01.02.2008

Z

ZAHİT OLMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zahit olduğunuzu görmenin dört tabiri vardır:
1-Dünyadan yüz çevirmek
2-İnziva
3-Daima ibadetle meşgul olmak
4-Kimseye tamah etmemek.
þİbn-i Sîrîn: Zahit olduğunuzu ve bir tekkede zahitlerle birlikte oturduğunuzu görmek; dünyevî işleri terk edip ahiret işlerine yöneleceğinize…
Aynı yerden ayrılıp dışarı çıktığınızı görmek; dünyevî şeylere düşkün olacağınıza işarettir.
ZAMBAK (Bot.)
þİbn-i Sîrîn: Mevsiminde zambak görmek; elinize bir şey geçeceğine veya bir çocuğunuzun olacağına…
Zambağı dalından koparılmış olarak görmek; üzüntü ve sıkıntı göreceğinize…
Dalından zambak koparıp kocanıza verdiğinizi görmek; kocanızın sizi boşayacağına veya hizmetinizde çalışan bir hizmetçi varsa, işinden ayrılacağına işarettir.
þKirmanî: Birinin size bir demet zambak verdiğini görmek; zambağı veren kimseyle aranızda bir tartışma çıkacağına işarettir.
ZAYIFLIK, ZAAF
þİbn-i Sîrîn: Başınızda zayıflık hissetmek; saygınlığınızın azalacağına…
Gözünüzde zayıflık hissetmek; kızınızın veya eşinizin vefat edeceğine…
Burnunuzda zayıflık hissetmek; saygınlığınızın azalacağına…
Ağzınızda zayıflık hissetmek; rızkınızın azalacağına…
Boynunuzda zayıflık hissetmek; boynunuzda sahiplerine teslim etmeniz gereken emanetler olduğuna…
Omzunuzda zayıflık hissetmek; eşinizin rencide olacağına veya oğlunuzun ya da kardeşinizin işlerinin kötüye gideceğine…
Bileğinizde zayıflık hissetmek; kızınızın durumunun kötüye gideceğine…
Göğsünüzde zayıflık hissetmek; cömert olmayacağınıza…
Karnınızda zayıflık hissetmek; basiretinizin zayıflayacağına…
Baldırınızda zayıflık hissetmek; halk arasında öncü biri olarak tanınan bir akrabanızın durumunun kötüye gideceğine…
Bütün vücudunuzda zayıflık hissetmek; fakirlik ve üzüntüye işarettir.
þÇağdaş Ulema: Zayıf kadın görmek; aşk hayatınızdaki başarıya…
Zayıf erkek görmek; eski arzularınız konusunda hoş olmayan bir durumla karşılaşacağınıza…
Zayıf olmak veya zayıflamak; arzu ettiğiniz hedefe ulaşacağınıza...
Aşırı derecede zayıf olduğunuzu görmek; hedeflediğiniz durumdan daha da öteye geçeceğinize, ancak zarar göreceğinize…
Kendinizi zayıflarken görmek; olumsuz bir durumla karşılaşacağınıza…
Başkalarını zayıflarken görmek; yakın gelecekte büyük bir servet elde edeceğinize işarettir.
ZEBERCET, YEŞİMTAŞI
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zebercet görmenin üç tabiri vardır:
1-Mutluluk
2-Menfaat
3-Mal.
þİbn-i Sîrîn: Zebercet görmek; hayra…
Zebercetten yapılmış bir yüzüğünüz olduğunu görmek; evleneceğinize…
Bol miktarda zebercede sahip olduğunuzu görmek; kadınlardan yana mal elde edeceğinize…
Zebercedinizin kaybolduğunu görmek; malınızın azalacağına işarettir.
ZEBUR
þİbn-i Sîrîn: Rüyada (ezberden) Zebur okuduğunuzu görmek; Allah'a yöneleceğinize ve hayır işler yapacağınıza…
Zebur'u üzerinden okuduğunuzu görmek; zahit ve dindar biri olacağınıza ve hayır işler yapacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Zebur yazdığınızı görmek; menfaat elde edeceğiniz bir işle meşgul olacağınıza…
Zebur okumak; kendinize güzel bir iş bulacağınıza işarettir.
ZEHİR
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zehir görmenin beş tabiri vardır:
1-Haram mal
2-İşlerin kötüye gitmesi
3-Üzüntü ve sıkıntı
4-Öfkeyi yatıştırmak
5-Zahmetle elde edilen mal.
þAllame Meclisî: Zehir içmek; haram rızk elde edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Zehir; haram mala, savaşa ve haksız yere adam öldürmeye…
Zehir içtiğinizi görmek; içtiğiniz zehir miktarınca haram mal yiyeceğinize veya haksız yere kan dökeceğinize…
Zehir içtikten sonra vücudunuzda ödem oluştuğunu görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Bedeninize zehir bulaştığını görmek; bir iş konusunda aşırı hırs göstereceğinize veya bazı tabircilere göre size bir söz isnat edeceklerine ve o sözden dolayı bir işi yapmak zorunda bırakılacağınıza…
Vücudunuzun zehirden etkilendiğini görmek; gördüğünüz zarar miktarınca zahmetle mal elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Zehir içmek; her an bir tehlikeyle karşılaşabileceğinize…
Birine zehir verdiğinizi görmek; bedbahtlığa işarettir.
ZEKÂT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zekât vermenin altı tabiri vardır:
1-Müjde
2-Hayır ve bereket
3-Aydınlık
4-Hacetlerinizin reva olması
5-Üzüntüden kurtulmak
6-Malda artış.
þİbn-i Sîrîn: Zekât vermek; malınızın artacağına…
Fitre zekâtı vermek; borçluysanız borcunuzu ödeyeceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, düşmanınız varsa ona galip geleceğinize, genişliğe çıkacağınıza ve namaz kılıp Allah'ı tespih edeceğinize işarettir. "Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar, namazlarında huşu içindedirler."
þKirmanî: Zekât vermek; malınızın güvende olduğuna ve bu yolda belaların uzaklaştırıldığına işarettir. Nitekim Resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: "Mallarınızı zekât vererek koruyunuz."
þCabir Mağribî: Zekât vermek; malınızın çoğalacağına işarettir.
ZENCEFİL (Bot.)
þİbn-i Sîrîn: Zencefil görmek veya yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Bazı tabircilere göre ise husumet veya tartışma demektir.
ZENGİNLİK
þÇağdaş Ulema: Zengin olmak; büyük miktarda para kaybedeceğinize işarettir.
ZERDALİ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Zerdali mevsiminde zerdali görmek; hastalığa…
Mevsimi dışında zerdali görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
Tatlı zerdali yemek; menfaate işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Zerdali mevsiminde tatlı zerdali yediğinizi görmek; yediğiniz zerdali miktarınca elinize para geçeceğine…
Ekşi zerdali yemek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
þKirmanî: Zerdali çekirdeğinin tadına baktığınızı görmek; acıysa üzüntüye, tatlıysa asaletsiz bir kişiden menfaat elde edeceğinize işarettir.
ZERDÜŞT, MECUSİ
þİbn-i Sîrîn: Rüyada Zerdüşt olduğunuzu görmek; dünyaya düşkün olacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Mecusilikten dönüp tekrar Müslüman olduğunuzu görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edip tekrar hayır işlerle meşgul olacağınıza işarettir.
ZEYTİN
þMüellif: İri ve siyah zeytin görmek veya yemek üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
þCabir Mağribî: Ekmekle birlikte zeytin yemek; zahmetle elde edilecek az miktarda hayra işarettir.
ZIRH
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zırh görmenin altı tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-Güvence, sığınak
3-Kuvvet
4-Mal
5-Geçim
6-Dünya ve ahiret hayatında esenlik.
Zırh yapıp satan kimse; insanlara edep öğreten kimseye işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Zırh giymek, zırhın temizlik ve şeffaflığına göre desteğe…
Bir zırhınız olduğunu görmek; ailenizle birlikte düşmanların şerrinden güvende olduğunuza…
Üzerinizde zırh olduğunu görmek; sağlam bir yapıya sahip olduğunuza ve düşmanların sizi alt edemeyeceğine…
Zırhla beraber savaş silahı kuşandığınızı görmek; münafıkların ve insanların şerrinden güvende kalacağınıza…
Zırh kuşandığınızı görmek; düşmanın şerrinden güvende kalacağınıza…
Bir atın veya zırhın üzerinde oturduğunuzu görmek; işinizin sağlamlaşacağına ve düşmana galip geleceğinize…
Zırhınızın zayi olduğunu görmek; düşmana yenik düşeceğinize…
Birinin size zırh verdiğini ve onu alıp kuşandığınızı görmek; zırhı veren kişinin size düşman kesileceğine ve düşmanınıza yardım edeceğine işarettir.
þKirmanî: Kendinize ait bir zırh görmek; yakınlarınızın ve düşmanlarınızın şerrinden güvende olacağınıza…
Zırhla beraber silahınızın da olduğunu görmek; insanların şerrinden ve dostlarınızın hilesinden güvende kalacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Zırh kuşanarak ordunun arasında at koşturduğunuzu görmek; bahtınızın açılacağına ve işinizin yoluna gireceğine...
Zırhınızın atın üzerinden düştüğünü ve zayi olduğunu görmek; bir namertlik sonucu düşmanlara yenik düşeceğinize işarettir.
ZIRNIK
þİbn-i Sîrîn: Zırnık görmek; sıkıntı ve hastalığa…
Zırnık yemek; hastalanacağınıza…
Zırnık aldığınızı, sattığınızı veya aldığınız zırnıkların kaybolduğunu görmek; hastalık ve sıkıntıdan güvende kalacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Zırnık madeni bulmak veya evinize çuvallar dolusu zırnık taşıdığınızı görmek; çok fazla gelir elde edeceğinize, ancak bu gelirleri hastalık için harcayacağınıza…
Herhangi bir yerden sarı zırnık topladığınızı görmek; yolculukta hastalığa yakalanacağınıza işarettir.
ZİFT
þİbn-i Sîrîn: Zift; rızka…
Ziftiniz olduğunu görmek; sahip olduğunuz zift miktarınca mal bulacağınıza…
Zift yediğinizi görmek; yediğiniz zift miktarınca haram mal elde edeceğinize işarettir.
ZİL
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zil görmenin dört tabiri vardır:
1-Kötü haber
2-Boş ve gereksiz söz
3-Dünya malı
4-Üzüntü ve sıkıntı.
þMüellif: Zil çalmak; kötü bir söz işiteceğinize…
Zille birlikte çeşitli müzik aletleri çalmak; musibete uğrayacağınıza…
Zilin kırıldığını görmek; yalan konuşmalarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Zil sesi duymak; servete…
Zil görmek; bir işe kalkışacağınıza, ama başarılı olamayacağınıza...
Zil çalmak; farkında olmadan bir kişiyi sevindireceğinize işarettir.
ZİNCİR
þAllame Meclisî: Rüyada zincir ve pranga görmek; küfre işarettir. "Biz, onların boyunlarına zincir geçirdik. O zincirler çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır."
þİbn-i Sîrîn: Zincir, günah ve isyana…
Boynunuza zincir vurulduğunu görmek; kâfir olarak öleceğinize…
(Üzerinizdeki) zinciri koparıp attığınızı görmek; günahlarınızdan dolayı tövbe edeceğinize işarettir.
þKirmanî: Elinize zincir bağlandığını görmek; cimri ve eli sıkı biri olduğunuza işarettir. "Yahudiler, Allah’ın eli bağlıdır, dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilakis, Allah’ın eli açıktır, dilediği gibi verir."
þCabir Mağribî: Boynunuza zincir bağlandığını görmek; birilerine haksızlık ettiğinize ve üzerinizde kul hakkı olduğuna…
Kollarınıza zincir bağlandığını görmek; başkalarının mallarına el uzatacağınıza ve haram yemekten sakınmayacağınıza…
Ayaklarınıza zincir bağlandığını görmek; başkalarının evinde bozgunculuk yapacağınıza veya günah işleyeceğinize işarettir.
ZİYARETÇİ
þÇağdaş Ulema: Rüyada ziyaretçi, herhangi bir konuda uyarı anlamına gelir.
Ziyaretçi görmek; dünyaya fazla bel bağladığınıza ve bu konuda dikkatli olmanız gerektiğine…
Kendinizi ziyaretçi olarak görmek; kendi isteğinizle veya zorla yalnızlığa itileceğinize işarettir.
ZULÜM
þİbn-i Sîrîn: Size zulmedildiğini görmek; zulmeden kişiye karşı zafer elde edeceğinize…
Başkasına zulmettiğinizi görmek; zulüm gören kimsenin zafer elde edeceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Zulüm görmediğiniz halde mazlum düştüğünüzü görmek; zalim biri olacağınıza işarettir.
ZÜMRÜT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada zümrüt görmenin beş tabiri vardır:
1-Evlat
2-Kardeş
3-Helal mal
4-Güzel kadın
5-Güzel söz.
Zümrüt ne kadar güzel olursa, yukarıda açıklanan şeyler de bir o kadar güzel olur.
þİbn-i Sîrîn: Zümrüt; evlada veya kardeşe veyahut da helal mal elde edeceğinize…
Zümrüde sahip olmak; evladınızın veya kardeşinizin vefat edeceğine veya sizden uzaklaşacaklarına veyahut da malınızı kaybedeceğinize işarettir.
þKirmanî: Zümrüt; dinî inanca yorulur. Zümrütte görülen her türlü eksiklik veya fazlalık dinî inançtaki eksiklik veya fazlalığa işarettir.
þCabir Mağribî: Zümrüt; kadına işarettir. Kimi tabircilere göre ise güzel söz demektir.