02.02.2008

O

OCAK
þAllame Meclisî: Yanan bir ocak görmek; bahtınızın açık olacağına…
Ocağınızın söndüğünü görmek; elinizdeki malı kaybedeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ocağı yanar vaziyette görmek; huzur ve rahatlığa…
Ocağı sönük görmek; birileri tarafından terk edileceğinize işarettir.
ODA
þÇağdaş Ulema: Oda görmek veya bir odanın içinde olduğunuzu görmek; oturduğunuz evi değiştireceğinize işarettir.
ODUN
þAllame Meclisî: Çok sayıda odun görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların inançlarında zayıflık olacağına ve çok yalan işiteceğinize…
Evinize çok sayıda odun getirdiğinizi görmek; bol miktarda gelir elde edeceğinize işarettir.
þMüellif: Yaş veya kuru odun görmek; savaşa…
Çölden odun topladığınızı görmek; kötüye işarettir.
OK
þHz. Danyal (a.s): Ok; insanlara hayrı dokunan doğru sözlü kimseye…
Birinin size ok attığını görmek; bir mesaj alacağınıza…
Birinin size kasıtlı olarak ok attığını görmek; o kimseye mektup (veya mesaj) göndereceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Ok veya mızrağınızın bir yere düştüğünü görmek; üzüntü ve sıkıntıya…
Okunuzun kırıldığını görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
OKUL
þÇağdaş Ulema: Okul görmek; geçmişte birtakım hatalar yaptığınıza, pek yakında böylesi hatalarla tekrar karşı karşıya geleceğinize ve bu yüzden önceki tecrübelerinizi yeniden gözden geçirmeniz gerektiğine işarettir.
OLUK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada oluk görmenin üç tabiri vardır:
1-Vali
2-Öncü
3-Az menfaat.
þİbn-i Sîrîn: Bir oluktan aşağıya doğru su döküldüğünü görmek; bölgede kan döküleceğine…
Yağmur yağdığını ve oluktan aşağı döküldüğünü görmek; bölge halkının söz sahibi birinden zarar göreceğine…
Yağmur bulutları olmadığı halde yağmur yağdığını ve yağan yağmurun çatıdaki oluktan aşağı aktığını görmek; bölge halkına Allah’ın rahmetle nazar edeceğine…
Evinizin çatısına oluk yaptığınızı görmek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize…
Oluktan düştüğünüzü görmek; zarara uğrayacağınıza işarettir.
þÇağdaş Ulema: Su oluğundan tutunarak yukarı tırmanmak; illegal yollarla hedefinize ulaşacağınıza...
Aynı rüyada kayıp düştüğünüzü görmek; illegal yollarla hedefinize ulaşamayacağınıza...
Herhangi bir su oluğundan kayarak düşmek; bir kargaşadan sıra dışı bir yöntemle kurtulacağınıza işarettir.
OMUZ
þHz. Danyal (a.s): Rüyada omuz; insanların süslerine ve güzelliğine…
Omzunuzun sağlıklı ve düzgün olduğunu görmek; ziynetinizin çokluğuna…
Bunun aksini görmek; üzerinizde kul hakkı olduğuna işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Omuz; kişinin güzelliğine, vakarına ve ziynetine işaret eder. Omzu kırık veya zayıf görmek ise bunun aksine tabir edilir.
þKirmanî: Omuzlarınızın düzgün ve sağlam olduğunu görmek; daha önce size bir emanet verildiğine ve bunu sahibine teslim edeceğinize…
Omuzlarınızın zayıf ve gevşek olduğunu görmek; emaneti sahibine vermekten aciz olacağınıza…
Omuzlarınızda çok fazla kıl olduğunu görmek; emanet konusunda hassas biri olduğunuza işarettir.
ORAK
þİbn-i Sîrîn: Rüyada elinizde orak olduğunu görmek; size gelir getirecek bir araç satın alacağınıza…
Orakla tarla biçtiğinizi görmek; zahmetsizce mal ve nimet elde edeceğinize…
Orağınızın kırıldığını veya zayi olduğunu görmek; mal varlığınızın azalacağına işarettir.

þCabir Mağribî: Elinizde altın veya gümüşten bir orak olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.
ORDU
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ordu görmenin dört tabiri vardır:
1-Çekirge
2-Sel
3-Rüzgâr
4-Husumet
5-Sıkıntı.
þAllame Meclisî: Ordu görmek; helal mal elde edeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ordu; gelecekten endişe etmeye…
Orduyu geçit yaparken görmek; yaşamınızda büyük değişiklikler olacağına…
Orduya katılmak; yapacağınız bir ticarette başarılı olacağınıza…
Orduyu savaşırken görmek; muhtemelen zengin olacağınıza işarettir.
ORGAN, İÇ ORGANLAR
þAllame Meclisî: Bağırsak, et, kemik, ciğer, böbrek, mide, karın vb. gibi iç organları veya bunlara ait şeyleri görmek; helal mal elde edeceğinize, kuvvet bulacağınıza ve zenginleşeceğinize…
Kan, irin, safra kesesi, öd vb. şeyler görmek; önceki tabirin aksine işarettir.
ORUÇ TUTMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada oruç tutmanın on tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-Riyaset
3-Sağlık, esenlik
4-Makam
5-Günahlardan tövbe etmek
6-Düşmana karşı zafer elde etmek
7-Nimet konusunda bolluk
8-Hac
9-Allah yolunda cihat
10-Erkek çocuk.
İftar etmek; iyiliğe ve helal rızka…
Orucu bozmaya niyetlenmek; bir yolculukta sıkıntı yaşayacağınıza veya hastalanacağınıza…
İki ay oruç tuttuğunuzu görmek; günahlardan tövbe edeceğinize ve arınacağınıza…
Müstahap oruç tuttuğunuzu görmek; hastalıktan güvende olacağınıza…
Bir yıl boyunca oruç tuttuğunuzu görmek; tövbe edeceğinize…
Âşura günü oruç tuttuğunuzu görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.
þAllame Meclisî: Oruç tutmak; saygınlık kazanacağınıza…
Bilerek iftar ettiğinizi görmek; hastalanacağınıza…
Bilmeyerek iftar ettiğinizi görmek; zahit olacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Oruçlu olduğunuzu, Kurân okuduğunuzu, Allah'ı tespih (subhânallâh) ve tehlil (lâ ilâhe illallâh) ettiğinizi görmek; haramlar ve günahlar konusunda tövbe edeceğinize…
Oruçlu olduğunuz halde gıybet/ dedikodu ettiğinizi veya küfürlü konuştuğunuzu görmek; Allah'a ibadet ve itaat edeceğinize, ancak dine sadık biri olmadığınıza işarettir.
þKirmanî: Ramazan ayında olduğunuzu ve oruç tuttuğunuzu görmek; pahalılık ve kıtlığın baş göstereceğine veya bazı tabircilere göre üzüntülüyseniz sevineceğinize, hastaysanız iyileşeceğinize, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve dindar biri olduğunuza işarettir.
OT
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ot görmenin beş tabiri vardır:
1-Din
2-Mal
3-Evlat
4-Yöneticilik
5-İyi hal.
þİbn-i Sîrîn: Taze ot görmek; dindarlığa ve bol rızka…
Otların/çimenlerin arasında olmak; din yolunda sabitkadem olacağınıza…
Bedeninizde ot bittiğini görmek; nimetinizin bollaşacağına…
Ot toplayıp eve getirdiğinizi görmek; size gelir sağlayacak bir yolculuk yapacağınıza…
Evinizdeki otları dışarı attığınızı görmek; malınızı hayır işlerde harcayacağınıza…
Ot yemek; hastalanacağınıza işarettir.
OTAĞ, ÇARDAK
þİbn-i Sîrîn: Otağda oturduğunuzu görmek; mal elde edeceğinize veya evleneceğinize…
Otağı boyadığınızı görmek; geçiminizi zahmetle temin edeceğinize…
Yeşil veya beyaz otağ görmek; hayra işarettir.
þKirmanî: Kime ait olduğunu bilmediğiniz yeşil bir otağda oturduğunuzu görmek; şehit olacağınıza…
Otağın size ait olduğunu görmek; eşinizin dindar ve takvalı biri olduğuna…
Beyaz otağ; menfaat elde edeceğinize…
Kırmızı otağ; zamanınızı eğlenceyle geçireceğinize…
Mor otağ; musibete…
Siyah otağ; az menfaate işarettir.
OTOMOBİL
þÇağdaş Ulema: Otomobil kullanmak; başarıya…
Otomobilde oturmak; bahtsızlığa işarettir.
OTURMAK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada herhangi bir binek üzerinde oturduğunuzu görmenin dört tabiri vardır:
1-Baht
2-Zenginlik
3-Makam
4-Yöneticilik.
Salihlerle oturduğunuzu görmek; dinî inancınızın iyi olacağına…
Fesat ehli kimselerle oturduğunuzu görmek; bunun aksine tabir edilir.
þMüellif: Yerde oturduğunuzu görmek; bir yolculuktan gelir elde edeceğinize işarettir.
OYUN, OYUN OYNAMAK
þÇağdaş Ulema: Saklambaç ve yakar top gibi performans/beceri oyunları oynamak; insanlarla alay edeceğinize…
Satranç ve dama gibi düşünce oyunları oynamak; bir dostunuz ya da nişanlınızla sorun yaşayacağınıza veya onlardan ayrılacağınıza işarettir.