02.02.2008

B

BABA
þÇağdaş Ulema: Gerçek hayatta ölen babanızın tekrar hayatta olduğunu görmek; ailenizin adını kötüye çıkaracak kötü bir şey yapmayı düşündüğünüzü gösterir. Dolayısıyla bu rüya, mezkûr düşüncenizi gerçekleştirmemeniz için babanız tarafından bir uyarı niteliği taşıyabilir.
Babanızın öldüğünü görmek; sevineceğinize veya hiç ummadığınız bir yardım haberi alacağınıza işarettir.
BACAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bacak görmenin dört tabiri vardır:
1-Ev halkı
2-Güvenilir dostlar
3-Öfke
4-Mal.
þİbn-i Sîrîn: Bacak görmek kuvvete ve akrabalara…
Bacağınızın kırıldığını veya koptuğunu görmek; akrabalarınızdan ayrılacağınıza, bedensel olarak zayıflayacağınıza ve gurbette öleceğinize…
Bir başkasının budunu kestiğinizi görmek; üstteki tabirin aynına işarettir.
þKirmanî: Sağ bacak baba ta-rafındaki akrabalara, sol bacak da anne tarafındaki akrabalara…
Bacağınızın inceldiğini görmek; akrabalarınızın gücünün azalacağına…
Bacağınızın parçalandığını görmek; akrabalarınızla önde gelen şahsiyetlerden biri arasında sorun çıkacağına ve sıkıntı yaşayacaklarına…
Bacaklarınızdaki etlerin döküldüğünü görmek; akrabalarınızın mallarının zayi olacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Bacaklarınızın iple birbirine bağlandığını görmek; akrabalarınızdan ayrılmayacağınıza…
Bacağınızın etini yediğinizi görmek; yediğiniz et miktarınca kendi malınızdan yiyeceğinize işarettir.
Rivayet edilir ki; adamın biri İbn-i Sîrîn’in yanına gelerek “Rüyamda bacağımın kızardığını gördüm; üzerinde oldukça kıl vardı ve birinden bu kılları tıraş etmesini istedim" dedi. Bunun üzerine İbn-i Sîrîn; “Anlaşılan senin borcun var! Akrabalarından biri senin bu borcunu ödeyecek" dedi.
Gerçekten de onun birine 200 dirhem borcu vardı ve akrabalarından biri onun bu borcunu ödedi.
BADEM
þİmam Cafer Sadık (a.s): Badem görmenin iki tabiri vardır:
1-Gizlice mal kazanmak
2-Hastalıktan kurtulmak.
þİbn-i Sîrîn: Badem görmek; husumet yoluyla elde edilen rızka...
Badem almak; aldığınız miktar kadar zahmetle elde edilen rızka işarettir.
þKirmanî: Kabuklu bademe sahip olmak veya başkasının size kabuklu badem verdiğini görmek; cimri bir kimseden zahmetle kazanç elde edeceğinize…
Acı bademden yağ çıktığını görmek; çıkan yağ miktarınca cimri bir kişiden menfaat elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Badem görmek; nimet ve mala…
Kabuklu badem görmek; malınızın bir miktarını zorlukla kazanacağınıza işarettir.
þÇağdaş Ulema: Tatlı badem yemek; insanlar tarafından takdir edileceğinize…
Acı badem yemek; uyumsuzluk ya da ümitsizlikle karşılaşacağınıza işarettir.
BADEM EZMESİ
þİbn-i Sîrîn: Rüyada badem ezmesi yediğinizi görmek; güzel bir söz işiteceğinize…
Bol miktarda badem ezmesine sahip olduğunuzu görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize...
Birine badem ezmesi verdiğinizi görmek; badem ezmesi verdiğiniz kişiye rahatlık sağlayacağınıza işarettir.
BAĞ, BAHÇE
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bahçe görmenin yedi tabiri vardır:
1-Kadın
2-Hayırlı evlat
3-Geçimlilik
4-Mal
5-Yükseklik
6-Mutluluk
7-Cariye
Bahçıvanlık yaptığınızı görmek; uyuşup anlaşacağınız zengin bir kadınla evleneceğinize ve onun mesleğini alacağınıza işarettir.
þHz. Danyal (a.s): Bahçe, kadın demektir.
Bahçeyi sulamak; eşinizle cinsel ilişkide bulunacağınıza…
Bahçede gül, reyhan ve ekmek görmek; hayırlı bir evlat sahibi olacağınıza…
Bahçeye şeftali ağacı dikmek; ilim ve edep öğrenecek zeki bir çocuğunuz olacağına…
Bahçenizde reyhan yeşerdiğini ve kokusunu aldığınızı görmek; cesur, bilgili ve akıllı bir çocuğunuz olacağına...
Reyhan kokusu; çocuğa…
Yemyeşil bir bahçede, bahçenin meyvelerinden yediğinizi görmek; zengin bir kadınla evlenmek istediğinize ve bu kadın vesilesiyle mal elde edeceğinize…
Sonbahar mevsiminde meçhul bir bahçeye girdiğinizi ve bu bahçeye ait ağaçların yapraklarını döktüğünü görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
İçinde köşklerin, akan suların ve yeşilliklerin olduğu bir bahçede güzel bir kadının sizi çağırdığını görmek; ahirette size cennet hurileri verileceğine ve şehitlerin makamını elde edeceğinize…
Kendi bahçenizden veya birinin size hediye ettiği bir bahçeden meyve yediğinizi görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize ve onun malını yiyeceğinize…
Bir bahçede, ağaçlardan üzerinize meyveler düştüğünü görmek; saygın bir kimseyle husumete düşüp onu alt edeceğinize…
Bahçede ağaç üzerinde uyuduğunuzu görmek; neslinizin çoğalacağına işarettir.
þAllame Meclisî: Bağ-bahçe görmek, şunlara işarettir; kadın, erkek evlat, geçim konusunda genişlik, mutluluk, sıkıntıdan kurtulmak ve mal.
þKirmanî: Bahçe görmek; varlıklı, yakışıklı ve saygıdeğer kişiye işarettir.
İlkbahar ve yaz aylarında a-karsuları, çiçek açan ve meyve veren ağaçlarıyla göz dolduran yemyeşil bir bahçede oturduğunuzu görmek; ölümünüzün şehadetle olacağına...
Bahçeden meyve toplayıp evinize götürdüğünüzü görmek; topladığınız miktar kadar menfaat elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Bahçe; insanların çabalarına göre mesleklerine yorulur.
Bahçede sebze olduğunu görmek; işinizin güzel olacağına ve kariyerinizin yükseleceğine…
Yemyeşil ve güzel bir bahçenin başkasına ait olduğunu işitmek ve bu bahçenin meyvesinden yemek; yenilen miktar kadar bahçe sahibinden menfaat göreceğinize…
Bir araziye fidan dikerek yeni bir bahçe oluşturmak ve ağaçların meyve verdiğini görmek; zengin bir kadınla evleneceğinize, ondan mal, nimet ve evlat sahibi olacağınıza...
Mevsiminde yemyeşil ve güzel bir bahçede üzüm olduğunu görmek; uğraşınız kadar mal ve makam elde edeceğinize işarettir.
Şöyle bir kıssa nakledilir: Adamın biri Hz. Süleyman’ın (a.s) yanına gelerek "Ey Allah’ın peygamberi, dedi. Rüyamda, içinde çeşit çeşit meyvelerin bulunduğu süslü bir bahçe gördüm. İri bir domuz orada oturuyordu. Bahçenin o domuza ait olduğunu söylediler. Bu duruma çok şaşırdım. Etrafta çok sayıda domuz vardı ve bahçedeki meyveleri yiyorlardı. 'Domuzlar, meyveleri bu iri domuzun emriyle yiyorlar' dediler."
Bunun üzerine Hz. Süleyman (a.s) şöyle buyurdu: "Gördüğün bu rüyada iri domuz, zalim yöneticiye; diğer domuzlar da onun yanında haram lokma yiyen, itaatinden çıkmayan, dinlerini dünyalarına satan ve Allah’ın azabından korkmayan âlimlere işarettir."
þÇağdaş Ulema: Bağ, insanın özel yaşantısına işarettir. Bağın te-miz, yeşil, düzgün ve bakımlı olması tabirde etkilidir.
Bağ görmek; yeni bir arkadaş edineceğinize...
Bağda gezinti yapmak; mutluluğa…
Bağda iş yapmak; bir vazifenizi yerine getirmenin memnuniyetini yaşayacağınıza...
Bağın etrafının çevrili olduğunu görmek; bir isteğinizin gerçekleşmeyeceğine…
Bağın etrafının çevrili olmadığını görmek; çevrenizde meşveret etmemeniz gereken çok sayıda ehliyetsiz kimseler olduğuna işarettir.
BAĞIRSAKLAR
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bağırsak görmenin altı tabiri vardır:
1-Haram mal
2-Şefkat
3-Çirkin söz
4-Evlat
5-Geçim
6-Güzel amel.
þİbn-i Sîrîn: Bağırsak görmek; akrabalarınızdan hayır ve menfaat elde edeceğinize ve onların vesilesiyle saadet bulacağınıza…
Bağırsaklarınızın dışarıdan fark edildiğini görmek; akrabalarınızdan bir çocuğun öncü ve saygın bir kimse olacağına…
Birinin bağırsağını yediğinizi görmek; biri tarafından gizlenen bir malın, yediğiniz bağırsak miktarınca size nasip olacağına işarettir.
þKirmanî: Bağırsaklarınızın ortaya çıktığını görmek; gizli tuttuğunuz malın ortaya çıkacağına veya söz sahibi biri olacağınıza ve eğer söz sahibi biriyseniz, mal bulacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bağırsaklarınızın ağzınızdan dışarı çıktığını görmek; çocuklarınızın öleceğine…
Başkasının ağzından bağırsaklarının çıktığını görmek; gizlediğiniz malı harcayacağınıza işarettir.
BAĞIŞ YAPMAK
þİbn-i Sîrîn: Malınızı hayır işlere bağışladığınızı görmek; oğlunuzu veya yakınlarınızdan birini evlendireceğinize ve malınızı onlar arasında paylaştıracağınıza…
Malınızı fesat yolunda harcadığınızı görmek; fesat ve haram yola yöneleceğinize…
Malınızı yabancılara bağışladığınızı görmek; perişanlığa işarettir.
BAĞLANMAK
þAllame Meclisî: Ellerinize zincir bağlandığını görmek; dikkatli olmanız gerektiğine…
Ayağınızı bir ağaca bağladıklarını görmek; işinizin kapanacağına…
Aynı rüyada ayağınızı çözdüklerini görmek; işinizin açılacağına işarettir.
BAHAR
þİbn-i Sîrîn: İlkbahar mevsiminde bahar olduğunu görmek, devleti idare eden yöneticilere işarettir.
Kendinizi bahar mevsiminde görmek; havanın sıcak, soğuk ve ılık olma durumuna göre insanların huzur veya huzursuzluğuna…
Havanın mutedil olduğunu, çiçeklerin açtığını ve etrafa neşe saçtığını görmek; halkın asayiş içinde olacaklarına ve yönetimden yana hayır göreceklerine…
İlkbaharda mutedil bir bahar mevsimi görmek; makam, izzet ve yüceliğe ve yine halkın devletten hayır göreceğine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bahar mevsiminde olduğunuzu görmek; asla elde edemeyeceğiniz bir arzunuz olduğuna işarettir.
BAHARAT
þÇağdaş Ulema: Baharat görmek; zenginleşeceğinize ve eğlenceye düşkün biri olacağınıza işarettir.
BAKAN
þÇağdaş Ulema: Bakan olmak, görmek veya onunla iş ilişkisi içinde olmak; bir arzunuzun gerçekleşeceğine işarettir.
BAKARKÖRLÜK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada bakarkörlük, yani herhangi bir şeye bakıldığı halde onu görmemek (halk arasında "gözü yol çekmek" deyimi); dalgınlık miktarınca inancın zayıflığına…
Mavi gözlü biri için bakarkörlük; bidat yolunda kalınacağına…
Siyaha çalan mavi gözlü biri için bakarkörlük; çocuğunun hastalanacağına veya çocuğunun ondan ayrılacağına…
Bakarkörlükten kurtulduğunuzu ve eşyalara düzgün bir şekilde baktığınızı görmek; bir âlimin tavsiyesiyle tövbe edeceğinize ve bu vesileyle takva sahibi olacağınıza, bazı tabircilere göre ise çocuğunuzun hastalıktan kurtulacağına ve eğer gurbetteyseniz, esenlik içinde memleketinize döneceğinize işarettir.
BAKIR
þMüellif: Bakırınız olduğunu görmek; gördüğünüz bakır miktarınca mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Bakır erittiğinizi ve düzelttiğinizi görmek; zahmetli bir işin sizin yardımınızla halledileceğine veya bazı tabircilere göre helal mal kazanacağınıza işarettir.
BAKKALLIK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bakkallığın üç tabiri vardır:
1-Kazanç
2-Menfaat elde etmek
3-Üzüntü ve sıkıntı.
þİbn-i Sîrîn: Bakkallık yaptığınızı görmek; geçim için oldukça çaba göstereceğinize ve çabanız miktarınca kazanç sağlayacağınıza işarettir.
þKirmanî: Dükkân mallarını altın veya para karşılığında sattığınızı görmek, üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
BAKLA
þİbn-i Sîrîn: Rüyada mevsiminde ve mevsim dışında bakla görmek üzüntüye işarettir. Kuru ve yaş baklanın tabiri aynıdır.
Rüyada bakla görmek ama yememek; üzüntünüzün daha az olacağına işarettir.
þKirmanî: Birinin size bakla verdiğini ve onu yediğinizi görmek; üzüleceğinize ve baklayı veren kişiyle husumete düşebileceğinize işarettir.
BAL
Mumlu bal; miras veya helal mala işarettir.
Bala sahip olmak; sahip olduğunuz ölçüde ilim elde edeceksiniz demektir.
Aynı baldan insanlara vermek; insanların sizden ilim öğreneceği anlamına gelir. Bunun aksini görmek, aksine tabir edilir.
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bal yemenin üç tabiri vardır:
1-Helal rızk
2-Menfaat
3-Murada erme.
Rüyada bal görmek; Kuran’a işaret eder ve beş tabiri vardır:
1-Miras
2-Ganimet
3-İlim
4-Bol rızk
5-Kuran öğrenmek.
þKirmanî: Bal, ganimetler ve güzel davranışlardır. Çünkü bal, her derdin devasıdır. Ayrıca bal, bol rızktır. Nitekim Allah-u Taâla Kuran-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır: "Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler/kovanlar edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır."
þÇağdaş Ulema: Balı çerçeveli olarak görmek; meslek hayatınızda şanslı olacağınıza…
Bal yemek; rahatsız edici bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
BALDIR
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada baldır görmenin dört tabiri vardır:
1-Mal
2-Geçim
3-Uzun ömür
4-Evlilik.
þİbn-i Sîrîn: Baldır görmek; mal varlığına ve insanların geçimlerini sağladıkları dünyalığa işarettir. Çünkü insanlar baldır ve ayakları sayesinde ayakları üzerinde dururlar.
Baldırının sağlam ve düzgün olduğunu görmek; işinizin ve durumunuzun iyi olacağına…
Baldırınızın düz, ama zayıf görmek; düzensiz bir yaşam süreceğinize işarettir.
þKirmanî: Baldırınızın demirden olduğunu görmek; ömrünüzün uzayacağına…
Baldırınızın camdan veya çubuktan olduğunu görmek; ömrünüzün kısalacağına…
Baldırınızın kırıldığını veya bir bölümünün düştüğü görmek; kötüye işarettir.
þCabir Mağribî: Baldır görmek; evliliğe…
Baldırınızda çok fazla kıl olduğunu görmek; ağır bir borç altına gireceğinize ve bu yüzden hapse düşeceğinize...
Baldırınızdaki kılları tıraş ettiğinizi görmek; borcunuzun ödeneceğine işarettir.
BALGAM
þKirmanî: Balgam çıkardığınızı görmek; hastaysanız, iyileşeceğinize…
Siyah balgam çıkarmak; üzüntü ve sıkıntıya…
Kanla karışık balgam çıkarmak; mal varlığınızdan bir miktar azalacağına…
Evin içine balgam atmak; malınızı yabancılara harcayacağınıza…
Mescide balgam atmak; uygunsuz bir şekilde malınızı yabancılara harcayacağınıza işarettir.
BALIK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada balık görmenin altı tabiri vardır:
1-Başkan vekili
2-Ordu
3-Kız
4-Gelir
5-Üzüntü ve sıkıntı
6-Cariye.
þHz. Danyal (a.s): Sıcak iklime sahip denizlerde balık görmek; zorluğa…
Soğuk iklime sahip denizlerde balık görmek; iyiye…
İri ve taze balıklarınız olduğunu görmek; gelir elde edeceğinize…
Küçük balık görmek; üzüntüye…
Bir balığın karnından inci çıktığını görmek; erkek çocuğunuz olacağına işarettir.
þAllame Meclisî: Balık eti veya yağı; hayır ve menfaate…
Bayat veya tuzlanmış balık yemek; az da olsa üzüntü ve sıkıntıya…
Yılanbalığı görmek; zarar göreceğinize veya görevinizden azledileceğinize…
þİbn-i Sîrîn: Birinin size kurutulmuş tuzlu balık verdiğini görmek; büyük bir şahsiyetin zulmüne maruz kalacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Taze balık görmek; gelire…
Ağzınızdan balık çıktığını görmek; çok yalan konuşacağınıza…
Penisinizden balık çıktığını görmek; bir kız çocuğunuzun olacağına…
Pişirilmiş taze balık yemek; yediğiniz balık miktarınca gelir elde edeceğinize…
Balık sattığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize…
Denizdeki balıkların sizinle konuştuğunu görmek; söz sahibi birinin sırrından haberdar olacağınıza ve murada ereceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Balık görmek; kurnaz biri tarafından aldatılacağınıza...
Büyük balıklar görmek; iyi ödüller elde edeceğinize…
Küçük balıklar görmek; hoşlanmayacağınız şeylerle karşılaşacağınıza…
Kırmızı balıklar görmek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine...
Balık yemek; kadınlar için kolay bir doğuma, erkekler içinse baht açıklığına…
Büyük balık yakalamak; işlerinizin yolunda gideceğine…
Küçük balık yakalamak; üzüntü ve sıkıntıya…
Balık oltası görmek; menfaat elde edeceğinize…
İçi balık dolu kap görmek; işinizin iyi gideceğine…
Balık pazarı görmek; başarı elde edeceğinize...
Balık yetiştirme havuzu görmek; endişe ve tedirginliğe…
Kurutulmuş balık görmek; hastalığa…
Oltayla balık avlamak; ruh sağlığınızı yeniden kazanacağınıza…
Başkalarının oltayla balık avladıklarını görmek; biriyle dost olmak için uygun bir fırsat yakalayacağınıza…
Duru suda büyük balıklar görmek; mutluluk ve başarıya işarettir.
BALIKÇIL KUŞU
þİbn-i Sîrîn: Rüyada balıkçıl kuşu; kadın demektir.
Bir balıkçıl kuşuna sahip olduğunuzu görmek; bir kadınla evleneceğinize…
Balıkçılın elinizden kaçtığını görmek; eşinizi boşayacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Balıkçıl kuşu görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
BALİNA
þAllame Meclisî: Balina; utanma duygusu olmayan ve daima fırsat kollayan acımasız ve güçlü düşmana…
Bir balinanın sizi yuttuğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Balina eti yemek; mal elde edeceğinize işarettir.
þMüellif: Balina; hırsız demektir.
Bir balinanın sizi suya çekip boğduğunu görmek; suda boğularak öleceğinize…
Bir balinanın sizi ısırdığını görmek; düşmandan zarar göreceğinize işarettir.
þKirmanî: Bir balinayla mücadele ettiğinizi ve onu alt ettiğinizi görmek; düşmanı mağlup edeceğinize, aynı rüyada balinanın size galip geldiğini görmek, bunun aksine işarettir.
BALON
þÇağdaş Ulema: Rüyada balon görmek; aşırı kurnazlığa…
Kendinizi balonla uçarken görmek; hedefinizden uzaklaşacağınıza…
Gazla doldurulmuş bir balonun patladığını veya yırtıldığını görmek; birinin size öfkeleneceğine işarettir.
BALTA
þİbn-i Sîrîn: Rüyada balta, işe koşulan, ama bir daha işe koşulmaması için işini kötü yapan hizmetçi veya işçiye işarettir.
þCabir Mağribî: Balta münafıktan yardım dileyen, halk arasında kargaşa yaratan korkak kimseye…
Baltanızın olduğunu veya birinin size balta verdiğini görmek; yukarıda belirtilen vasıftaki biriyle arkadaş olacağınıza…
Baltanızın kırıldığını veya kaybolduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Balta görmek; kötü şansa…
Baltayla iş yapmak; işlerinizde ilerleme olacağına işarettir.
BANKA
þÇağdaş Ulema: Bankaya para yatırmak; gizli arzularınızın gerçekleşeceğine…
Bankadan para çekmek; birinden borç alacağınıza…
Bir bankada işe alınmak; muhtemelen durumunuzun tümüyle değişeceğine işarettir.
BARDAK
þÇağdaş Ulema: Bardak satın almak; kontrolsüz harcamalar yapacağınıza…
Bardak hediye etmek; itibar ve saygınlık kazanacağınıza...
Değerli bir bardağa sahip olmak; birinden hediye alacağınıza…
Bardak kırmak; ayrılığa…
Kırık bardak görmek; şansınızın iyi gideceğine…
Boş bardak görmek; bir yere misafir olacağınıza, ancak istenmeyeceğinize…
Bardağı suyla doldurmak; oldukça sağlıklı olacağınıza…
Suyla dolu bardak görmek; ilgi göreceğiniz bir toplulukla karşılaşacağınıza...
Bardağı ağzına kadar dolu olarak görmek; bir çekişme yaşayacağınıza…
Bardaktan su içmek; sağlığınızın yerinde olacağına işarettir.
BARIŞMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada barışmanın üç tabiri vardır:
1-Ömrün uzaması
2-Kuvvet
3-Herkesçe beğenilen inanç ve davranışa sahip olmak.
þİbn-i Sîrîn: Barışmak; ömrünüzün uzayacağına…
Barışırken birini fesada davet etmek; davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta hayra davet edeceğinize…
Öfkeyle birini din yoluna davet etmek; davet ettiğiniz kimseyi gerçek hayatta kötülüğe çağıracağınıza işarettir.
BASTON
þİmam Cafer Sadık (a.s): Baston görmenin üç tabiri vardır:
1-Hüküm sahibi kimse
2-Saygın kimse
3-İş konusunda sağlamlık.
þAllame Meclisî: Elinizde bir baston olduğunu görmek; kuvvet bulacağınıza…
Bir bastona yaslandığınızı görmek; büyük bir şahsiyete itimat edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Elinizde baston olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza...
Bastonunuzun zayi olduğunu görmek; bunun aksine tabir edilir.
þKirmanî: Elinizde baston olduğunu ve bu bastonun uzadığını görmek; muradınıza ereceğinize…
Bastonunuzun kısaldığını görmek; namertlik göreceğinize işarettir.
BAŞ, KAFA, KELLE
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada insan kafası görmenin on bir tabiri vardır:
1-Reis
2-Önder
3-Baba
4-Anne
5-Emir
6-Âlim
7-Para
8-Erkek evlat
9-Uşak veya cariye
10-Kadın
11-Zenginlik.
Başınızın ağrıdığını ve temiz bir elbise giydiğinizi görmek; liderler ve büyük şahsiyetlerle arkadaş olacağınıza, işinizin yolunda gideceğine ve bahtınızın açık olacağına…
Başınızın ağrıdığını ve kasaplar gibi kirli elbise giydiğinizi görmek; bir liderden yana sıkıntı yaşayacağınıza işarettir.
þHz. Danyal (a.s): İnsan kafası görmek; bir grup liderine…
Bir yerden veya birinden kesik baş aldığınızı görmek; sevgi duyduğunuz büyük bir şahsiyetle arkadaş olacağınıza, ondan hayır ve menfaat elde edeceğinize…
Vücudunuzda herhangi bir yara olmaksızın başınızın gövdenizden ayrıldığını görmek; liderlikten azledileceğinize veya ebeveyninizden ayrılacağınıza…
Herhangi bir yaradan dolayı başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek; zenginseniz fakirleşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine, üzgünseniz sevineceğinize, tutsaksanız serbest bırakılacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, dermansız bir hastalığa yakalanmışsanız bu hastalık neticesinde öleceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Başınızın kesildiğini görmek; Allah yolunda şehit olacağınıza veya söz sahibi biriyle aranızda husumet çıkacağına…
Birinin başını kesip bedeninden ayırdığınızı görmek; oğlunuzla aranızda bir sorun yaşayacağınıza…
Aynı rüyada başını kestiğiniz kimsenin etini yediğinizi görmek; eşinizi azarlayacağınıza veya onun malını yiyeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Bir yere atılmış kesik baş görmek; liderlerden oluşan bir grubun bir araya geleceğine…
Hangi hayvana ait olduğunu bilmediğiniz bir kelle yemek; birinin sermayesini yiyeceğinize…
Kanatlı bir hayvanın başını yemek; söz sahibi birinin malını yiyeceğinize…
Birçok kesik başın yanı sıra (daha önce) ölmüş bir kimsenin kafasının size getirildiğini görmek; kafaları getirilen insanların önderinin sizi ziyarete geleceğine ve ondan hayır göreceğinize, Aynı rüyayı bir kadın görmüşse; bir zenginden hayır ve menfaat elde edeceğine…
Koyun kellesi yemek; ömrünüzün uzun olacağına ve helal rızk elde edeceğinize…
Sığır kellesi yemek; yıl içerisinde bol miktarda mal elde edeceğinize…
Keçi kellesi yemek; cömert bir kimseden mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Başınızın büyük olduğunu görmek; önder ve saygın bir kimseden hayır ve menfaat elde edeceğinize…
İki başlı olduğunuzu görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine ve ömrünüzün uzayacağına…
Başınızın açık ve yalın olduğunu görmek; işinizi kaybedeceğinize ve bu yüzden fakirleşeceğinize…
Başınızın kanadığını ve bu esnada bir şeyler arzu ettiğinizi görmek; biriyle işinizin yargıya varacağına…
Beyninizin yere düştüğünü görmek; elinizdeki sermayeyi kaybedeceğinize…
Yerdeki beyninizi alıp tekrar başınıza koyduğunuzu görmek; kaybettiğiniz sermayeyi yeniden elde edeceğinize…
Başınızın yağlandığını görmek; hayır işler yapmaya muvaffak olacağınıza…
Hiç tanımadığınız bir adamın kesik başını elinizde görmek; bir miktar para bulacağınıza…
Aynı kesik başı yere attığınızı görmek; bu parayı hayır yolda harcayacağınıza veya malınızın zayi olacağına…
Kesik bir başın sizinle iyi şeyler konuştuğunu görmek; adil ve insaflı biri olacağınıza…
Kesik bir başın sizinle kötü şeyler konuştuğunu görmek; insafsız biri olacağınıza…
Başınızın ikiye ayrıldığını, yarısının sağ elinizde diğer yarsının da sol elinizde olduğunu görmek; ebeveyninizin vefat edeceğine…
İkiye ayrılan başınızın tekrar birleştiğini görmek; ebeveyninizin hastalanacağına, sonra tekrar iyileşeceklerine…
Başınızın avuçlarınızda olduğunu görmek; önder ve saygın bir kişiden hayır ve bereket elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Başınızı tıpkı fil kafası gibi görmek; mal bulacağınıza ve yöneticilik yapacağınıza…
Başınızı tıpkı aslan kafası gibi görmek; fesat ve harama yöneleceğinize…
Başınızı tıpkı at kafası gibi görmek; söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…
Başınızı tıpkı ayı kafası gibi görmek; bahtınızın açık olacağına ve muradınıza ereceğinize…
Başınızı tıpkı koyun kafası gibi görmek; cehalete veya cahillere yenik düşeceğinize…
Başınızı tıpkı deve kafası gibi görmek; bir komuta görevini üstleneceğinize ve düşmanı alt edeceğinize…
Başınızı tıpkı horoz kafası gibi görmek ve kâfirlere özenmek; küfre meyledeceğinize…
Başınızın camdan olduğunu görmek; öleceğinize…
Başınızın altın veya gümüşten olduğunu görmek; mal elde edeceğinize…
Başınızın taş veya demirden olduğunu görmek; lafazan birinin hizmetinde olacağınıza…
Başınızdan ateş çıktığını görmek; iş konusunda kariyerinizin yükseleceğine işarettir.
þİsmail Eş’as: Başınızın dörtayaklı havyaların başına benzediğini görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
Yırtıcı hayvanlara benzediğini görmek; söz sahibi olacağınıza ve düşmanlarınızı alt edeceğinize…
Kanatlı hayvanlara benzediğini görmek; yolculuğa çıkacağınıza…
Kendi başınızın pişirilmiş olduğunu ve onu yediğinizi görmek; sermayenizi yiyeceğinize…
Başınızın gövdenizden ayıldığını sonra tekrar eski hâline geldiğini görmek; şehitlik derecesine ulaşacağınıza…
Yanınızda kesik bir baş olduğunu ve eşinizin hamile olduğunu görmek; erkek çocuğunuz olacağına…
Başınızın tıraşlı olduğunu görmek; kocanızın vefat edeceğine…
Kızarmış kelle yediğinizi görmek; mal elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Kızarmış kelle yemek; riyasete…
Kızarmış kelle satın almak veya birinin size kızarmış kelle verdiğini görmek; bir kimseden menfaat elde edeceğinize…
Çiğ kelle yediğinizi görmek; öncü ve saygın bir kişinin dedikodusunu yapacağınıza işarettir.
þİsfahanî: İnsan kafası; babaya veya öncü kimseye…
Başınızın kesildiğini görmek; ebeveyninizden ayrılacağınıza…
Başınızın elinizde olduğunu görmek; ebeveyninizle bir araya geleceğinize…
Başınızı boynunuza bağlamak; nakit veya borç olarak birinden mal alacağınıza…
Yanınızda kesik başlar olduğunu ve dans ettiğinizi görmek; bulunduğunuz bölgede sözü geçen bir şahsın belaya uğrayacağına işarettir.
BAŞÖRTÜSÜ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada başörtüsü görmenin dört tabiri vardır:
1-Kadın
2-Cariye
3-Hizmetkâr
4-Menfaat.
þAllame Meclisî: Başörtünüzün yandığını görmek; erkekseniz öleceğinize, kadınsanız kocanızın öleceğine…
Başınızı başörtüsüyle örttüğünüzü görmek; evleneceğinize ve mutlu olacağınıza işarettir.
þMüellif: Başörtüsü; hem kadınlar, hem de erkekler için eşe…
Başörtünüzün başınızdan düştüğünü görmek; kocanızdan ayrılacağınıza…
Başörtünüzün bir kısmının yandığını görmek; kocanızın nüfuz sahibi birinden korkacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Başınızda yeşil veya beyaz bir başörtüsü olduğunu görmek; kocanızın dindar biri olduğuna…
Başınızda kırmızı başörtü görmek; kocanızın eğlenceye düşkün biri olduğuna…
Başınızda siyah başörtü görmek; kocanızın üzüleceğine…
Başınızda mor başörtü görmek; musibete…
Başınızda sarı başörtü görmek; hastalığa işarettir.
BATAKLIK
þÇağdaş Ulema: Bataklığa düştüğünüzü ve içinde zorla ilerlediğinizi görmek; çok yorucu işlerle karşılaşacağınıza…
Bataklıkta tamamen battığınızı görmek; bir planınızın suya düşeceğine veya kötü bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
BAYILMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bayılmak, iki şekilde tabir edilir:
1-İşlerin zorluğu
2-Şaşkınlık ve çaresizlik.
þKirmanî: Şuurunuzu kaybedecek kadar baygınlık geçirmek; içinden çıkamayacağınız ve ne yapacağınızı şaşırıp kalacağınız bir işle karşılaşacağınıza, ama sonunda iyi bir netice elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bayılmak; miras veya hediye alacağınıza…
Birini bayılırken görmek; birinden borç para alacağınıza işarettir.
BAYINDIRLIK, MAMURLUK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bayındırlık görmek dört şekilde yorumlanır:
1-Dünyevî işlerde hayır
2-Hayır ve menfaat
3-Murada erme
4-Kapalı işlerin açılması.
þİbn-i Sîrîn: Mescit, medrese, tekke vb. gibi yerleri imar etmek; dinin maslahatına, akla ve ahiret sevabına…
Sera, dükkân vb. gibi şahsî yerleri abat etmek; dünyevî hayra...
Abat bir yerin harap olduğunu görmek; o bölgeye ait halkın başına bela ve musibet geleceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Mamur bir yerde sükûnet etmek; görülen bayındırlık miktarınca hayır elde etmek demektir. Bunun aksi ise şer, fesat ve zarardır.
BAYKUŞ
þAllame Meclisî: Baykuş yakaladığınızı görmek; hastalanacağınıza veya biriyle dost olup günah işleyeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Baykuş; hırsız, bozguncu ve hasetçi kimseye işarettir.
Baykuşla savaştığınızı görmek; biriyle düşmanlık edeceğinize işarettir. Bunun dışında baykuş, ne şekilde görülürse görülsün hayra alamettir.
þCabir Mağribî: Baykuşunuzun olduğunu veya birin size baykuş verdiğini görmek; bir hırsızla küseceğinize…
Baykuş eti yemek; yediğiniz et kadar bir hırsızdan mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Baykuş sesi; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
Baykuş yavrusu görmek; çocuğunuzun uğursuz ve yaramaz olacağına…
Baykuş eti yemek; yediğiniz miktar kadar namert birinin malından yiyeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Baykuş görmek; bir şeyi öğrenmeye eğilim göstereceğinize veya âlimane bir nasihat işiteceğinize ve bu nasihate kulak asmanız gerektiğine…
Bir baykuşun öttüğünü duymak; hastalanacağınıza veya bir yakınınızın vefat edeceğine…
Baykuş yakalamak veya kafeste baykuş görmek; sizi kaygılandıran misafirler ağırlayacağınıza işarettir.
BAYRAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bayrak görmenin dört tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-Yolculuk
3-Makam ve büyüklük
4-İyi hal.
þMüellif: Bayrak görmek; bilgin, zengin, zahit, cömert veya öncü kişiye…
Kendinize ait bir bayrağınızın olduğunu görmek; yukarıda belirtilen kimselerin herhangi birinden menfaat elde edeceğinize…
Bayrağınızın kaybolduğunu görmek; bunun aksine tabir edilir.
þKirmanî: Bayrak görmek; yolculuğa…
Söz sahibi birinin size bayrak verdiğini görmek; makam ve büyüklüğe işarettir.
þCabir Mağribî: Beyaz ve büyük bir bayrağa sahip olduğunuzu görmek; zengin biriyle arkadaş olduğunuza ve onun yardımıyla menfaat elde edeceğinize…
Siyah bayrağa sahip olduğunuzu görmek; yargıç veya hatip olacağınıza işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bayrağın dalgalandığını görmek; üzüntüye…
Bayrak taşımak; saygınlık elde edeceğinize…
Gönderden bayrak indirmek; yapacağınız bir iş yüzünden pişmanlık duyacağınıza…
Siyah bayrak görmek; düşmanınız olduğuna…
Millî bayrak taşımak; ülkenize hizmet edeceğinize…
Bayrağın gönderde dalgalandığını görmek; güzel bir durumla karşılaşacağınıza işarettir.
BAYRAM
þAllame Meclisî: Bayram arifesinde veya kutsal gecelerde görülen rüyalar mutlaka doğru çıkar.
Bayram olduğunu ve insanların bayram namazı kılmak için camiye gittiklerini görmek; üzüntülerden güvende olacağınıza…
Bayram günü iftar ettiğinizi görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların kıtlıktan kurtulacaklarına işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Kurban bayramı; akıl sahiplerine ihtiyaç duyacağınıza…
Ramazan bayramı; bir zahitten dinî faydalar elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Bayram günü saygın insanların süslenerek şehir dışına çıktıklarını görmek; saygınlığınızın artacağına ve eğer hapisteyseniz, serbest kalacağınıza…
Aynı rüyayı bayrama yakın bir zamanda görmek; bir akıl sahibiyle muamele edeceğinize ve işinizden zorlukla netice elde edeceğinize…
Gadir-i Hum bayramı; arzu ettiğiniz şeyleri elde edeceğinize işarettir. Ayrıca, bu rüyayı yılın ilk günlerinde görmek tabir bakımından daha iyidir.
BEBEK
þÇağdaş Ulema: Bebek görmek; genel olarak iyiye…
Bebek doğurmak; yeni gelir kaynakları elde edeceğinize…
Doğmakta olan bebek görmek; erkekler için eşlerinden ayrılmaya, fakirler için iyiye, zenginler ve tacirler için kötüye, yolcular içinse memlekete geri dönmeye…
Tanıdığınız bir bebeği süt e-merken görmek; bebeğin annesinin mutlu olacağına…
Bebeğe isim koymak; hayatınızda birtakım değişiklikler olacağına…
Bebeği uyurken görmek; iyi bir geleceğiniz olacağına…
Bebeği oynarken görmek; sevineceğinize…
Zayıf bebek görmek; huzursuz bir dönem geçireceğinize…
Şişman bebek görmek; iyi bir dönem geçireceğinize…
Ölmek üzere olan bir bebek görmek; beklenmedik bir başarı elde edeceğinize…
Bebek öldürmek; kendi kendinize büyük bir zarar vereceğinize işarettir.
BEDDUA ETMEK
þMüellif: Rüyada zalim bir kimseye beddua ettiğinizi görmek; beddua ettiğiniz zalim kimseyi alt edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Herhangi bir suçu olmadığı halde birine beddua ettiğinizi görmek; ettiğiniz bedduanın size döneceğine işarettir.
BEDEN, TEN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bedeninizde bir fazlalık olduğunu görmek; zenginliğe ve düşmana galip gelmeye…
Bedeninizde bir eksiklik olduğunu görmek; yoksulluğa ve düşmana yenilmeye…
Bedeninizin her yerinde ödem olduğunu görmek; hastalığa işarettir.
þİbn-i Sîrîn: İnsanların bedenlerini görmek; üzüntü ve sıkıntıya, bedenlerde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik onların geçimine delalet eder.
Bedeninizin zayıf ve cılız olduğunu görmek; fakirliğe…
Bedeninizin şişman ve bakımlı olduğunu görmek; zenginliğe…
Bedeninizden bükülmüş bir ip çıktığını ve uzadığını görmek; geçiminizi rahat bir şekilde sürdüreceğinize ve malınızın bollaşacağına…
Uzayan ipin koptuğunu görmek; yukarıdaki rüyanın aksine…
Bedeninizin demire veya gümüşe dönüştüğünü görmek; ömrünüzün uzayacağına ve rızkınızın artacağına…
Bedeninizin süzgeç gibi olduğunu görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
þKirmanî: Bedeninizin bakımlı ve sağlıklı olduğunu görmek; işinizin düzene gireceğine ve sırrınızın gizli kalacağına…
Bedeninizin zayıf olduğunu görmek; fakirleşeceğinize ve sırrınızın ortaya çıkacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Büyük ve güzel bir bedene sahip olmak; sağlığınızın yerinde olacağına veya maddî açıdan rahatlığa çıkacağınıza…
Bedeninizin geliştiğini/ ergenleştiğini görmek; erkekler için işlerin daha iyi olacağına, genç kızlar için aşka, genç kadınlar için hamileliğe ve yaşlı kadınlar için maddî yardım alacaklarına…
Bedeninizin zayıfladığını veya kırıştığını görmek; sağlık ve mutluluğunuzun bozulacağına…
Bedeninizin eridiğini görmek; ölümcül bir hastalığa yakalanacağınıza veya büyük bir zarara uğrayacağınıza…
Bedeninizin yaralandığını veya yara olduğunu görmek; gözden çıkarmanız gereken bir şey olduğuna…
Bedeninizi ağır ve hareketsiz hissetmek; büyük engellerle karşılaşacağınıza veya bir mesele hakkında kötü bir yardımcıyla karşılaşacağınıza…
Bedeninizin hafiflediğini hissetmek; biriyle olan ilişkinizi düzeltmeye çalışırken bir başkasıyla olan ilişkinizin bozulacağına ve bu durumdan kurtulamayacağınıza…
Bedeninizdeki elbiseleri çıkarmak/ soyunmak; utanç verici bir durumla karşılaşacağınıza…
Bedeninizdeki elbiselerin çıkarıldığını görmek/ soyundurulmak; birileri tarafından aldatılabileceğinize ve bu konuda dikkat etmeniz gerektiğine…
Bir başkasının bedenini çıplak görmek; şehvetle baktığınız takdirde bir arzunuzun gerçekleşeceğine, aksi takdirde ilginç bir keşif gerçekleştireceğinize…
Bir başkasının bedenindeki elbiseleri çıkarmak/ soyundurmak; şehvetle soyundurduğunuz takdirde gizli ve yasak bir aşk yaşayacağınıza, aksi takdirde bir başkasının rezil olacağına işarettir.
BEKÇİ, BEKÇİLİK
þİbn-i Sîrîn: Bekçi görmek; makam elde edeceğinize…
Güzel ve doğru bir şekilde bekçilik yaptığınızı görmek; hem dünya, hem ahiret saadetine…
Padişah sarayında bekçilik yaptığınızı görmek; söz sahibi birinden yana hayır ve menfaat elde edeceğinize veya tüccarsanız, ticaretinizden çok kazanç elde edeceğinize…
İyi ve takva sahibi kimselere bekçilik yaptığınızı görmek; bu kimselerden dinî menfaatler elde edeceğinize…
Dindar bekçilerle dolaştığınızı görmek; menfaat elde edeceğinize…
Günahkâr bekçilerle dolaştığınızı görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
BEL (Anat.)
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bel görmenin altı tabiri vardır:
1-Menfaat
2-Evlat
3-Büyüklük
4-Uzun ömür
5-Murat
6-Temiz inanç.
þİbn-i Sîrîn: Belinize kemer bağladığınızı görmek; kemerin değerince gelir elde edeceğinize, ailenizden ve çocuklarınızdan destek alacağınıza…
Belinize altın işlemeli ve yaldızlı bir kemer bağladığınızı görmek; kemerin değerince gelir elde edeceğinize ve gelecekte, kabileniz içerisinde saygınlık kazanan bir çocuğunuz olacağına işarettir.
þKirmanî: Belinizde bir kemer olduğunu görmek; mal ve ihtişam kazanacağınıza ve ömrünüzün uzayacağına…
Kemerinizin koptuğunu veya kaybolduğunu görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Belinize altın işlemeli bir kılıç bağladığınızı görmek; birtakım insanlara önderlik edeceğinize işarettir.
BENZİN
þÇağdaş Ulema: Benzin; hızla gelişen ve aynı hızla sönen gönül bağına…
Yanan benzin görmek; iyi ve sevindirici sözler işiteceğinize işarettir.
BERZAH
þÇağdaş Ulema: Berzah âlemini görmek; musibet ve bedbahtlığa işarettir.
BEYİN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Beyin görmenin üç tabiri vardır:
1-Gizli mal
2-Akıl
3-Basiret.
þHz. Danyal (a.s): Beyin yediğinizi görmek; malınızı harcayacağınıza…
İnsanların beynini yediğinizi görmek; o kimselerin mallarını harcayacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Beyninizin yere döküldüğünü görmek; malınızı kaybedeceğinize…
Beyninizi alıp tekrar yerine koyduğunuzu görmek; bir sermaye elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Eti helal olan bir hayvanın beynini yediğinizi görmek; helal mala, eti haram olan hayvanın beynini yemek ise, haram mala işarettir.
BEYTÜ'L-MAMUR
þMüellif: Beytü'l-Mamur, gökyüzünün dördüncü tabakasında yer alan ve Kâbe’nin hizasında bulunan bir yerdir. Burası, aynı zamanda meleklerin hac ziyareti yaptıkları makamdır.
þİbn-i Sîrîn: Beytü'l-Mamur’a gittiğinizi görmek; insanlar arasında emanettarlık yapacağınıza, ilminizle ön plana çıkacağınıza, hacca gideceğinize ve düşmanların şerrinden güvende olacağınıza…
Beytü'l-Mamur’un yeryüzünde olduğunu görmek; adil ve âlim bir yöneticiye katılacağınıza…
Beytü'l-Mamur’da ev inşa ettiğinizi veya uyuduğunuzu görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Beytü'l-Mamur’un etrafında tavaf ettiğinizi görmek; dünyadan göçeceğinize...
Beytü'l-Mamur’u mescit şeklinde görmek ve orada namaz kılmak; tüm hacetlerinizin reva olacağına delalet eder.
þKirmanî: Evinizden Beytü'l-Mamur’a kadar olan her yerin açıldığını görmek; o yıl çok sayıda insanın hac veya umre yapacağına…
Beytü'l-Mamur’un süslendiğini ve meleklerin etrafında tavaf ettiğini görmek; âlimlerin ve dindar insanların makam ve izzet bulacaklarına işarettir.
BIÇAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bıçak görmenin altı tabiri vardır:
1-Muhabbet
2-Evlat
3-Zafer
4-Sığınak
5-Zenginlik
6-Yöneticilik.
þİbn-i Sîrîn: Elinizde bıçak olduğunu görmek ve bu bıçağın size ait olduğunu bilmek; bir erkek çocuğunuzun olacağına…
Elinizde bıçakla birlikte bazı silahlar daha olduğunu görmek; saygınlık kazanacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bıçağı kınından çıkarmak; eşinizin erkek bir çocuk dünyaya getireceğine…
Bıçağınızın kınındayken kırıldığını görmek; bir yakınınızın vefat edeceğine…
Bıçakla bir şey yonttuğunuzu görmek; ücret almadan bir iş yapacağınıza…
Bıçağınızın paslandığını veya hasarlı olduğunu görmek; malınızın azalacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bıçak, ayrılık demektir.
Bıçakla bedenininiz herhangi bir yerini kesmek; ümitsizlik veya hileye…
Kör bir bıçakla herhangi bir yerinizi kesmeye çalışmak, ama başaramamak; bir hedefinize ulaşamayacağınıza...
Büyük mezbaha bıçağı görmek; ciddî bir tehlikeyle karşılaşacağınıza…
Çatal-bıçak görmek; bir toplantıya davet edileceğinize veya size bir misafir geleceğine...
Bıçak bilemek; tartışma veya kavgaya…
Cep bıçağı/ çakı görmek; tatsız bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.
BILDIRCIN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bıldırcın görmenin dört tabiri vardır:
1-Çocuk
2-Helal rızk
3-Menfaat
4-Mal.
þİbn-i Sîrîn: Bıldırcın genç hizmetçiye yorulur.
Bıldırcın yakalamak veya birinin size bıldırcın verdiğini görmek; yakaladığınız bıldırcının cinsiyetine göre hizmetinizde çalışan kimsenin erkek veya kız evladı olacağına…
Bıldırcının elinizden kaçtığını görmek; hizmetinizde çalışan kimsenin çocuğunun öleceğine işarettir.
þKirmanî: Bıldırcın eti yemek; helal rızk bulacağınıza…
Bıldırcın görmek; helal rızka veya helal kazanca işarettir. "Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik."
BIYIK
þAllame Meclisî: Bıyığınızı kestiğinizi veya düzelttiğinizi görmek; makam ve izzet bulacağınıza işarettir.
þMüellif: Bıyık, kişinin heybetine işarettir.
Birinin bıyığını makasla düzelttiğinizi görmek; iyiye yorulur. Bu, aynı zamanda zarar görmeyeceğinize işarettir.
BİLEK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada bilek; güvenilir bir dost veya ortağa…
Bileğinizin iri ve sağlam olduğunu görmek; dostunuzdan veya ortağınızdan hayır ve menfaat elde edeceğinize…
Bileğinizin kırıldığını veya koptuğunu görmek; dostunuz veya ortağınızın sizden ayrılacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Bileklerinizde çok fazla kıl olduğunu görmek; dostunuz veya ortağınızın sizden ayrılacağına, borçlanacağınıza, malınızı kaybedeceğinize ve bu nedenle sıkıntı yaşayacağınıza…
Bileklerinizdeki kılları tıraş ettiğinizi görmek; borcunuzun ödeneceğine ve üzüntünüzün giderileceğine işarettir.
BİLET
þÇağdaş Ulema: Bilet görmek; hayat tarzınızı değiştirmeniz ve hayatınızı yeni programlara göre yönlendirmeniz gerektiğine…
Bilet almak; hayata karşı dirençli olmanız gerektiğine işarettir.
BİLEZİK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bilezik görmenin on iki tabiri vardır:
1-Erkek kardeş
2-Kız kardeş
3-Ortak
4-Dost
5-Kuvvet
6-Hikmet
7-Makam
8-Muhabbet
9-Evlat
10-Mal, zenginlik
11-Meslek veya Ziraat
12-Hile
þİbn-i Sîrîn: Bilezik görmek; kadınlar için koca, erkekler için fakirlik ve sıkıntı demektir.
Kolunuzda gümüş bilezik olduğunu görmek; üzüntü ve sıkıntınızın daha az olacağına işarettir.
þKirmanî: Bir padişahın size bir bilezik verdiğini görmek; bir çocuğunuzun veya kardeşinizin olacağına, bayansanız, evleneceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Her iki kolunuzda da gümüş bilezik olduğunu görmek; zahmetle mal elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Kolunuzda bilezik olduğunu görmek; gizli bir aşk yaşayacağınıza…
Birinin size bilezik hediye ettiğini görmek; sevineceğinize…
Başkasının kolunda bilezik görmek; gereksiz harcamalar yapacağınıza…
Siyah bilezik görmek; hastalanacağınıza…
Çok sayıda bilezik görmek; gereksiz harcamalarda bulunacağınıza işarettir.
BİNA
þAllame Meclisî: Bina görmek; önder bir şahsiyet olacağınıza, kariyerinizin yükseleceğine, saygınlık elde edeceğinize, rızkınızın artacağına, eğer çocuk yapma ümidiniz varsa çocuğunuz olacağına ve eğer üzgünseniz sevineceğinize…
Altınla süslü bir bina görmek; büyük bir makam elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bir bina inşa edildiğini görmek; saygınlık kazanacağınıza…
Yeni yapılan bir bina görmek; yeni bir gelir kaynağı elde edeceğinize…
Gökdelen görmek; bol miktarda para kazanacağınıza…
Devlet dairesi görmek; maddî sorunlar veya zararlarla karşılaşacağınıza işarettir.
BİNİCİLİK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada binicilik yaptığınızı görmek; söz sahibi birinden mal ve nimet elde edeceğinize…
Birtakım süvarilerle gezdiğinizi ve onların sizin komutanız altında olduklarını görmek; bir gruba komutanlık veya önderlik yapacağınıza…
Bir grup süvarinin belirli bir bölgede binicilik yaptığını görmek; o bölgeye şiddetli yağmur yağacağına…
Hiç tanımadığınız binicilerin size bir şey verdiklerini görmek; bir yabancıdan hayır göreceğinize ve menfaat elde edeceğinize…
Aynı binicilerin tanıdık olduklarını görmek; yakınlarınızdan menfaat elde edeceğinize işarettir.
BİRA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada bira görmenin dört tabiri vardır:
1-Menfaat
2-Öpücük
3-Hizmet
4-Alçak kimse.
þİbn-i Sîrîn: Bira içtiğinizi görmek; hizmetinizde çalışan biri sayesinde rahatlayacağınıza…
Birine bira verdiğinizi görmek; o kimseye mal bağışlayacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Tatlı bira içtiğinizi görmek; alçak birinden menfaat elde edeceğinize…
Ekşi bira içtiğinizi görmek; aynı kimseden zarar göreceğinize işarettir.
BİSİKLET
þÇağdaş Ulema: Bisiklet görmek veya kullanmak; bir sokakta küçük bir trafik kazası atlatacağınıza…
Eski/ külüstür bir bisiklet görmek; her zamankinden daha dikkatli olmanız gerektiğine…
Bisiklet satın almak; sportif faaliyetlerde bulunacağınıza işarettir.
BİT
þMüellif: Rüyada bit; kocasının nafakasını yiyen kadına…
Bedeninizde çok sayıda bit olduğunu görmek; varlıklı ve ihtişam sahibi biri olacağınıza işarettir.
Tavuk biti görmek; hırsız komşuya…
Tavuk bitinin elbisenizi yediğini/ kemirdiğini görmek; hırsızlar tarafından soyulacağınıza…
Tavuk biti öldürdüğünüzü görmek; malınızı çalan hırsızı tanıyacağınıza ve malınızı ondan geri alacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bit öldürmek; düşmana galip geleceğinize…
Çok sayıda bit tarafından ısırıldığınızı görmek; birtakım olaylar neticesinde insanların diline düşeceğinize işarettir.
BİTKİ, NEBAT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bitki görmenin dört tabiri vardır:
1-Mal ve nimet
2-Büyüklük ve makam
3-Menfaat
4-Saygınlık.
þİbn-i Sîrîn: Dalı olmayan bitkiyi mevsiminde görmek; menfaate…
Dalı olan bitki görmek; gördüğünüz bitkinin kalınlığı, inceliği, uzunluğu ve kısalığına göre malınızın ve makamınızın artacağına…
Gözünüz, kulağınız ve ağzınızda çeşitli bitkiler bittiğini görmek; son dereceye iyiye işarettir.
BOĞAZ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada boğaz, gelir-gider demektir. Boğazda görülen her türlü eksiklik veya fazlalık; gelir ve giderin eksik veya fazla olacağına işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Boğaz görmek; emanet alacağınıza veya borcunuzu ödeyeceğinize…
Boğazınızın sağlıklı olduğunu görmek; emanettar biri olacağınıza ve borcunuzu ödeyeceğinize…
Boğazınızda bir rahatsızlık olduğunu görmek; bunun aksine…
Boğazınızın geniş olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına…
Boğazınızın dar olduğunu görmek; emaneti koruyacağınıza işarettir.
BOĞULMAK
þİbn-i Sîrîn: Biri tarafından boğulduğunuzu görmek; fakirleşeceğinize işarettir. Bazı tabirciler, rüyada birini boğmayı geçim konusunda rahatlığa yormuşlardır.
þÇağdaş Ulema: Boğulduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve sevineceğinize…
Boğulmaktan kurtulmak; sabırlı, affedici ve fedakâr biriyle tanışacağınıza…
Biri tarafından boğulmak; maddî zararla karşılaşacağınıza…
Boğulmakta olan birini kurtarmaya koşmak; tehlikeli bir durumla karşılaşacağınıza ve soğukkanlılıkla üstesinden geleceğinize…
Boğulan birini görmek; eğlenceyle meşgul olacağınıza…
Bir faciada çok sayıda boğulan insan görmek; büyük bir faciaya işarettir.
BOMBA
þÇağdaş Ulema: Bomba, tehlike demektir.
Bomba görmek; ani ve istenmeyen bir olayla karşılaşacağınıza…
Birinin üzerine bomba atmak; başkaları tarafından başlatılacak düşmanlığa…
Bombayı patlarken veya imha edilirken görmek; bir kazayla karşılaşacağınıza…
Bombalı suikast görmek; sizi bekleyen tehlikelerden farkında olmadan kurtulacağınıza veya kurtulduğunuza işarettir.
BONCUK, BİLYE
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bon-cuk görmenin yedi tabiri vardır:
1-Kadın
2-Hizmetkâr
3-Cariye
4-Mal
5-Edep, ahlak
6-Evlat
7-Gulam, uşak.
þMüellif: Boncuk bulduğunuzu görmek; bulduğunuz boncukların sayısı kadar mal elde edeceğinize veya çıkacağınız bir yolculukta rahatlık göreceğinize işarettir.
BORAZAN
þAllame Meclisî: Rüyada borazan görmek; bulunduğunuz şehirde, sele neden olacak kadar yağmur yağacağına veya bir husumet çıkacağına işarettir.
BORU
þÇağdaş Ulema: Boru görmek; sakin bir yaşam süreceğinize…
Çok sayıda boru görmek; her an zengin olabileceğinize işarettir.
BOŞANMA, TALAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada eşinizi boşadığınızı görmek; sonu pişmanlıkla sonuçlanan bir iş yapacağınıza…
Eşinizi Hul'î talakla boşadığınızı görmek; gelir elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Evli olduğunuzu ve eşinizi boşadığınızı görmek; saygınlık elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Boşandığınızı görmek; yersiz ve yakışıksız töhmetlerle karşılaşacağınıza işarettir.
BOYA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada boya görmenin dört tabiri vardır:
1-Üzüntü ve sıkıntı
2-Hastalık
3-Musibet
4-Kadınlar yüzünden husumete düşmek.
þİbn-i Sîrîn: Tabir bakımından boyaların en güzeli yeşil boyadır.
Beyaz ve sarı boya; hastalığa…
Siyah boya; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
BOYAMAK, SAÇ-SAKAL BOYAMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada (saç-sakal) boyamanın dört tabiri vardır:
1-Neticesiz ve çirkin iş
2-Dünya süsüyle bezenmek
3-Makam talep etmek
4-Dünya malıyla meşhur olmak.
þHz. Danyal (a.s): Sakal boyamak, örtülü işlere işarettir.
Saçınızı ve sakalınızı boyadığınızı, ama boya tutmadığını görmek; insanlara kendinizi olduğunuz gibi tanıtacağınıza…
Saçınızı ve sakalınızı boyadığınızı ve boyanın tuttuğunu görmek; durumunuzun düzeleceğine ve işlerinizin gizli kalacağına işarettir.
þMüellif: Herhangi bir şeyi kırmızıya boyamak; kadınlar için hayır ve mutluluğa, erkekler için kötüye işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Bazı şeyleri boyadığınızı görmek; imkânsız gibi görünen bazı şeyler yapacağınıza, ancak insanlar tarafından inkâr edileceğinize…
Boyanın güzel bir şekilde tuttuğunu görmek; durumunuzun gizli kalacağına…
Elbise boyamak; kötüye işarettir.
þKirmanî: Avucunuzu boyadığınızı görmek; geçim sıkıntısı çekeceğinize…
Boyalı ellerinizin birbirine yapıştığını görmek; saygın bir kimsenin vefat edeceğine…
Ellerinizin ve ayaklarınızın me-nekşe renginde boyandığını görmek; kazancınız konusunda hile yapacağınıza işarettir.
BOYNUZ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada dörtayaklı çöl havyalarına ait boynuzlar görmek; hayır ve menfaate işaret eder.
þİbn-i Sîrîn: Boynuzunuz olduğunu görmek; büyüklük ve menfaat elde edeceğinize…
İnek boynuzunuzun olduğunu görmek; bol miktarda mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Başınızda boynuz olduğunu görmek; kuvvet sahibi olacağınıza…
Başınızda koç vb. hayvanlara ait boynuzlar olduğunu görmek; işinizin düzeleceğine ve ömür boyu mutlu bir hayat yaşayacağınıza…
İnsanları boynuzladığınızı görmek; onlara zarar vereceğinize işarettir.
BOYUN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Boyun görmenin beş tabiri vardır:
1-Emanet
2-Zenginlik
3-Hıyanet
4-Yol
5-Hastalık.
þHz. Danyal (a.s): Boyun görmek; emanete…
Boynunuzun aslana benzediğini görmek; kuvvet bulacağınıza, dinî inancınızın iyi olacağına, insanların güvenini kazanıp onlardan emanet kabul edeceğinize…
Boynunuzun zayıf ve ince olduğunu görmek; bunun aksine…
Boynunuza yılan sarıldığını görmek; malınızın zekâtını vermediğinize işarettir. "Allah’ın, kereminden kendilerine verdiklerini (infak etmeyip de) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır."
þİbn-i Sîrîn: Boynunuzda ağır bir yük olduğunu görmek; hastalanacağınıza…
Boynunuzda bir yük olduğunu ancak o yükün size hiç ağır gelmediğini görmek; dinî inancınızın doğruluğuna ve ömrünüzün uzayacağına işarettir.
þKirmanî: Boynunuzun karardığını görmek; emanete hıyanet edeceğinize…
Boynunuzun kısa olduğunu görmek; daha önce teslim almış olduğunuz bir emaneti sahibine geri vereceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Boynunuzun kıllandığını görmek; borçlanacağınıza…
Boynunuzun çıktığını görmek; murada ereceğinize, ancak dinî inancınızın zarar göreceğine…
Boynunuzun eğri olduğunu görmek; emanete hıyanet edeceğinize işarettir.
BOYUN VURMAK
þAllame Meclisî: Birinin gırtlağını kestiğinizi görmek; o kimseye zulmedeceğinize…
þİbn-i Sîrîn: Boynunuzun vurulduğunu ve başınızın bedeninizden ayrıldığını görmek; hapisteyseniz özgür olacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hacca gideceğinize ve aynı rüyayı bir kâfir görürse Müslüman olacağına…
Boynunuzun vurulduğunu, ama başınızın bedeninizden ayrılmadığını görmek; yukarıda belirtilen şeylerin sizi vuran kimsenin eliyle gerçekleşeceğine işarettir. Kısacası, rüyada boyun vurmak; fakirler için iyiye, zenginler içinse kötüye yorulur.
BOYUNDURUK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada boyunduruk görmenin üç tabiri vardır:
1-Hacca gitmek
2-Yöneticilik
3-Düşmanlık.
þMüellif: Boynunuzda altın veya gümüşten bir boyunduruk olduğunu görmek; boyunduruğun değeri kadar makam elde edeceğinize ve insanlara insaflı davranan bir yönetici olacağınıza…
Aynı rüyada boynunuzda demir boyunduruk olduğunu görmek; dinî inancınızın bozuk olduğuna işarettir.
þKirmanî: Boynunuzda boyunduruk olduğunu görmek; yalan yere bir iddiada bulunacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Altın boyunduruk; yöneticiliğe, demir boyunduruk ise düşmanlığa işarettir.
BÖBREK
þHz. Danyal (a.s): Rüyada böbrek görmek; gizli bir mal bulup harcayacağınıza…
Pişmiş hayvan böbreği görmek; daha önce gizlediğiniz ve yerini bulamadığınız bir malı tekrar bulacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Eti helal olan hayvanın böbreğini yediğinizi görmek; helal mal elde edeceğinize…
Eti haram hayvanın böbreğini yediğinizi görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.
BÖĞÜR, KABURGA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada böğür görmenin beş tabiri vardır:
1-Kadın
2-Kız
3-Cariye
4-Hizmetkâr
5-Evde bulunan yaşlı kadın.
þİbn-i Sîrîn: Böğür; kadına…
Sol böğrünüzde ödem oluştuğunu görmek; eşinizin hamile olduğuna…
Böğrünüzün yaralandığını ve kanadığını görmek; eşinizin düşük yapacağına…
Ellerinizi böğrünüze koyduğunuzu görmek; çok üzüleceğinize işarettir.
þKirmanî: Böğrünüzün kırıldığını görmek; ebeveyniniz veya eşinizden yana üzüleceğinize…
Sol böğrünüzün derisinin kopup düştüğünü görmek; hem malınızı hem de eşinizi kaybedeceğinize…
Her iki böğrünüzde acı hissetmek; eşinizin rencide olacağına…
İki böğrünüzün de birleştiğini görmek; üzüleceğinize…
Böğrünüzün iri ve sağlam olduğunu görmek; inancınızın doğruluğuna veya eşinizin güçlü olduğuna…
Böğrünüzün küçüldüğünü ve zayıfladığını görmek; yukarıdaki tabirin aksine işarettir.
þCabir Mağribî: Böğür görmek, kadınlara işarettir. Zira kadınlar, erkelerin böğürlerinden yaratılmışlardır. Dolayısıyla böğürde görülen her türlü fazlalık veya eksiklik kadınlara yorulur.
Çok sayıda böğrünüz olduğunu görmek; gördüğünüz böğür miktarınca kadın sahibi olacağınıza…
Böğrünüzden bir yılan çıktığını görmek; çocuk sahibi olacağınıza delalet eder.
BUĞDAY
þİmam Cafer Sadık (a.s): Buğday görmenin üç tabiri vardır:
1-Azil
2-Tasarruf
3-Gurbet.
þİbn-i Sîrîn: Buğday; zahmetle elde edilen helal rızka…
Pişmiş buğday yemek; üzüntüye…
Karnınızın tıka basa kuru buğdayla dolduğunu görmek; ölüme işarettir.
þKirmanî: Buğday başağı yemek; kıtlığa…
Buğday ekmek; buğday fiyatlarının ucuzlayacağına işarettir.
BUHAR
þÇağdaş Ulema: Buhar görmek; samimiyetle başlayacağınız bir işten netice alamayacağınıza…
Lokomotif buharı görmek; büyük planlar tasarladığınıza…
Bir ocak ya da sobanın üstünde buharlaşan su görmek; ailevî anlaşmazlığa işarettir.
BULMAK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada bir şey bulmak; hac veya umreye…
Herhangi bir cinsten on adet bulmak; mala…
Herhangi bir cinsten otuz adet bulduğunuzu görmek; yardım ve zafere…
Herhangi bir cinsten bin adet veya daha fazlasını bulmak; son derece iyiye…
Gümüş bulmak; güzel bir bayanla evleneceğinize işarettir.
BULUT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Bulut görmenin dokuz tabiri vardır:
1-Hikmet
2-Riyaset
3-Hükümdarlık
4-Rahmet
5-Dindarlık
6-Azap
7-Kıtlık
8-Bela
9-Kargaşa.
þHz. Danyal (a.s): Bulutlar sarı, beyaz, siyah, kırmızı, yağmurlu ve yağmursuz olmak üzere farklı şekilde yorumlanır.
Kendinizi beyaz ve yağmur taşıyan bulutların altında görmek; Allah’ın size ilim ve hikmet ihsan edeceğine, bu vesileyle insanlara ilim ve hikmet aktaracağınıza…
Sarı bulutların altında olmak; hastalığa ve bazı tabircilere göre, evlenmek istediğiniz kadından yana üzüleceğinize…
Kırmızı bulutların altında olmak; sıkıntı ve belaya işarettir. Zira Allah, azap ettiği her topluluğa azap etmeden önce, bunun belirtisi olarak kırmızı bulutlar göndermiştir.
Yeşil bulutların üzerinde dimdik durmak; makam sahibi olacağınıza…
Bulutların başucunuzdan gelip geçtiğini görmek; sözüne sadık olan bir makam sahibiyle arkadaş olacağınıza ve o kişi sayesinde muradınıza ereceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Bulut; hükümet, riyaset ve rahmete…
Bulutun üstünde oturduğunuzu, elinize aldığınızı veya yediğinizi görmek; ilim ve hikmet öğreneceğinize veya bir meslek edineceğinize…
Siyah bulut görmek; şiddetli azaba veya ucuzluğa işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Havada bulut sürmek/ kovalamak; âlimler ve hekimlerle beraber olmak demektir. Bu rüyayı söz sahibi biri görürse, sözünün etkili olduğu yerlere elçiler ve hayırsever kişiler gönderecektir.
Havadan bulut yakalayıp yere indirmek; o yıl içinde bol miktarda hayır ve nimet elde edeceğinize… [“Ve sizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik ve verdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik.”
Buluttan elbise diktiğinizi ve bunu giydiğinizi görmek; ilminizin herkesten daha fazla olduğuna veya olacağına…
Bulutların tüm dünyayı sardığını, ama yağmur yağmadığını görmek; kötüye işarettir.
þKirmanî: Bulut toplamak veya yemek; seçkin bir hekim ve eşsiz bir âlim olacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Bulut yemek; geçiminizin hikmet yoluyla temin olacağına…
Bir şeyin üzerine siyah bulut serdiğinizi/ yaydığınızı görmek; o bölge halkına Allah’ın gazap edeceğine, kimi o buluta yakın görürseniz, o kişinin Allah’ın azabına daha yakın olduğuna…
Bulutla beraber yağmur görmek; hayır ve rahmete…
Buluttan yağmur suyu içmek; içtiğiniz su miktarınca rahmet ve iyilik göreceğinize…
Bulutla beraber şiddetli yağmur yağdığını ve yıldırım düştüğünü görmek; ebeveyninizin ya da Müslümanların beddualarından korkmanız gerektiğine…
Yıldırım, şimşek ve gök gürültüsü görmek; çok şiddetli bir azaba…
Yıldırımla beraber şimşek çaktığını görmek; azabın şiddetine…
Evde oturduğunuz yerde bulutların yayıldığını görmek; ev halkının ilim-irfan sahibi olduğuna işarettir.
þİsmail Eş'as: Siyah bulut; korku, dehşet ve zorluğa…
Yağmur yüklü bulut; bereket, bolluk, ferahlık ve aynı zamanda üzüntüye...
Deniz tarafından bulut geldiğini görmek; ganimete işarettir.
BURÇLAR (Astr.)
þHz. Danyal (a.s): Koç, aslan ve yay burçları; orduya…
Boğa, başak ve oğlak burçları; yönetimi elinde bulunduran kişinin oğluna…
İkizler, terazi ve kova burçları; yönetimi elinde bulunduran kişinin işbilir yardımcısına…
Yengeç, akrep ve balık burçları; yöneticinin sakisine yorulur.
þİbn-i Sîrîn: Koç burcu; ihtişam sahibi biriyle dost olacağınıza…
Boğa burcu; cahil birine işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine...
İkizler burcu; iyi biriyle dost olacağınıza ve dileğinizin gerçekleşeceğine…
Yengeç burcu; asil olmayan birine işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine…
Başak burcu; bir çiftçiye işinizin düşeceğine, ancak dileğinizin gerçekleşmeyeceğine...
Terazi burcu; bir hâkime/ yargıca işinizin düşeceğine ve vaat ettiği her söze vefa edeceğine…
Akrep burcu; düşmanınıza veya kötü bir kadına işinizin düşeceğine ve bu yüzden sıkıntı çekeceğinize…
Yay burcu; sözü geçen büyük bir kişiye işinizin düşeceğine, dileğinizin gerçekleşeceğine ve böylece halkın sevgisini kazanacağınıza…
Balık burcu; temiz kalpli ve hoşgörülü bir yabancıya işinizin düşeceğine ve dileğinizin gerçekleşeceğine işarettir.
BURUN (Anatm.)
þİmam Cafer Sadık (a.s): Burun görmenin beş tabiri vardır:
1-İzzet
2-Mal
3-Büyüklük
4-Evlat
5-Güzel geçim.
þHz. Danyal (a.s): Burun, makam ve mevkie; burunda görülen her fazlalık veya eksiklik, rüya görenin makam ve mevkiine delalet eder.
Burnunuzun düştüğünü görmek; makam ve mevkiinizi kaybedeceğine…
Burun deliklerinizin genişlediğini görmek; geçiminizin kolaylaşacağına ve rızkınızın bollaşacağına…
Burun deliklerinizin daraldığını görmek; rızkınızın azalacağına işarettir.
þAllame Meclisî: Burnunuzdan kan geldiğini görmek; uzakta olan yakınlarınızın esenlik içinde vatana döneceklerine işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Beyninizin burnunuzdan dışarı çıktığını görmek; büyük bir kişiden menfaat elde edeceğinize…
Burnunuzdan sinek, kurtçuk vb. canlılar çıktığını görmek; çocuk sahibi olacağınıza…
Burnunuza burunluk taktıklarını görmek; insanlara karşı ağırbaşlı olacağınıza veya büyük bir kadınla evlenip ondan mal ve menfaat elde edeceğinize…
Burnunuzun nefes alamayacak kadar tıkalı olduğunu görmek; işinizin kötüye gideceğine…
Kulak yerine burnunuza bir şey söylediklerini görmek; bahtınızın kapanacağına ve malınızı kaybedeceğinize…
Burnunuzun derisinin yok olduğunu görmek; zarar göreceğinize işaret eder.
þCabir Mağribî: Burnunuzdan kan aktığını görmek; çok fazla mal elde edeceğinize…
Burnunuzun kanla dolduğunu görmek; malınızı kaybedeceğinize…
İki burun deliğinin birleştiğini görmek; akıl sahibi bir kadınla evleneceğinize…
Burnunuzun ucunun kesildiğini görmek; çocuğunuzu sünnet ettireceğinize…
Hoşlanmadığınız bir şeyin burnunuza kaçtığını görmek; öfkeleneceğinize veya iyiliğe…
Bedeninizin her tarafını ıslatacak şekilde burnunuzdan kan aktığını görmek; haram yolla mal elde edeceğinize…
Burnunuzdan az miktarda katı kan aktığını görmek; eşinizin düşük yapacağına veya bazı tabircilere göre fakirliğe…
Burnunuzdan kan aktığını ama etrafa bulaşmadığını görmek; eşinizi veya çocuklarınızı evden kovacağınıza ya da onlara bir zarar geleceğine…
Burnunuzun yere düştüğünü görmek; kız çocuğunuzun olacağına…
Burnunuzu yıkadığınızı görmek; eşinizin bir erkek tarafından aldatılacağına…
Burnunuzdan bir kuş çıktığını görmek; eğer sahip olduğunuz bir hayvan varsa, yavrulayacağına işarettir.
þİsmail Eş’as: Burnunuzun hortum gibi uzadığını görmek; uzunluğu miktarınca makam ve mevkiinin yükseleceğine…
Burnunuza hoş bir şeyin kaçtığını görmek; doğacak çocuğunuzun iyi bir evlat olacağına…
Burnunuza hoş olmayan bir şeyin kaçtığını görmek; yukarıdaki rüyanın aksine tabir edilir.
þCahiz: Burnunuzun olmadığını görmek; akrabalarınızdan birinin öleceğine…
İki tane burnunuzun olduğunu görmek; eşinizle aranızda ihtilaf çıkacağına…
Birinin burnunuza güzel kokular tuttuğunu görmek; o kimseden menfaat elde edeceğinize, aynı rüyayı bir kadın görürse, iyi bir evlat doğuracağına…
Birinin burnunuza kötü kokular tuttuğunu görmek; öfkeleneceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Oldukça büyük bir burun görmek; başkalarının işine karışmamanız gerektiğine…
Burnunuzun çok büyük olduğunu görmek; başkalarının gereksiz konuşmaları ve saçmalıkları yüzünden işinizi yarıda bırakmamanız gerektiğine…
Burnunuzun tıkalı olduğunu ve havayı teneffüs edemediğinizi görmek; yapacağınız bir işte birçok engelle karşılaşacağınıza…
Burnunuzun kanadığını görmek; maddî zarara uğrayacağınıza işarettir.
BUZ
þİbn-i Sîrîn: Soğuk havada buz görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
þKirmanî: Kış mevsiminde buz görmek; geçiminizin iyi olacağına işarettir.
þCabir Mağribî: Buz görmek; ferahlık ve bolluğa…
Yaz mevsiminde buz topladığınızı görmek; mal biriktireceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Kış mevsiminde buz görmek; faydası olmayacak bir işe başlayacağınıza…
Buz üzerinde (hayvanlarla çekilen) kızağa binmek; aşk hayatınızda aldatılacağınıza ve umduğunuz şeyleri elde etme konusunda aceleci olacağınıza…
Buz üzerinde ayağınızın kaydığını ve düştüğünüzü görmek; bir olayla karşılaşacağınıza işarettir.
BUZAĞI
þAllame Meclisî: Buzağı görmek; mal elde edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Bir erkek buzağıya sahip olduğunuzu görmek; erkek çocuğunuzun olacağına, dişi buzağıya sahip olduğunuzu görmek ise, kız çocuğunuzun olacağına işarettir.
þKirmanî: Evinize bir buzağının girip çıktığını görmek; üzüleceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Sahip olduğunuz buzağının öldüğünü görmek; çocuğunuzun öleceğine…
Bir buzağı kestiğinizi ve etini yediğinizi görmek; evladınızın mirasını yiyeceğinize…
Beyaz bir buzağınızın olduğunu görmek; dindar ve güzel yüzlü bir çocuğunuz olacağına…
Siyah bir buzağınızın olduğunu görmek; çocuğunuzun zengin ve iffetli biri olacağına…
Benekli bir buzağınızın olduğunu görmek; çocuğunuzun çok iyi ve hayırlı biri olacağına…
Semiz ve sağlıklı bir buzağınızın olduğunu görmek; çocuğunuzun sağlıklı ve zengin olacağına…
Zayıf ve cılız bir buzağınızın olduğunu görmek; bunun aksine işarettir.
BUZDOLABI
þÇağdaş Ulema: Buzdolabı görmek; bir sırra vakıf olacağınıza işarettir.
BÜLBÜL
þMüellif: Rüyada bülbül görmek; siması ve sesi güzel olan bir çocuğa veya ahlaklı ve zengin insanlar zümresine gireceğinize işarettir.
þKirmanî: Bülbül görmek, küçük çocuğa…
Bülbülün şakıdığını işitmek; güzel ve şirin söze…
Bülbülün uçtuğunu görmek; çocuğunuzun veya hizmetinizde bulunan kimsenin kaybolacağına…
Bülbülün elinizde öldüğünü görmek; çocuğunuzun veya hizmetçinizin öleceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Çok sayıda bülbülünüz olduğunu görmek; gördüğünüz bülbüllerin miktarınca hizmetkâr edineceğinize...
Bülbülleri kesip etlerini yemek; hizmetinizde bulunan kimselerin mirasa konacaklarına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Bülbül görmek; evlilik hayatınızda mutlu bir yaşam süreceğinize…
Bülbülün şakıdığını işitmek; birinin size karşı gizli ve büyük bir aşk duyacağına…
Bülbülü kafese kapatmak; kötü amaçlarınız olduğuna…
Bülbülü kafeste görmek; birtakım insanların size karşı kötü amaçları olduğuna işarettir.
BÜYÜ, BÜYÜCÜ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada büyü yapmanın altı tabiri vardır:
1-Fitne
2-Hile
3-Aldatma
4-Kötü düşünce
5-Yalan
6-Aslı olmayan iş.
þAllame Meclisî: Büyücü veya kâhin; düşmana işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Büyü yapmak, boş işlerle uğraşacağınıza veya insanları aldatacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Büyücülük, hilekâr kimseye veya düşmana…
Birine büyü yaptığınızı görmek; birini aldatmak için yalan yere taahhütte bulunacağınıza işarettir.
BÜYÜK ABDEST
þAllame Meclisî: Büyük abdest yaptığınızı görmek; bütün üzüntülerden kurtulacağınıza ve borçlarınızın ödeneceğine…
Başkalarının dışkısına bulaştığınızı görmek; haram mal elde edeceğinize…
Hayvan pisliği görmek; helal mala işarettir.