEM EZMESİ
þİbn-i Sîrîn: Rüyada badem ezmesi yediğinizi görmek; güzel bir söz işiteceğinize…
Bol miktarda badem ezmesine sahip olduğunuzu görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize...
Birine badem ezmesi verdiğinizi görmek; badem ezmesi verdiğiniz kişiye rahatlık sağlayacağınıza işarettir.
BAĞ, BAHÇE
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bahçe görmenin yedi tabiri vardır:
1-Kadın
2-Hayırlı evlat
3-Geçimlilik
4-Mal
5-Yükseklik
6-Mutluluk
7-Cariye
Bahçıvanlık yaptığınızı görmek; uyuşup anlaşacağınız zengin bir kadınla evleneceğinize ve onun mesleğini alacağınıza işarettir.
þHz. Danyal (a.s): Bahçe, kadın demektir.
Bahçeyi sulamak; eşinizle cinsel ilişkide bulunacağınıza…
Bahçede gül, reyhan ve ekmek görmek; hayırlı bir evlat sahibi olacağınıza…
Bahçeye şeftali ağacı dikmek; ilim ve edep öğrenecek zeki bir çocuğunuz olacağına…
Bahçenizde reyhan yeşerdiğini ve kokusunu aldığınızı görmek; cesur, bilgili ve akıllı bir çocuğunuz olacağına...
Reyhan kokusu; çocuğa…
Yemyeşil bir bahçede, bahçenin meyvelerinden yediğinizi görmek; zengin bir kadınla evlenmek istediğinize ve bu kadın vesilesiyle mal elde edeceğinize…
Sonbahar mevsiminde meçhul bir bahçeye girdiğinizi ve bu bahçeye ait ağaçların yapraklarını döktüğünü görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
İçinde köşklerin, akan suların ve yeşilliklerin olduğu bir bahçede güzel bir kadının sizi çağırdığını görmek; ahirette size cennet hurileri verileceğine ve şehitlerin makamını elde edeceğinize…
Kendi bahçenizden veya birinin size hediye ettiği bir bahçeden meyve yediğinizi görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize ve onun malını yiyeceğinize…
Bir bahçede, ağaçlardan üzerinize meyveler düştüğünü görmek; saygın bir kimseyle husumete düşüp onu alt edeceğinize…
Bahçede ağaç üzerinde uyuduğunuzu görmek; neslinizin çoğalacağına işarettir.
þAllame Meclisî: Bağ-bahçe görmek, şunlara işarettir; kadın, erkek evlat, geçim konusunda genişlik, mutluluk, sıkıntıdan kurtulmak ve mal.
þKirmanî: Bahçe görmek; varlıklı, yakışıklı ve saygıdeğer kişiye işarettir.
İlkbahar ve yaz aylarında a-karsuları, çiçek açan ve meyve veren ağaçlarıyla göz dolduran yemyeşil bir bahçede oturduğunuzu görmek; ölümünüzün şehadetle olacağına...
Bahçeden meyve toplayıp evinize götürdüğünüzü görmek; topladığınız miktar kadar menfaat elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Bahçe; insanların çabalarına göre mesleklerine yorulur.
Bahçede sebze olduğunu görmek; işinizin güzel olacağına ve kariyerinizin yükseleceğine…
Yemyeşil ve güzel bir bahçenin başkasına ait olduğunu işitmek ve bu bahçenin meyvesinden yemek; yenilen miktar kadar bahçe sahibinden menfaat göreceğinize…
Bir araziye fidan dikerek yeni bir bahçe oluşturmak ve ağaçların meyve verdiğini görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize, ondan mal, nimet ve evlat sahibi olacağınıza...
Mevsiminde yemyeşil ve güzel bir bahçede üzüm olduğunu görmek; uğraşınız kadar mal ve makam elde edeceğinize işarettir.
Şöyle bir kıssa nakledilir: Adamın biri Hz. Süleyman’ın (a.s) yanına gelerek "Ey Allah’ın peygamberi, dedi. Rüyamda, içinde çeşit çeşit meyvelerin bulunduğu süslü bir bahçe gördüm. İri bir domuz orada oturuyordu. Bahçenin o domuza ait olduğunu söylediler. Bu duruma çok şaşırdım. Etrafta çok sayıda domuz vardı ve bahçedeki meyveleri yiyorlardı. 'Domuzlar, meyveleri bu iri domuzun emriyle yiyorlar' dediler."
Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s) şöyle buyurdu: "Gördüğün bu rüyada iri domuz, zalim yöneticiye; diğer domuzlar da onun yanında haram lokma yiyen, itaatinden çıkmayan, dinlerini dünyalarına satan ve Allah’ın azabından korkmayan âlimlere işarettir."
þÇağdaş Ulema: Bağ, insanın özel yaşantısına işarettir. Bağın te-miz, yeşil, düzgün ve bakımlı olması tabirde etkilidir.
Bağ görmek; yeni bir arkadaş edineceğinize...
Bağda gezinti yapmak; mutluluğa…
Bağda iş yapmak; bir vazifenizi yerine getirmenin memnuniyetini yaşayacağınıza...
Bağın etrafının çevrili olduğunu görmek; bir isteğinizin gerçekleşmeyeceğine…
Bağın etrafının çevrili olmadığını görmek; çevrenizde meşveret etmemeniz gereken çok sayıda ehliyetsiz kimseler olduğuna işarettir.
BAĞIRSAKLAR
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bağırsak görmenin altı tabiri vardır:
1-Haram mal
2-Şefkat
3-Çirkin söz
4-Evlat
5-Geçim
6-Güzel amel.
þİbn-i Sîrîn: Bağırsak görmek; akrabalarınızdan hayır ve menfaat elde edeceğinize ve onların vesilesiyle saadet bulacağınıza…
Bağırsaklarınızın dışarıdan fark edildiğini görmek; akrabalarınızdan bir çocuğun öncü ve saygın bir kimse olacağına…
Birinin bağırsağını yediğinizi görmek; biri tarafından gizlenen bir malın, yediğiniz bağırsak miktarınca size nasip olacağına işarettir.
þKirmanî: Bağırsaklarınızın ortaya çıktığını görmek; gizli tuttuğunuz malın ortaya çıkacağına veya söz sahibi biri olacağınıza ve eğer söz sahibi biriyseniz, mal bulacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bağırsaklarınızın ağzınızdan dışarı çıktığını görmek; çocuklarınızın öleceğine…
Başkasının ağzından bağırsaklarının çıktığını görmek; gizlediğiniz malı harcayacağınıza işarettir.
BAĞIŞ YAPMAK
þİbn-i Sîrîn: Malınızı hayır işlere bağışladığınızı görmek; oğlunuzu veya yakınlarınızdan birini evlendireceğinize ve malınızı onlar arasında paylaştıracağınıza…
Malınızı fesat yolunda harcadığınızı görmek; fesat ve haram yola yöneleceğinize…
Malınızı yabancılara bağışladığınızı görmek; perişanlığa işarettir.
BAĞLANMAK
þAllame Meclisî: Ellerinize zincir bağlandığını görmek; dikkatli olmanız gerektiğine…
Ayağınızı bir ağaca bağladıklarını görmek; işinizin kapanacağına…
Aynı rüyada ayağınızı çözdüklerini görmek; işinizin açılacağına işarettir.
BAHAR
þİbn-i Sîrîn: İlkbahar mevsiminde bahar olduğunu görmek, devleti idare eden yöneticilere işarettir.
Kendinizi bahar mevsiminde görmek; havanın sıcak, soğuk ve ılık olma durumuna göre insanların huzur veya huzursuzluğuna…
Havanın mutedil olduğunu, çiçeklerin açtığını ve etrafa neşe saçtığını görmek; halkın asayiş içinde olacaklarına ve yönetimden yana hayır göreceklerine…
İlkbaharda mutedil bir bahar mevsimi görmek; makam, izzet ve yüceliğe ve yine halkın devletten hayır göreceğine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bahar mevsiminde olduğunuzu görmek; asla elde edemeyeceğiniz bir arzunuz olduğuna işarettir.
BAHARAT
þÇağdaş Ulema: Baharat görmek; zenginleşeceğinize ve eğlenceye düşkün biri olacağınıza işarettir.
BAKAN
þÇağdaş Ulema: Bakan olmak, görmek veya onunla iş ilişkisi içinde olmak; bir arzunuzun gerçekleşeceğine işarettir.
BAKARKÖRLÜK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada bakarkörlük, yani herhangi bir şeye bakıldığı halde onu görmemek (halk arasında "gözü yol çekmek" deyimi); dalgınlık miktarınca inancın zayıflığına…
Mavi gözlü biri için bakarkörlük; bidat yolunda kalınacağına…
Siyaha çalan mavi gözlü biri için bakarkörlük; çocuğunun hastalanacağına veya çocuğunun ondan ayrılacağına…
Bakarkörlükten kurtulduğunuzu ve eşyalara düzgün bir şekilde baktığınızı görmek; bir âlimin tavsiyesiyle tövbe edeceğinize ve bu vesileyle takva sahibi olacağınıza, bazı tabircilere göre ise çocuğunuzun hastalıktan kurtulacağına ve eğer gurbetteyseniz, esenlik içinde memleketinize döneceğinize işarettir.
BAKIR
þMüellif: Bakırınız olduğunu görmek; gördüğünüz bakır miktarınca mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Bakır erittiğinizi ve düzelttiğinizi görmek; zahmetli bir işin sizin yardımınızla halledileceğine veya bazı tabircilere göre helal mal kazanacağınıza işarettir.
BAKKALLIK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bakkallığın üç tabiri vardır:
1-Kazanç
2-Menfaat elde etmek
3-Üzüntü ve sıkıntı.
þİbn-i Sîrîn: Bakkallık yaptığınızı görmek; geçim için oldukça çaba göstereceğinize ve çabanız miktarınca kazanç sağlayacağınıza işarettir.
þKirmanî: Dükkân mallarını altın veya para karşılığında sattığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
BAKLA
þİbn-i Sîrîn: Rüyada mevsiminde ve mevsim dışında bakla görmek üzüntüye işarettir. Kuru ve yaş baklanın tabiri aynıdır.
Rüyada bakla görmek ama yememek; üzüntünüzün daha az olacağına işarettir.
þKirmanî: Birinin size bakla verdiğini ve onu yediğinizi görmek; üzüleceğinize ve baklayı veren kişiyle husumete düşebileceğinize işarettir.
BAL
Mumlu bal; miras veya helal mala işarettir.
Bala sahip olmak; sahip olduğunuz ölçüde ilim elde edeceksiniz demektir.
Aynı baldan insanlara vermek; insanların sizden ilim öğreneceği anlamına gelir. Bunun aksini görmek, aksine tabir edilir.
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bal yemenin üç tabiri vardır:
1-Helal rızk
2-Menfaat
3-Murada erme.
Rüyada bal görmek; Kuran’a işaret eder ve beş tabiri vardır:
1-Miras
2-Ganimet
3-İlim
4-Bol rızk
5-Kuran öğrenmek.
þKirmanî: Bal, ganimetler ve güzel davranışlardır. Çünkü bal, her derdin devasıdır. Ayrıca bal, bol rızktır. Nitekim Allah-u Taâla Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: "Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler/kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır."
þÇağdaş Ulema: Balı çerçeveli olarak görmek; meslek hayatınızda şanslı olacağınıza…
Bal yemek; rahatsız edici bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
BALDIR
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada baldır görmenin dört tabiri vardır:
1-Mal
2-Geçim
3-Uzun ömür
4-Evlilik.
þİbn-i Sîrîn: Baldır görmek; mal varlığına ve insanların geçimlerini sağladıkları dünyalığa işarettir. Çünkü insanlar baldır ve ayakları sayesinde ayakları üzerinde dururlar.
Baldırının sağlam ve düzgün olduğunu görmek; işinizin ve durumunuzun iyi olacağına…
Baldırınızın düz, ama zayıf görmek; düzensiz bir yaşam süreceğinize işarettir.
þKirmanî: Baldırınızın demirden olduğunu görmek; ömrünüzün uzayacağına…
Baldırınızın camdan veya çubuktan olduğunu görmek; ömrünüzün kısalacağına…
Baldırınızın kırıldığını veya bir bölümünün düştüğü görmek; kötüye işarettir.
þCabir Mağribî: Baldır görmek; evliliğe…
Baldırınızda çok fazla kıl olduğunu görmek; ağır bir borç altına gireceğinize ve bu yüzden hapse düşeceğinize...
Baldırınızdaki kılları tıraş ettiğinizi görmek; borcunuzun ödeneceğine işarettir.
BALGAM
þKirmanî: Balgam çıkardığınızı görmek; hastaysanız, iyileşeceğinize…
Siyah balgam çıkarmak; üzüntü ve sıkıntıya…
Kanla karışık balgam çıkarmak; mal varlığınızdan bir miktar azalacağına…
Evin içine balgam atmak; malınızı yabancılara harcayacağınıza…
Mescide balgam atmak; uygunsuz bir şekilde malınızı yabancılara harcayacağınıza işarettir.
BALIK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada balık görmenin altı tabiri vardır:
1-Başkan vekili
2-Ordu
3-Kız
4-Gelir
5-Üzüntü ve sıkıntı
6-Cariye.
þHz. Danyal (a.s): Sıcak iklime sahip denizlerde balık görmek; zorluğa…
Soğuk iklime sahip denizlerde balık görmek; iyiye…
İri ve taze balıklarınız olduğunu görmek; gelir elde edeceğinize…
Küçük balık görmek; üzüntüye…
Bir balığın karnından inci çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.
þAllame Meclisî: Balık eti veya yağı; hayır ve menfaate…
Bayat veya tuzlanmış balık yemek; az da olsa üzüntü ve sıkıntıya…
Yılanbalığı görmek; zarar göreceğinize veya görevinizden azledileceğinize…
þİbn-i Sîrîn: Birinin size kurutulmuş tuzlu balık verdiğini görmek; büyük bir şahsiyetin zulmüne maruz kalacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Taze balık görmek; gelire…
Ağzınızdan balık çıktığını görmek; çok yalan konuşacağınıza…
Penisinizden balık çıktığını görmek; bir kız çocuğunuzun olacağına…
Pişirilmiş taze balık yemek; yediğiniz balık miktarınca gelir elde edeceğinize…
Balık sattığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize…
Denizdeki balıkların sizinle konuştuğunu görmek; söz sahibi birinin sırrından haberdar olacağınıza ve murada ereceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Balık görmek; kurnaz biri tarafından aldatılacağınıza...
Büyük balıklar görmek; iyi ödüller elde edeceğinize…
Küçük balıklar görmek; hoşlanmayacağınız şeylerle karşılaşacağınıza…
Kırmızı balıklar görmek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine...
Balık yemek; kadınlar için kolay bir doğuma, erkekler içinse baht açıklığına…
Büyük balık yakalamak; işlerinizin yolunda gideceğine…
Küçük balık yakalamak; üzüntü ve sıkıntıya…
Balık oltası görmek; menfaat elde edeceğinize…
İçi balık dolu kap görmek; işinizin iyi gideceğine…
Balık pazarı görmek; başarı elde edeceğinize...
Balık yetiştirme havuzu görmek; endişe ve tedirginliğe…
Kurutulmuş balık görmek; hastalığa…
Oltayla balık avlamak; ruh sağlığınızı yeniden kazanacağınıza…
Başkalarının oltayla balık avladıklarını görmek; biriyle dost olmak için uygun bir fırsat yakalayacağınıza…
Duru suda büyük balıklar görmek; mutluluk ve başarıya işarettir.
BALIKÇIL KUŞU
þİbn-i Sîrîn: Rüyada balıkçıl kuşu; kadın demektir.
Bir balıkçıl kuşuna sahip olduğunuzu görmek; bir kadınla evleneceğinize…
Balıkçılın elinizden kaçtığını görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Balıkçıl kuşu görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
BALİNA
þAllame Meclisî: Balina; utanma duygusu olmayan ve daima fırsat kollayan acımasız ve güçlü düşmana…
Bir balinanın sizi yuttuğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Balina eti yemek; mal elde edeceğinize işarettir.
þMüellif: Balina; hırsız demektir.
Bir balinanın sizi suya çekip boğduğunu görmek; suda boğularak öleceğinize…
Bir balinanın sizi ısırdığını görmek; düşmandan zarar göreceğinize işarettir.
þKirmanî: Bir balinayla mücadele ettiğinizi ve onu alt ettiğinizi görmek; düşmanı mağlup edeceğinize, aynı rüyada balinanın size galip geldiğini görmek, bunun aksine işarettir.
BALON
þÇağdaş Ulema: Rüyada balon görmek; aşırı kurnazlığa…
Kendinizi balonla uçarken görmek; hedefinizden uzaklaşacağınıza…
Gazla doldurulmuş bir balonun patladığını veya yırtıldığını görmek; birinin size öfkeleneceğine işarettir.
BALTA
þİbn-i Sîrîn: Rüyada balta, işe koşulan, ama bir daha işe koşulmaması için işini kötü yapan hizmetçi veya işçiye işarettir.
þCabir Mağribî: Balta münafıktan yardım dileyen, halk arasında kargaşa yaratan korkak kimseye…
Baltanızın olduğunu veya birinin size balta verdiğini görmek; yukarıda belirtilen vasıftaki biriyle arkadaş olacağınıza…
Baltanızın kırıldığını veya kaybolduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Balta görmek; kötü şansa…
Baltayla iş yapmak; işlerinizde ilerleme olacağına işarettir.
BANKA
þÇağdaş Ulema: Bankaya para yatırmak; gizli arzularınızın gerçekleşeceğine…
Bankadan para çekmek; birinden borç alacağınıza…
Bir bankada işe alınmak; muhtemelen durumunuzun tümüyle değişeceğine işarettir.
BARDAK
þÇağdaş Ulema: Bardak satın almak; kontrolsüz harcamalar yapacağınıza…
Bardak hediye etmek; itibar ve saygınlık kazanacağınıza...
Değerli bir bardağa sahip olmak; birinden hediye alacağınıza…
Bardak kırmak; ayrılığa…
Kırık bardak görmek; şansınızın iyi gideceğine…
Boş bardak görmek; bir yere misafir olacağınıza, ancak istenmeyeceğinize…
Bardağı suyla doldurmak; oldukça sağlıklı olacağınıza…
Suyla dolu bardak görmek; ilgi göreceğiniz bir toplulukla karşılaşacağınıza...
Bardağı ağzına kadar dolu olarak görmek; bir çekişme yaşayacağınıza…
Bardaktan su içmek; sağlığınızın yerinde olacağına işarettir.
BARIŞMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada barışmanın üç tabiri vardır:
1-Ömrün uzaması
2-Kuvvet
3-Herkesçe beğenilen inanç ve davranışa sahip olmak.
þİbn-i Sîrîn: Barışmak; ömrünüzün uzayacağına…
Barışırken birini fesada davet etmek; davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta hayra davet edeceğinize…
Öfkeyle birini din yoluna davet etmek; davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta kötülüğe çağıracağınıza işarettir.
BASTON
þİmam Cafer Sadık (a.s): Baston görmenin üç tabiri vardır:
1-Hüküm sahibi kimse
2-Saygın kimse
3-İş konusunda sağlamlık.
þAllame Meclisî: Elinizde bir baston olduğunu görmek; kuvvet bulacağınıza…
Bir bastona yaslandığınızı görmek; büyük bir şahsiyete itimat edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Elinizde baston olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza...
Bastonunuzun zayi olduğunu görmek; bunun aksine tabir edilir.
þKirmanî: Elinizde baston olduğunu ve bu bastonun uzadığını görmek; muradınıza ereceğinize…
Bastonunuzun kısaldığını görmek; namertlik göreceğinize işarettir.
BAŞ, KAFA, KELLE
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada insan kafası görmenin on bir tabiri vardır:
1-Reis
2-Önder
3-Baba
4-Anne
5-Emir
6-Âlim
7-Para
8-Erkek evlat
9-Uşak veya cariye
10-Kadın
11-Zenginlik.
Başınızın ağrıdığını ve temiz bir elbise giydiğinizi görmek; liderler ve büyük şahsiyetlerle arkadaş olacağınıza, işinizin yolunda gideceğine ve bahtınızın açık olacağına…
Başınızın ağrıdığını ve kasaplar gibi kirli elbise giydiğinizi görmek; bir liderden yana sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
þHz. Danyal (a.s): İnsan kafası görmek; bir grup liderine…
Bir yerden veya birinden kesik baş aldığınızı görmek; sevgi duyduğunuz büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza, ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize…
Vücudunuzda herhangi bir yara olmaksızın başınızın gövdenizden ayrıldığını görmek; liderlikten azledileceğinize veya ebeveyninizden ayrılacağınıza…
Herhangi bir yaradan dolayı başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek; zenginseniz fakirleşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize, tutsaksanız serbest bırakılacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, dermansız bir hastalığa yakalanmışsanız bu hastalık neticesinde öleceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Başınızın kesildiğini görmek; Allah yolunda şehit olacağınıza veya söz sahibi biriyle aranızda husumet çıkacağına…
Birinin başını kesip bedeninden ayırdığınızı görmek; oğlunuzla aranızda bir sorun yaşayacağınıza…
Aynı rüyada başını kestiğiniz kimsenin etini yediğinizi görmek; eşinizi azarlayacağınıza veya onun malını yiyeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Bir yere atılmış kesik baş görmek; liderlerden oluşan bir grubun bir araya geleceğine…
Hangi hayvana ait olduğunu bilmediğiniz bir kelle yemek; birinin sermayesini yiyeceğinize…
Kanatlı bir hayvanın başını yemek; söz sahibi birinin malını yiyeceğinize…
Birçok kesik başın yanı sıra (daha önce) ölmüş bir kimsenin kafasının size getirildiğini görmek; kafaları getirilen insanların önderinin sizi ziyarete geleceğine ve ondan hayır göreceğinize, Aynı rüyayı bir kadın görmüşse; bir zenginden hayır ve menfaat elde edeceğine…
Koyun kellesi yemek; ömrünüzün uzun olacağına ve helal rızk elde edeceğinize…
Sığır kellesi yemek; yıl içerisinde bol miktarda mal elde edeceğinize…
Keçi kellesi yemek; cömert bir kimseden mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Başınızın büyük olduğunu görmek; önder ve saygın bir kimseden hayır ve menfaat elde edeceğinize…
İki başlı olduğunuzu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve ömrünüzün uzayacağına…
Başınızın açık ve yalın olduğunu görmek; işinizi kaybedeceğinize ve bu yüzden fakirleşeceğinize…
Başınızın kanadığını ve bu esnada bir şeyler arzu ettiğinizi görmek; biriyle işinizin yargıya varacağına…
Beyninizin yere düştüğünü görmek; elinizdeki sermayeyi kaybedeceğinize…
Yerdeki beyninizi alıp tekrar başınıza koyduğunuzu görmek; kaybettiğiniz sermayeyi yeniden elde edeceğinize…
Başınızın yağlandığını görmek; hayır işler yapmaya muvaffak olacağınıza…
Hiç tanımadığınız bir adamın kesik başını elinizde görmek; bir miktar para bulacağınıza…
Aynı kesik başı yere attığınızı görmek; bu parayı hayır yolda harcayacağınıza veya malınızın zayi olacağına…
Kesik bir başın sizinle iyi şeyler konuştuğunu görmek; adil ve insaflı biri olacağınıza…
Kesik bir başın sizinle kötü şeyler konuştuğunu görmek; insafsız biri olacağınıza…
Başınızın ikiye ayrıldığını, yarısının sağ elinizde diğer yarsının da sol elinizde olduğunu görmek; ebeveyninizin vefat edeceğine…
İkiye ayrılan başınızın tekrar birleştiğini görmek; ebeveyninizin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceklerine…
Başınızın avuçlarınızda olduğunu görmek; önder ve saygın bir kişiden hayır ve bereket elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Başınızı tıpkı fil kafası gibi görmek; mal bulacağınıza ve yöneticilik yapacağınıza…
Başınızı tıpkı aslan kafası gibi görmek; fesat ve harama yöneleceğinize…
Başınızı tıpkı at kafası gibi görmek; söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…
Başınızı tıpkı ayı kafası gibi görmek; bahtınızın açık olacağına ve muradınıza ereceğinize…
Başınızı tıpkı koyun kafası gibi görmek; cehalete veya cahillere yenik düşeceğinize…
Başınızı tıpkı deve kafası gibi görmek; bir komuta görevini üstleneceğinize ve düşmanı alt edeceğinize…
Başınızı tıpkı horoz kafası gibi görmek ve kâfirlere özenmek; küfre meyledeceğinize…
Başınızın camdan olduğunu görmek; öleceğinize…
Başınızın altın veya gümüşten olduğunu görmek; mal elde edeceğinize…
Başınızın taş veya demirden olduğunu görmek; lafazan birinin hizmetinde olacağınıza…
Başınızdan ateş çıktığını görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine işarettir.
þİsmail Eş’as: Başınızın dörtayaklı havyaların başına benzediğini görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
Yırtıcı hayvanlara benzediğini görmek; söz sahibi olacağınıza ve düşmanlarınızı alt edeceğinize…
Kanatlı hayvanlara benzediğini görmek; yolculuğa çıkacağınıza…
Kendi başınızın pişirilmiş olduğunu ve onu yediğinizi görmek; sermayenizi yiyeceğinize…
Başınızın gövdenizden ayıldığını sonra tekrar eski hâline geldiğini görmek; şehitlik derecesine ulaşacağınıza…
Yanınızda kesik bir baş olduğunu ve eşinizin hamile olduğunu görmek; erkek çocuğunuz olacağına…
Başınızın tıraşlı olduğunu görmek; kocanızın vefat edeceğine…
Kızarmış kelle yediğinizi görmek; mal elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Kızarmış kelle yemek; riyasete…
Kızarmış kelle satın almak veya birinin size kızarmış kelle verdiğini görmek; bir kimseden menfaat elde edeceğinize…
Çiğ kelle yediğinizi görmek; öncü ve saygın bir kişinin dedikodusunu yapacağınıza işarettir.
þİsfahanî: İnsan kafası; babaya veya öncü kimseye…
Başınızın kesildiğini görmek; ebeveyninizden ayrılacağınıza…
Başınızın elinizde olduğunu görmek; ebeveyninizle bir araya geleceğinize…
Başınızı boynunuza bağlamak; nakit veya borç olarak birinden mal alacağınıza…
Yanınızda kesik başlar olduğunu ve dans ettiğinizi görmek; bulunduğunuz bölgede sözü geçen bir şahsın belaya uğrayacağına işarettir.
BAŞÖRTÜSÜ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada başörtüsü görmenin dört tabiri vardır:
1-Kadın
2-Cariye
3-Hizmetkâr
4-Menfaat.
þAllame Meclisî: Başörtünüzün yandığını görmek; erkekseniz öleceğinize, kadınsanız kocanızın öleceğine…
Başınızı başörtüsüyle örttüğünüzü görmek; evleneceğinize ve mutlu olacağınıza işarettir.
þMüellif: Başörtüsü; hem kadınlar, hem de erkekler için eşe…
Başörtünüzün başınızdan düştüğünü görmek; kocanızdan ayrılacağınıza…
Başörtünüzün bir kısmının yandığını görmek; kocanızın nüfuz sahibi birinden korkacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Başınızda yeşil veya beyaz bir başörtüsü olduğunu görmek; kocanızın dindar biri olduğuna…
Başınızda kırmızı başörtü görmek; kocanızın eğlenceye düşkün biri olduğuna…
Başınızda siyah başörtü görmek; kocanızın üzüleceğine…
Başınızda mor başörtü görmek; musibete…
Başınızda sarı başörtü görmek; hastalığa işarettir.
BATAKLIK
þÇağdaş Ulema: Bataklığa düştüğünüzü ve içinde zorla ilerlediğinizi görmek; çok yorucu işlerle karşılaşacağınıza…
Bataklıkta tamamen battığınızı görmek; bir planınızın suya düşeceğine veya kötü bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
BAYILMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bayılmak, iki şekilde tabir edilir:
1-İşlerin zorluğu
2-Şaşkınlık ve çaresizlik.
þKirmanî: Şuurunuzu kaybedecek kadar baygınlık geçirmek; içinden çıkamayacağınız ve ne yapacağınızı şaşırıp kalacağınız bir işle karşılaşacağınıza, ama sonunda iyi bir netice elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bayılmak; miras veya hediye alacağınıza…
Birini bayılırken görmek; birinden borç para alacağınıza işarettir.
BAYINDIRLIK, MAMURLUK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bayındırlık görmek dört şekilde yorumlanır:
1-Dünyevî işlerde hayır
2-Hayır ve menfaat
3-Murada erme
4-Kapalı işlerin açılması.
þİbn-i Sîrîn: Mescit, medrese, tekke vb. gibi yerleri imar etmek; dinin maslahatına, akla ve ahiret sevabına…
Sera, dükkân vb. gibi şahsî yerleri abat etmek; dünyevî hayra...
Abat bir yerin harap olduğunu görmek; o bölgeye ait halkın başına bela ve musibet geleceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Mamur bir yerde sükûnet etmek; görülen bayındırlık miktarınca hayır elde etmek demektir. Bunun aksi ise şer, fesat ve zarardır.
BAYKUŞ
þAllame Meclisî: Baykuş yakaladığınızı görmek; hastalanacağınıza veya biriyle dost olup günah işleyeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Baykuş; hırsız, bozguncu ve hasetçi kimseye işarettir.
Baykuşla savaştığınızı görmek; biriyle düşmanlık edeceğinize işarettir. Bunun dışında baykuş, ne şekilde görülürse görülsün hayra alamettir.
þCabir Mağribî: Baykuşunuzun olduğunu veya birin size baykuş verdiğini görmek; bir hırsızla küseceğinize…
Baykuş eti yemek; yediğiniz et kadar bir hırsızdan mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Baykuş sesi; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
Baykuş yavrusu görmek; çocuğunuzun uğursuz ve yaramaz olacağına…
Baykuş eti yemek; yediğiniz miktar kadar namert birinin malından yiyeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Baykuş görmek; bir şeyi öğrenmeye eğilim göstereceğinize veya âlimane bir nasihat işiteceğinize ve bu nasihate kulak asmanız gerektiğine…
Bir baykuşun öttüğünü duymak; hastalanacağınıza veya bir yakınınızın vefat edeceğine…
Baykuş yakalamak veya kafeste baykuş görmek; sizi kaygılandıran misafirler ağırlayacağınıza işarettir.
BAYRAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bayrak görmenin dört tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-Yolculuk
3-Makam ve büyüklük
4-İyi hal.
þMüellif: Bayrak görmek; bilgin, zengin, zahit, cömert veya öncü kişiye…
Kendinize ait bir bayrağınızın olduğunu görmek; yukarıda belirtilen kimselerin herhangi birinden menfaat elde edeceğinize…
Bayrağınızın kaybolduğunu görmek; bunun aksine tabir edilir.
þKirmanî: Bayrak görmek; yolculuğa…
Söz sahibi birinin size bayrak verdiğini görmek; makam ve büyüklüğe işarettir.
þCabir Mağribî: Beyaz ve büyük bir bayrağa sahip olduğunuzu görmek; zengin biriyle arkadaş olduğunuza ve onun yardımıyla menfaat elde edeceğinize…
Siyah bayrağa sahip olduğunuzu görmek; yargıç veya hatip olacağınıza işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bayrağın dalgalandığını görmek; üzüntüye…
Bayrak taşımak; saygınlık elde edeceğinize…
Gönderden bayrak indirmek; yapacağınız bir iş yüzünden pişmanlık duyacağınıza…
Siyah bayrak görmek; düşmanınız olduğuna…
Millî bayrak taşımak; ülkenize hizmet edeceğinize…
Bayrağın gönderde dalgalandığını görmek; güzel bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
BAYRAM
þAllame Meclisî: Bayram arifesinde veya kutsal gecelerde görülen rüyalar mutlaka doğru çıkar.
Bayram olduğunu ve insanların bayram namazı kılmak için camiye gittiklerini görmek; üzüntülerden güvende olacağınıza…
Bayram günü iftar ettiğinizi görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların kıtlıktan kurtulacaklarına işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Kurban bayramı; akıl sahiplerine ihtiyaç duyacağınıza…
Ramazan bayramı; bir zahitten dinî faydalar elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Bayram günü saygın insanların süslenerek şehir dışına çıktıklarını görmek; saygınlığınızın artacağına ve eğer hapisteyseniz, serbest kalacağınıza…
Aynı rüyayı bayrama yakın bir zamanda görmek; bir akıl sahibiyle muamele edeceğinize ve işinizden zorlukla netice elde edeceğinize…
Gadir-i Hum bayramı; arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir. Ayrıca, bu rüyayı yılın ilk günlerinde görmek tabir bakımından daha iyidir.
BEBEK
þÇağdaş Ulema: Bebek görmek; genel olarak iyiye…
Bebek doğurmak; yeni gelir kaynakları elde edeceğinize…
Doğmakta olan bebek görmek; erkekler için eşlerinden ayrılmaya, fakirler için iyiye, zenginler ve tacirler için kötüye, yolcular içinse memlekete geri dönmeye…
Tanıdığınız bir bebeği süt e-merken görmek; bebeğin annesinin mutlu olacağına…
Bebeğe isim koymak; hayatınızda birtakım değişiklikler olacağına…
Bebeği uyurken görmek; iyi bir geleceğiniz olacağına…
Bebeği oynarken görmek; sevineceğinize…
Zayıf bebek görmek; huzursuz bir dönem geçireceğinize…
Şişman bebek görmek; iyi bir dönem geçireceğinize…
Ölmek üzere olan bir bebek görmek; beklenmedik bir başarı elde edeceğinize…
Bebek öldürmek; kendi kendinize büyük bir zarar vereceğinize işarettir.
BEDDUA ETMEK
þMüellif: Rüyada zalim bir kimseye beddua ettiğinizi görmek; beddua ettiğiniz zalim kimseyi alt edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Herhangi bir suçu olmadığı halde birine beddua ettiğinizi görmek; ettiğiniz bedduanın size döneceğine işarettir.
BEDEN, TEN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bedeninizde bir fazlalık olduğunu görmek; zenginliğe ve düşmana galip gelmeye…
Bedeninizde bir eksiklik olduğunu görmek; yoksulluğa ve düşmana yenilmeye…
Bedeninizin her yerinde ödem olduğunu görmek; hastalığa işarettir.
þİbn-i Sîrîn: İnsanların bedenlerini görmek; üzüntü ve sıkıntıya, bedenlerde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik onların geçimine delalet eder.
Bedeninizin zayıf ve cılız olduğunu görmek; fakirliğe…
Bedeninizin şişman ve bakımlı olduğunu görmek; zenginliğe…
Bedeninizden bükülmüş bir ip çıktığını ve uzadığını görmek; geçiminizi rahat bir şekilde sürdüreceğinize ve malınızın bollaşacağına…
Uzayan ipin koptuğunu görmek; yukarıdaki rüyanın aksine…
Bedeninizin demire veya gümüşe dönüştüğünü görmek; ömrünüzün uzayacağına ve rızkınızın artacağına…
Bedeninizin süzgeç gibi olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
þKirmanî: Bedeninizin bakımlı ve sağlıklı olduğunu görmek; işinizin düzene gireceğine ve sırrınızın gizli kalacağına…
Bedeninizin zayıf olduğunu görmek; fakirleşeceğinize ve sırrınızın ortaya çıkacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Büyük ve güzel bir bedene sahip olmak; sağlığınızın yerinde olacağına veya maddî açıdan rahatlığa çıkacağınıza…
Bedeninizin geliştiğini/ ergenleştiğini görmek; erkekler için işlerin daha iyi olacağına, genç kızlar için aşka, genç kadınlar için hamileliğe ve yaşlı kadınlar için maddî yardım alacaklarına…
Bedeninizin zayıfladığını veya kırıştığını görmek; sağlık ve mutluluğunuzun bozulacağına…
Bedeninizin eridiğini görmek; ölümcül bir hastalığa yakalanacağınıza veya büyük bir zarara uğrayacağınıza…
Bedeninizin yaralandığını veya yara olduğunu görmek; gözden çıkarmanız gereken bir şey olduğuna…
Bedeninizi ağır ve hareketsiz hissetmek; büyük engellerle karşılaşacağınıza veya bir mesele hakkında kötü bir yardımcıyla karşılaşacağınıza…
Bedeninizin hafiflediğini hissetmek; biriyle olan ilişkinizi düzeltmeye çalışırken bir başkasıyla olan ilişkinizin bozulacağına ve bu durumdan kurtulamayacağınıza…
Bedeninizdeki elbiseleri çıkarmak/ soyunmak; utanç verici bir durumla karşılaşacağınıza…
Bedeninizdeki elbiselerin çıkarıldığını görmek/ soyundurulmak; birileri tarafından aldatılabileceğinize ve bu konuda dikkat etmeniz gerektiğine…
Bir başkasının bedenini çıplak görmek; şehvetle baktığınız takdirde bir arzunuzun gerçekleşeceğine, aksi takdirde ilginç bir keşif gerçekleştireceğinize…
Bir başkasının bedenindeki elbiseleri çıkarmak/ soyundurmak; şehvetle soyundurduğunuz takdirde gizli ve yasak bir aşk yaşayacağınıza, aksi takdirde bir başkasının rezil olacağına işarettir.
BEKÇİ, BEKÇİLİK
þİbn-i Sîrîn: Bekçi görmek; makam elde edeceğinize…
Güzel ve doğru bir şekilde bekçilik yaptığınızı görmek; hem dünya, hem ahiret saadetine…
Padişah sarayında bekçilik yaptığınızı görmek; söz sahibi birinden yana hayır ve menfaat elde edeceğinize veya tüccarsanız, ticaretinizden çok kazanç elde edeceğinize…
İyi ve takva sahibi kimselere bekçilik yaptığınızı görmek; bu kimselerden dinî menfaatler elde edeceğinize…
Dindar bekçilerle dolaştığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize…
Günahkâr bekçilerle dolaştığınızı görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
BEL (Anat.)
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bel görmenin altı tabiri vardır:
1-Menfaat
2-Evlat
3-Büyüklük
4-Uzun ömür
5-Murat
6-Temiz inanç.
þİbn-i Sîrîn: Belinize kemer bağladığınızı görmek; kemerin değerince gelir elde edeceğinize, ailenizden ve çocuklarınızdan destek alacağınıza…
Belinize altın işlemeli ve yaldızlı bir kemer bağladığınızı görmek; kemerin değerince gelir elde edeceğinize ve gelecekte, kabileniz içerisinde saygınlık kazanan bir çocuğunuz olacağına işarettir.
þKirmanî: Belinizde bir kemer olduğunu görmek; mal ve ihtişam kazanacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…
Kemerinizin koptuğunu veya kaybolduğunu görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Belinize altın işlemeli bir kılıç bağladığınızı görmek; birtakım insanlara önderlik edeceğinize işarettir.
BENZİN
þÇağdaş Ulema: Benzin; hızla gelişen ve aynı hızla sönen gönül bağına…
Yanan benzin görmek; iyi ve sevindirici sözler işiteceğinize işarettir.
BERZAH
þÇağdaş Ulema: Berzah âlemini görmek; musibet ve bedbahtlığa işarettir.
BEYİN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Beyin görmenin üç tabiri vardır:
1-Gizli mal
2-Akıl
3-Basiret.
þHz. Danyal (a.s): Beyin yediğinizi görmek; malınızı harcayacağınıza…
İnsanların beynini yediğinizi görmek; o kimselerin mallarını harcayacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Beyninizin yere döküldüğünü görmek; malınızı kaybedeceğinize…
Beyninizi alıp tekrar yerine koyduğunuzu görmek; bir sermaye elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Eti helal olan bir hayvanın beynini yediğinizi görmek; helal mala, eti haram olan hayvanın beynini yemek ise, haram mala işarettir.
BEYTÜ'L-MAMUR
þMüellif: Beytü'l-Mamur, gökyüzünün dördüncü tabakasında yer alan ve Kâbe’nin hizasında bulunan bir yerdir. Burası, aynı zamanda meleklerin hac ziyareti yaptıkları makamdır.
þİbn-i Sîrîn: Beytü'l-Mamur’a gittiğinizi görmek; insanlar arasında emanettarlık yapacağınıza, ilminizle ön plana çıkacağınıza, hacca gideceğinize ve düşmanların şerrinden güvende olacağınıza…
Beytü'l-Mamur’un yeryüzünde olduğunu görmek; adil ve âlim bir yöneticiye katılacağınıza…
Beytü'l-Mamur’da ev inşa ettiğinizi veya uyuduğunuzu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Beytü'l-Mamur’un etrafında tavaf ettiğinizi görmek; dünyadan göçeceğinize...
Beytü'l-Mamur’u mescit şeklinde görmek ve orada namaz kılmak; tüm hacetlerinizin reva olacağına delalet eder.
þKirmanî: Evinizden Beytü'l-Mamur’a kadar olan her yerin açıldığını görmek; o yıl çok sayıda insanın hac veya umre yapacağına…
Beytü'l-Mamur’un süslendiğini ve meleklerin etrafında tavaf ettiğini görmek; âlimlerin ve dindar insanların makam ve izzet bulacaklarına işarettir.
BIÇAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bıçak görmenin altı tabiri vardır:
1-Muhabbet
2-Evlat
3-Zafer
4-Sığınak
5-Zenginlik
6-Yöneticilik.
þİbn-i Sîrîn: Elinizde bıçak olduğunu görmek ve bu bıçağın size ait olduğunu bilmek; bir erkek çocuğunuzun olacağına…
Elinizde bıçakla birlikte bazı silahlar daha olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bıçağı kınından çıkarmak; eşinizin erkek bir çocuk dünyaya getireceğine…
Bıçağınızın kınındayken kırıldığını görmek; bir yakınınızın vefat edeceğine…
Bıçakla bir şey yonttuğunuzu görmek; ücret almadan bir iş yapacağınıza…
Bıçağınızın paslandığını veya hasarlı olduğunu görmek; malınızın azalacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bıçak, ayrılık demektir.
Bıçakla bedenininiz herhangi bir yerini kesmek; ümitsizlik veya hileye…
Kör bir bıçakla herhangi bir yerinizi kesmeye çalışmak, ama başaramamak; bir hedefinize ulaşamayacağınıza...
Büyük mezbaha bıçağı görmek; ciddî bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
Çatal-bıçak görmek; bir toplantıya davet edileceğinize veya size bir misafir geleceğine...
Bıçak bilemek; tartışma veya kavgaya…
Cep bıçağı/ çakı görmek; tatsız bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.
BILDIRCIN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bıldırcın görmenin dört tabiri vardır:
1-Çocuk
2-Helal rızk
3-Menfaat
4-Mal.
þİbn-i Sîrîn: Bıldırcın genç hizmetçiye yorulur.
Bıldırcın yakalamak veya birinin size bıldırcın verdiğini görmek; yakaladığınız bıldırcının cinsiyetine göre hizmetinizde çalışan kimsenin erkek veya kız evladı olacağına…
Bıldırcının elinizden kaçtığını görmek; hizmetinizde çalışan kimsenin çocuğunun öleceğine işarettir.
þKirmanî: Bıldırcın eti yemek; helal rızk bulacağınıza…
Bıldırcın görmek; helal rızka veya helal kazanca işarettir. "Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik."
BIYIK
þAllame Meclisî: Bıyığınızı kestiğinizi veya düzelttiğinizi görmek; makam ve izzet bulacağınıza işarettir.
þMüellif: Bıyık, kişinin heybetine işarettir.
Birinin bıyığını makasla düzelttiğinizi görmek; iyiye yorulur. Bu, aynı zamanda zarar görmeyeceğinize işarettir.
BİLEK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada bilek; güvenilir bir dost veya ortağa…
Bileğinizin iri ve sağlam olduğunu görmek; dostunuzdan veya ortağınızdan hayır ve menfaat elde edeceğinize…
Bileğinizin kırıldığını veya koptuğunu görmek; dostunuz veya ortağınızın sizden ayrılacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Bileklerinizde çok fazla kıl olduğunu görmek; dostunuz veya ortağınızın sizden ayrılacağına, borçlanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize ve bu nedenle sıkıntı yaşayacağınıza…
Bileklerinizdeki kılları tıraş ettiğinizi görmek; borcunuzun ödeneceğine ve üzüntünüzün giderileceğine işarettir.
BİLET
þÇağdaş Ulema: Bilet görmek; hayat tarzınızı değiştirmeniz ve hayatınızı yeni programlara göre yönlendirmeniz gerektiğine…
Bilet almak; hayata karşı dirençli olmanız gerektiğine işarettir.
BİLEZİK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bilezik görmenin on iki tabiri vardır:
1-Erkek kardeş
2-Kız kardeş
3-Ortak
4-Dost
5-Kuvvet
6-Hikmet
7-Makam
8-Muhabbet
9-Evlat
10-Mal, zenginlik
11-Meslek veya Ziraat
12-Hile
þİbn-i Sîrîn: Bilezik görmek; kadınlar için koca, erkekler için fakirlik ve sıkıntı demektir.
Kolunuzda gümüş bilezik olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntınızın daha az olacağına işarettir.
þKirmanî: Bir padişahın size bir bilezik verdiğini görmek; bir çocuğunuzun veya kardeşinizin olacağına, bayansanız, evleneceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Her iki kolunuzda da gümüş bilezik olduğunu görmek; zahmetle mal elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Kolunuzda bilezik olduğunu görmek; gizli bir aşk yaşayacağınıza…
Birinin size bilezik hediye ettiğini görmek; sevineceğinize…
Başkasının kolunda bilezik görmek; gereksiz harcamalar yapacağınıza…
Siyah bilezik görmek; hastalanacağınıza…
Çok sayıda bilezik görmek; gereksiz harcamalarda bulunacağınıza işarettir.
BİNA
þAllame Meclisî: Bina görmek; önder bir şahsiyet olacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine, saygınlık elde edeceğinize, rızkınızın artacağına, eğer çocuk yapma ümidiniz varsa çocuğunuz olacağına ve eğer üzgünseniz sevineceğinize…
Altınla süslü bir bina görmek; büyük bir makam elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bir bina inşa edildiğini görmek; saygınlık kazanacağınıza…
Yeni yapılan bir bina görmek; yeni bir gelir kaynağı elde edeceğinize…
Gökdelen görmek; bol miktarda para kazanacağınıza…
Devlet dairesi görmek; maddî sorunlar veya zararlarla karşılaşacağınıza işarettir.
BİNİCİLİK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada binicilik yaptığınızı görmek; söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…
Birtakım süvarilerle gezdiğinizi ve onların sizin komutanız altında olduklarını görmek; bir gruba komutanlık veya önderlik yapacağınıza…
Bir grup süvarinin belirli bir bölgede binicilik yaptığını görmek; o bölgeye şiddetli yağmur yağacağına…
Hiç tanımadığınız binicilerin size bir şey verdiklerini görmek; bir yabancıdan hayır göreceğinize ve menfaat elde edeceğinize…
Aynı binicilerin tanıdık olduklarını görmek; yakınlarınızdan menfaat elde edeceğinize işarettir.
BİRA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bira görmenin dört tabiri vardır:
1-Menfaat
2-Öpücük
3-Hizmet
4-Alçak kimse.
þİbn-i Sîrîn: Bira içtiğinizi görmek; hizmetinizde çalışan biri sayesinde rahatlayacağınıza…
Birine bira verdiğinizi görmek; o kimseye mal bağışlayacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Tatlı bira içtiğinizi görmek; alçak birinden menfaat elde edeceğinize…
Ekşi bira içtiğinizi görmek; aynı kimseden zarar göreceğinize işarettir.
BİSİKLET
þÇağdaş Ulema: Bisiklet görmek veya kullanmak; bir sokakta küçük bir trafik kazası atlatacağınıza…
Eski/ külüstür bir bisiklet görmek; her zamankinden daha dikkatli olmanız gerektiğine…
Bisiklet satın almak; sportif faaliyetlerde bulunacağınıza işarettir.
BİT
þMüellif: Rüyada bit; kocasının nafakasını yiyen kadına…
Bedeninizde çok sayıda bit olduğunu görmek; varlıklı ve ihtişam sahibi biri olacağınıza işarettir.
Tavuk biti görmek; hırsız komşuya…
Tavuk bitinin elbisenizi yediğini/ kemirdiğini görmek; hırsızlar tarafından soyulacağınıza…
Tavuk biti öldürdüğünüzü görmek; malınızı çalan hırsızı tanıyacağınıza ve malınızı ondan geri alacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bit öldürmek; düşmana galip geleceğinize…
Çok sayıda bit tarafından ısırıldığınızı görmek; birtakım olaylar neticesinde insanların diline düşeceğinize işarettir.
BİTKİ, NEBAT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bitki görmenin dört tabiri vardır:
1-Mal ve nimet
2-Büyüklük ve makam
3-Menfaat
4-Saygınlık.
þİbn-i Sîrîn: Dalı olmayan bitkiyi mevsiminde görmek; menfaate…
Dalı olan bitki görmek; gördüğünüz bitkinin kalınlığı, inceliği, uzunluğu ve kısalığına göre malınızın ve makamınızın artacağına…
Gözünüz, kulağınız ve ağzınızda çeşitli bitkiler bittiğini görmek; son dereceye iyiye işarettir.
BOĞAZ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada boğaz, gelir-gider demektir. Boğazda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık; gelir ve giderin eksik veya fazla olacağına işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Boğaz görmek; emanet alacağınıza veya borcunuzu ödeyeceğinize…
Boğazınızın sağlıklı olduğunu görmek; emanettar biri olacağınıza ve borcunuzu ödeyeceğinize…
Boğazınızda bir rahatsızlık olduğunu görmek; bunun aksine…
Boğazınızın geniş olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına…
Boğazınızın dar olduğunu görmek; emaneti koruyacağınıza işarettir.
BOĞULMAK
þİbn-i Sîrîn: Biri tarafından boğulduğunuzu görmek; fakirleşeceğinize işarettir. Bazı tabirciler, rüyada birini boğmayı geçim konusunda rahatlığa yormuşlardır.
þÇağdaş Ulema: Boğulduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve sevineceğinize…
Boğulmaktan kurtulmak; sabırlı, affedici ve fedakâr biriyle tanışacağınıza…
Biri tarafından boğulmak; maddî zararla karşılaşacağınıza…
Boğulmakta olan birini kurtarmaya koşmak; tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza ve soğukkanlılıkla üstesinden geleceğinize…
Boğulan birini görmek; eğlenceyle meşgul olacağınıza…
Bir faciada çok sayıda boğulan insan görmek; büyük bir faciaya işarettir.
BOMBA
þÇağdaş Ulema: Bomba, tehlike demektir.
Bomba görmek; ani ve istenmeyen bir olayla karşılaşacağınıza…
Birinin üzerine bomba atmak; başkaları tarafından başlatılacak düşmanlığa…
Bombayı patlarken veya imha edilirken görmek; bir kazayla karşılaşacağınıza…
Bombalı suikast görmek; sizi bekleyen tehlikelerden farkında olmadan kurtulacağınıza veya kurtulduğunuza işarettir.
BONCUK, BİLYE
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bon-cuk görmenin yedi tabiri vardır:
1-Kadın
2-Hizmetkâr
3-Cariye
4-Mal
5-Edep, ahlak
6-Evlat
7-Gulam, uşak.
þMüellif: Boncuk bulduğunuzu görmek; bulduğunuz boncukların sayısı kadar mal elde edeceğinize veya çıkacağınız bir yolculukta rahatlık göreceğinize işarettir.
BORAZAN
þAllame Meclisî: Rüyada borazan görmek; bulunduğunuz şehirde, sele neden olacak kadar yağmur yağacağına veya bir husumet çıkacağına işarettir.
BORU
þÇağdaş Ulema: Boru görmek; sakin bir yaşam süreceğinize…
Çok sayıda boru görmek; her an zengin olabileceğinize işarettir.
BOŞANMA, TALAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada eşinizi boşadığınızı görmek; sonu pişmanlıkla sonuçlanan bir iş yapacağınıza…
Eşinizi Hul'î talakla boşadığınızı görmek; gelir elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Evli olduğunuzu ve eşinizi boşadığınızı görmek; saygınlık elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Boşandığınızı görmek; yersiz ve yakışıksız töhmetlerle karşılaşacağınıza işarettir.
BOYA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada boya görmenin dört tabiri vardır:
1-Üzüntü ve sıkıntı
2-Hastalık
3-Musibet
4-Kadınlar yüzünden husumete düşmek.
þİbn-i Sîrîn: Tabir bakımından boyaların en güzeli yeşil boyadır.
Beyaz ve sarı boya; hastalığa…
Siyah boya; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
BOYAMAK, SAÇ-SAKAL BOYAMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada (saç-sakal) boyamanın dört tabiri vardır:
1-Neticesiz ve çirkin iş
2-Dünya süsüyle bezenmek
3-Makam talep etmek
4-Dünya malıyla meşhur olmak.
þHz. Danyal (a.s): Sakal boyamak, örtülü işlere işarettir.
Saçınızı ve sakalınızı boyadığınızı, ama boya tutmadığını görmek; insanlara kendinizi olduğunuz gibi tanıtacağınıza…
Saçınızı ve sakalınızı boyadığınızı ve boyanın tuttuğunu görmek; durumunuzun düzeleceğine ve işlerinizin gizli kalacağına işarettir.
þMüellif: Herhangi bir şeyi kırmızıya boyamak; kadınlar için hayır ve mutluluğa, erkekler için kötüye işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Bazı şeyleri boyadığınızı görmek; imkânsız gibi görünen bazı şeyler yapacağınıza, ancak insanlar tarafından inkâr edileceğinize…
Boyanın güzel bir şekilde tuttuğunu görmek; durumunuzun gizli kalacağına…
Elbise boyamak; kötüye işarettir.
þKirmanî: Avucunuzu boyadığınızı görmek; geçim sıkıntısı çekeceğinize…
Boyalı ellerinizin birbirine yapıştığını görmek; saygın bir kimsenin vefat edeceğine…
Ellerinizin ve ayaklarınızın me-nekşe renginde boyandığını görmek; kazancınız konusunda hile yapacağınıza işarettir.
BOYNUZ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada dörtayaklı çöl havyalarına ait boynuzlar görmek; hayır ve menfaate işaret eder.
þİbn-i Sîrîn: Boynuzunuz olduğunu görmek; büyüklük ve menfaat elde edeceğinize…
İnek boynuzunuzun olduğunu görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Başınızda boynuz olduğunu görmek; kuvvet sahibi olacağınıza…
Başınızda koç vb. hayvanlara ait boynuzlar olduğunu görmek; işinizin düzeleceğine ve ömür boyu mutlu bir hayat yaşayacağınıza…
İnsanları boynuzladığınızı görmek; onlara zarar vereceğinize işarettir.
BOYUN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Boyun görmenin beş tabiri vardır:
1-Emanet
2-Zenginlik
3-Hıyanet
4-Yol
5-Hastalık.
þHz. Danyal (a.s): Boyun görmek; emanete…
Boynunuzun aslana benzediğini görmek; kuvvet bulacağınıza, dinî inancınızın iyi olacağına, insanların güvenini kazanıp onlardan emanet kabul edeceğinize…
Boynunuzun zayıf ve ince olduğunu görmek; bunun aksine…
Boynunuza yılan sarıldığını görmek; malınızın zekâtını vermediğinize işarettir. "Allah’ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infak etmeyip de) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır."
þİbn-i Sîrîn: Boynunuzda ağır bir yük olduğunu görmek; hastalanacağınıza…
Boynunuzda bir yük olduğunu ancak o yükün size hiç ağır gelmediğini görmek; dinî inancınızın doğruluğuna ve ömrünüzün uzayacağına işarettir.
þKirmanî: Boynunuzun karardığını görmek; emanete hıyanet edeceğinize…
Boynunuzun kısa olduğunu görmek; daha önce teslim almış olduğunuz bir emaneti sahibine geri vereceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Boynunuzun kıllandığını görmek; borçlanacağınıza…
Boynunuzun çıktığını görmek; murada ereceğinize, ancak dinî inancınızın zarar göreceğine…
Boynunuzun eğri olduğunu görmek; emanete hıyanet edeceğinize işarettir.
BOYUN VURMAK
þAllame Meclisî: Birinin gırtlağını kestiğinizi görmek; o kimseye zulmedeceğinize…
þİbn-i Sîrîn: Boynunuzun vurulduğunu ve başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek; hapisteyseniz özgür olacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hacca gideceğinize ve aynı rüyayı bir kâfir görürse Müslüman olacağına…
Boynunuzun vurulduğunu, ama başınızın bedeninizden ayrılmadığını görmek; yukarıda belirtilen şeylerin sizi vuran kimsenin eliyle gerçekleşeceğine işarettir. Kısacası, rüyada boyun vurmak; fakirler için iyiye, zenginler içinse kötüye yorulur.
BOYUNDURUK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada boyunduruk görmenin üç tabiri vardır:
1-Hacca gitmek
2-Yöneticilik
3-Düşmanlık.
þMüellif: Boynunuzda altın veya gümüşten bir boyunduruk olduğunu görmek; boyunduruğun değeri kadar makam elde edeceğinize ve insanlara insaflı davranan bir yönetici olacağınıza…
Aynı rüyada boynunuzda demir boyunduruk olduğunu görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna işarettir.
þKirmanî: Boynunuzda boyunduruk olduğunu görmek; yalan yere bir iddiada bulunacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Altın boyunduruk; yöneticiliğe, demir boyunduruk ise düşmanlığa işarettir.
BÖBREK
þHz. Danyal (a.s): Rüyada böbrek görmek; gizli bir mal bulup harcayacağınıza…
Pişmiş hayvan böbreği görmek; daha önce gizlediğiniz ve yerini bulamadığınız bir malı tekrar bulacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Eti helal olan hayvanın böbreğini yediğinizi görmek; helal mal elde edeceğinize…
Eti haram hayvanın böbreğini yediğinizi görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.
BÖĞÜR, KABURGA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada böğür görmenin beş tabiri vardır:
1-Kadın
2-Kız
3-Cariye
4-Hizmetkâr
5-Evde bulunan yaşlı kadın.
þİbn-i Sîrîn: Böğür; kadına…
Sol böğrünüzde ödem oluştuğunu görmek; eşinizin hamile olduğuna…
Böğrünüzün yaralandığını ve kanadığını görmek; eşinizin düşük yapacağına…
Ellerinizi böğrünüze koyduğunuzu görmek; çok üzüleceğinize işarettir.
þKirmanî: Böğrünüzün kırıldığını görmek; ebeveyniniz veya eşinizden yana üzüleceğinize…
Sol böğrünüzün derisinin kopup düştüğünü görmek; hem malınızı hem de eşinizi kaybedeceğinize…
Her iki böğrünüzde acı hissetmek; eşinizin rencide olacağına…
İki böğrünüzün de birleştiğini görmek; üzüleceğinize…
Böğrünüzün iri ve sağlam olduğunu görmek; inancınızın doğruluğuna veya eşinizin güçlü olduğuna…
Böğrünüzün küçüldüğünü ve zayıfladığını görmek; yukarıdaki tabirin aksine işarettir.
þCabir Mağribî: Böğür görmek, kadınlara işarettir. Zira kadınlar, erkelerin böğürlerinden yaratılmışlardır. Dolayısıyla böğürde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik kadınlara yorulur.
Çok sayıda böğrünüz olduğunu görmek; gördüğünüz böğür miktarınca kadın sahibi olacağınıza…
Böğrünüzden bir yılan çıktığını görmek; çocuk sahibi olacağınıza delalet eder.
BUĞDAY
þİmam Cafer Sadık (a.s): Buğday görmenin üç tabiri vardır:
1-Azil
2-Tasarruf
3-Gurbet.
þİbn-i Sîrîn: Buğday; zahmetle elde edilen helal rızka…
Pişmiş buğday yemek; üzüntüye…
Karnınızın tıka basa kuru buğdayla dolduğunu görmek; ölüme işarettir.
þKirmanî: Buğday başağı yemek; kıtlığa…
Buğday ekmek; buğday fiyatlarının ucuzlayacağına işarettir.
BUHAR
þÇağdaş Ulema: Buhar görmek; samimiyetle başlayacağınız bir işten netice alamayacağınıza…
Lokomotif buharı görmek; büyük planlar tasarladığınıza…
Bir ocak ya da sobanın üstünde buharlaşan su görmek; ailevî anlaşmazlığa işarettir.
BULMAK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada bir şey bulmak; hac veya umreye…
Herhangi bir cinsten on adet bulmak; mala…
Herhangi bir cinsten otuz adet bulduğunuzu görmek; yardım ve zafere…
Herhangi bir cinsten bin adet veya daha fazlasını bulmak; son derece iyiye…
Gümüş bulmak; güzel bir bayanla evleneceğinize işarettir.
BULUT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bulut görmenin dokuz tabiri vardır:
1-Hikmet
2-Riyaset
3-Hükümdarlık
4-Rahmet
5-Dindarlık
6-Azap
7-Kıtlık
8-Bela
9-Kargaşa.
þHz. Danyal (a.s): Bulutlar sarı, beyaz, siyah, kırmızı, yağmurlu ve yağmursuz olmak üzere farklı şekilde yorumlanır.
Kendinizi beyaz ve yağmur taşıyan bulutların altında görmek; Allah’ın size ilim ve hikmet ihsan edeceğine, bu vesileyle insanlara ilim ve hikmet aktaracağınıza…
Sarı bulutların altında olmak; hastalığa ve bazı tabircilere göre, evlenmek istediğiniz kadından yana üzüleceğinize…
Kırmızı bulutların altında olmak; sıkıntı ve belaya işarettir. Zira Allah, azap ettiği her topluluğa azap etmeden önce, bunun belirtisi olarak kırmızı bulutlar göndermiştir.
Yeşil bulutların üzerinde dimdik durmak; makam sahibi olacağınıza…
Bulutların başucunuzdan gelip geçtiğini görmek; sözüne sadık olan bir makam sahibiyle arkadaş olacağınıza ve o kişi sayesinde muradınıza ereceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Bulut; hükümet, riyaset ve rahmete…
Bulutun üstünde oturduğunuzu, elinize aldığınızı veya yediğinizi görmek; ilim ve hikmet öğreneceğinize veya bir meslek edineceğinize…
Siyah bulut görmek; şiddetli azaba veya ucuzluğa işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Havada bulut sürmek/ kovalamak; âlimler ve hekimlerle beraber olmak demektir. Bu rüyayı söz sahibi biri görürse, sözünün etkili olduğu yerlere elçiler ve hayırsever kişiler gönderecektir.
Havadan bulut yakalayıp yere indirmek; o yıl içinde bol miktarda hayır ve nimet elde edeceğinize… [“Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik.”
Buluttan elbise diktiğinizi ve bunu giydiğinizi görmek; ilminizin herkesten daha fazla olduğuna veya olacağına…
Bulutların tüm dünyayı sardığını, ama yağmur yağmadığını görmek; kötüye işarettir.
þKirmanî: Bulut toplamak veya yemek; seçkin bir hekim ve eşsiz bir âlim olacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bulut yemek; geçiminizin hikmet yoluyla temin olacağına…
Bir şeyin üzerine siyah bulut serdiğinizi/ yaydığınızı görmek; o bölge halkına Allah’ın gazap edeceğine, kimi o buluta yakın görürseniz, o kişinin Allah’ın azabına daha yakın olduğuna…
Bulutla beraber yağmur görmek; hayır ve rahmete…
Buluttan yağmur suyu içmek; içtiğiniz su miktarınca rahmet ve iyilik göreceğinize…
Bulutla beraber şiddetli yağmur yağdığını ve yıldırım düştüğünü görmek; ebeveyninizin ya da Müslümanların beddualarından korkmanız gerektiğine…
Yıldırım, şimşek ve gök gürültüsü görmek; çok şiddetli bir azaba…
Yıldırımla beraber şimşek çaktığını görmek; azabın şiddetine…
Evde oturduğunuz yerde bulutların yayıldığını görmek; ev halkının ilim-irfan sahibi olduğuna işarettir.
þİsmail Eş'as: Siyah bulut; korku, dehşet ve zorluğa…
Yağmur yüklü bulut; bereket, bolluk, ferahlık ve aynı zamanda üzüntüye...
Deniz tarafından bulut geldiğini görmek; ganimete işarettir.
BURÇLAR (Astr.)
þHz. Danyal (a.s): Koç, aslan ve yay burçları; orduya…
Boğa, başak ve oğlak burçları; yönetimi elinde bulunduran kişinin oğluna…
İkizler, terazi ve kova burçları; yönetimi elinde bulunduran kişinin işbilir yardımcısına…
Yengeç, akrep ve balık burçları; yöneticinin sakisine yorulur.
þİbn-i Sîrîn: Koç burcu; ihtişam sahibi biriyle dost olacağınıza…
Boğa burcu; cahil birine işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine...
İkizler burcu; iyi biriyle dost olacağınıza ve dileğinizin gerçekleşeceğine…
Yengeç burcu; asil olmayan birine işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine…
Başak burcu; bir çiftçiye işinizin düşeceğine, ancak dileğinizin gerçekleşmeyeceğine...
Terazi burcu; bir hâkime/ yargıca işinizin düşeceğine ve vaat ettiği her söze vefa edeceğine…
Akrep burcu; düşmanınıza veya kötü bir kadına işinizin düşeceğine ve bu yüzden sıkıntı çekeceğinize…
Yay burcu; sözü geçen büyük bir kişiye işinizin düşeceğine, dileğinizin gerçekleşeceğine ve böylece halkın sevgisini kazanacağınıza…
Balık burcu; temiz kalpli ve hoşgörülü bir yabancıya işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine işarettir.
BURUN (Anatm.)
þİmam Cafer Sadık (a.s): Burun görmenin beş tabiri vardır:
1-İzzet
2-Mal
3-Büyüklük
4-Evlat
5-Güzel geçim.
þHz. Danyal (a.s): Burun, makam ve mevkie; burunda görülen her fazlalık veya eksiklik, rüya görenin makam ve mevkiine delalet eder.
Burnunuzun düştüğünü görmek; makam ve mevkiinizi kaybedeceğine…
Burun deliklerinizin genişlediğini görmek; geçiminizin kolaylaşacağına ve rızkınızın bollaşacağına…
Burun deliklerinizin daraldığını görmek; rızkınızın azalacağına işarettir.
þAllame Meclisî: Burnunuzdan kan geldiğini görmek; uzakta olan yakınlarınızın esenlik içinde vatana döneceklerine işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Beyninizin burnunuzdan dışarı çıktığını görmek; büyük bir kişiden menfaat elde edeceğinize…
Burnunuzdan sinek, kurtçuk vb. canlılar çıktığını görmek; çocuk sahibi olacağınıza…
Burnunuza burunluk taktıklarını görmek; insanlara karşı ağırbaşlı olacağınıza veya büyük bir kadınla evlenip ondan mal ve menfaat elde edeceğinize…
Burnunuzun nefes alamayacak kadar tıkalı olduğunu görmek; işinizin kötüye gideceğine…
Kulak yerine burnunuza bir şey söylediklerini görmek; bahtınızın kapanacağına ve malınızı kaybedeceğinize…
Burnunuzun derisinin yok olduğunu görmek; zarar göreceğinize işaret eder.
þCabir Mağribî: Burnunuzdan kan aktığını görmek; çok fazla mal elde edeceğinize…
Burnunuzun kanla dolduğunu görmek; malınızı kaybedeceğinize…
İki burun deliğinin birleştiğini görmek; akıl sahibi bir kadınla evleneceğinize…
Burnunuzun ucunun kesildiğini görmek; çocuğunuzu sünnet ettireceğinize…
Hoşlanmadığınız bir şeyin burnunuza kaçtığını görmek; öfkeleneceğinize veya iyiliğe…
Bedeninizin her tarafını ıslatacak şekilde burnunuzdan kan aktığını görmek; haram yolla mal elde edeceğinize…
Burnunuzdan az miktarda katı kan aktığını görmek; eşinizin düşük yapacağına veya bazı tabircilere göre fakirliğe…
Burnunuzdan kan aktığını ama etrafa bulaşmadığını görmek; eşinizi veya çocuklarınızı evden kovacağınıza ya da onlara bir zarar geleceğine…
Burnunuzun yere düştüğünü görmek; kız çocuğunuzun olacağına…
Burnunuzu yıkadığınızı görmek; eşinizin bir erkek tarafından aldatılacağına…
Burnunuzdan bir kuş çıktığını görmek; eğer sahip olduğunuz bir hayvan varsa, yavrulayacağına işarettir.
þİsmail Eş’as: Burnunuzun hortum gibi uzadığını görmek; uzunluğu miktarınca makam ve mevkiinin yükseleceğine…
Burnunuza hoş bir şeyin kaçtığını görmek; doğacak çocuğunuzun iyi bir evlat olacağına…
Burnunuza hoş olmayan bir şeyin kaçtığını görmek; yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.
þCahiz: Burnunuzun olmadığını görmek; akrabalarınızdan birinin öleceğine…
İki tane burnunuzun olduğunu görmek; eşinizle aranızda ihtilaf çıkacağına…
Birinin burnunuza güzel kokular tuttuğunu görmek; o kimseden menfaat elde edeceğinize, aynı rüyayı bir kadın görürse, iyi bir evlat doğuracağına…
Birinin burnunuza kötü kokular tuttuğunu görmek; öfkeleneceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Oldukça büyük bir burun görmek; başkalarının işine karışmamanız gerektiğine…
Burnunuzun çok büyük olduğunu görmek; başkalarının gereksiz konuşmaları ve saçmalıkları yüzünden işinizi yarıda bırakmamanız gerektiğine…
Burnunuzun tıkalı olduğunu ve havayı teneffüs edemediğinizi görmek; yapacağınız bir işte birçok engelle karşılaşacağınıza…
Burnunuzun kanadığını görmek; maddî zarara uğrayacağınıza işarettir.
BUZ
þİbn-i Sîrîn: Soğuk havada buz görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
þKirmanî: Kış mevsiminde buz görmek; geçiminizin iyi olacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Buz görmek; ferahlık ve bolluğa…
Yaz mevsiminde buz topladığınızı görmek; mal biriktireceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Kış mevsiminde buz görmek; faydası olmayacak bir işe başlayacağınıza…
Buz üzerinde (hayvanlarla çekilen) kızağa binmek; aşk hayatınızda aldatılacağınıza ve umduğunuz şeyleri elde etme konusunda aceleci olacağınıza…
Buz üzerinde ayağınızın kaydığını ve düştüğünüzü görmek; bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.
BUZAĞI
þAllame Meclisî: Buzağı görmek; mal elde edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Bir erkek buzağıya sahip olduğunuzu görmek; erkek çocuğunuzun olacağına, dişi buzağıya sahip olduğunuzu görmek ise, kız çocuğunuzun olacağına işarettir.
þKirmanî: Evinize bir buzağının girip çıktığını görmek; üzüleceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Sahip olduğunuz buzağının öldüğünü görmek; çocuğunuzun öleceğine…
Bir buzağı kestiğinizi ve etini yediğinizi görmek; evladınızın mirasını yiyeceğinize…
Beyaz bir buzağınızın olduğunu görmek; dindar ve güzel yüzlü bir çocuğunuz olacağına…
Siyah bir buzağınızın olduğunu görmek; çocuğunuzun zengin ve iffetli biri olacağına…
Benekli bir buzağınızın olduğunu görmek; çocuğunuzun çok iyi ve hayırlı biri olacağına…
Semiz ve sağlıklı bir buzağınızın olduğunu görmek; çocuğunuzun sağlıklı ve zengin olacağına…
Zayıf ve cılız bir buzağınızın olduğunu görmek; bunun aksine işarettir.
BUZDOLABI
þÇağdaş Ulema: Buzdolabı görmek; bir sırra vakıf olacağınıza işarettir.
BÜLBÜL
þMüellif: Rüyada bülbül görmek; siması ve sesi güzel olan bir çocuğa veya ahlaklı ve zengin insanlar zümresine gireceğinize işarettir.
þKirmanî: Bülbül görmek, küçük çocuğa…
Bülbülün şakıdığını işitmek; güzel ve şirin söze…
Bülbülün uçtuğunu görmek; çocuğunuzun veya hizmetinizde bulunan kimsenin kaybolacağına…
Bülbülün elinizde öldüğünü görmek; çocuğunuzun veya hizmetçinizin öleceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Çok sayıda bülbülünüz olduğunu görmek; gördüğünüz bülbüllerin miktarınca hizmetkâr edineceğinize...
Bülbülleri kesip etlerini yemek; hizmetinizde bulunan kimselerin mirasa konacaklarına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bülbül görmek; evlilik hayatınızda mutlu bir yaşam süreceğinize…
Bülbülün şakıdığını işitmek; birinin size karşı gizli ve büyük bir aşk duyacağına…
Bülbülü kafese kapatmak; kötü amaçlarınız olduğuna…
Bülbülü kafeste görmek; birtakım insanların size karşı kötü amaçları olduğuna işarettir.
BÜYÜ, BÜYÜCÜ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada büyü yapmanın altı tabiri vardır:
1-Fitne
2-Hile
3-Aldatma
4-Kötü düşünce
5-Yalan
6-Aslı olmayan iş.
þAllame Meclisî: Büyücü veya kâhin; düşmana işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Büyü yapmak, boş işlerle uğraşacağınıza veya insanları aldatacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Büyücülük, hilekâr kimseye veya düşmana…
Birine büyü yaptığınızı görmek; birini aldatmak için yalan yere taahhütte bulunacağınıza işarettir.
BÜYÜK ABDEST
þAllame Meclisî: Büyük abdest yaptığınızı görmek; bütün üzüntülerden kurtulacağınıza ve borçlarınızın ödeneceğine…
Başkalarının dışkısına bulaştığınızı görmek; haram mal elde edeceğinize…
Hayvan pisliği görmek; helal mala işarettir.