02.02.2008

E

EBEVEYN
þÇağdaş Ulema: Ebeveyninizi görmek veya onlarla sohbet etmek; mutluluğa…
Ebeveyninizle tartıştığınızı görmek; kötüye…
Ebeveyninizin öldüklerini görmek; aileniz hakkında sevindirici haberler alacağınıza işarettir.
EHLİBEYT (A.S)
þAllame Meclisî: Rüyada İmam Ali (a.s) ve onun on bir evladını (a.s) görmek; bulunduğunuz bölgede insaf ve adaletin artacağına işarettir.
þMüellif: İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i görmek; saygın insanlarla birlikte olacağınıza, onlardan faydalanacağınıza ve şehit olarak bu dünyadan göçeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: İmam Ali'yi (a.s) mutlu görmek; ilim, cesaret ve cömertlik elde edeceğinize…
İmam Ali'yi (a.s) herhangi bir şehirde görmek; o bölgede adalet, insaf ve takvanın artacağına, zulmün azalacağına ve bidat ehli insanların oradan uzaklaşacaklarına…
Hz. Fatıma'yı (s.a) görmek; zahit, iffetli ve takvalı olacağınıza…
Hz. Fatıma'yı mutlu görmek; bulunduğunuz bölgede yaşayan insanların ilim ve Kurân öğrenmede birbirleriyle yarışacaklarına ve o bölgede hayır ve bereketin artacağına işarettir.
EJDERHA
þAllame Meclisî: Büyük bir ejderha görmek; zalim yöneticiye…
Ejderha görmek; dalkavuk ama azılı bir düşmanla karşılaşacağınıza ve bu kimseden asla gaflet etmemeniz gerektiğine…
Ejderha yakaladığınızı görmek; büyük bir kitlenin hâkimi ve yöneticisi olacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ejderha görmek; büyük bir düşmana veya şiddetli bir düşmanlığa…
Ejderhaya sahip olmak; tüccarlar arasına girmeye…
Ejderhayla savaşmak ve onu mağlup etmek; düşmanınızla mücadele edeceğinize ve onu alt edeceğinize…
Ejderhayı öldürmek ve etini yemek; düşmana galip geleceğinize ve mal yığacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Ejderhanın sizi yuttuğunu görmek; düşmanınızın sizi öldürmesinden endişe ettiğinize…
Ejderhanın omzunuza oturduğunu ve size itaat ettiğini görmek; büyük bir düşmanınızın size boyun eğeceğine ve işinizin düzene gireceğine işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ejderhayı efsanevî bir yaratık olarak görmek; saygın şahsiyetler tarafından destek alacağınıza…
Ejderhayı öfkeli görmek; zarara uğrayacağınıza…
Ejderha tarafından yaralanmak; güçlü bir düşman tarafından tehdit edileceğinize…
Ejderha öldürmek; sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir.
EKİN, EKİN EKMEK-BİÇMEK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ekin ve tarla görmenin beş tabiri vardır:
1-Helal rızk
2-Menfaat
3-Hastalık
4-İzzet ve makam
5-Geçim.
þHz. Danyal (a.s): Mevsiminde ekin ekip biçtiğinizi görmek; menfaate…
Henüz mahsuller yeşilken ekinleri biçtiğinizi görmek; hastalığa…
Mevsiminde tarlayı ektiğinizi ve ürün kaldırdığınızı görmek; bir ilahî vecibeyi yerine getireceğinize ve hayır işler yapacağınıza işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Ekin ve tarla görmek; Allah’a tevekkül edip helal rızk elde edeceğinize…
Kendi tarlanıza tohum ektiğinizi görmek; işinizin güzel olacağına…
Ekininizin yeşerdiğini görmek; rızkınızın çoğalacağına işarettir.
þKirmanî: Toprağı yarıp tohum serptiğinizi ve ürünleri topladığınızı görmek; bolluğa…
Ektiğiniz tohumdan ürün elde edemediğinizi görmek; üzüntü ve sıkıntıya işarettir.
þCabir Mağribî: Buğday ektiğinizi görmek; söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
Arpa ektiğinizi görmek; işiniz neticesinde bol miktarda gelir sağlayacağınıza işarettir.
Çavdar ektiğinizi görmek; işiniz neticesinde az gelir sağlayacağınıza işarettir.
EKMEK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ekmek görmenin dört tabiri vardır:
1-Güzel geçim
2-Helal mal
3-Yöneticilik
4-Hayır ve bereket.
þAllame Meclisî: Temiz, sağlıklı ve düzgün ekmek; mutluluğa…
Ekmek satın alıp eve götürdüğünüzü görmek; helal rızk elde edeceğinize ve malınızın artacağına…
Ekmek pişirmek; ailenizin nafakasını kısacağınıza…
Kirli ve sağlıksız ekmek; kötü geçime…
Arpa ekmeği; züht ve takvaya…
Bakla, mercimek ve nohut ekmeği; yoksulluğa…
Pirinç ekmeği; işlerinizin kötüye gideceğine işarettir.
þMüellif: Temiz ekmek görmek; mutlu olacağınıza…
Kirli ekmek görmek; geçiminizin iyi olmayacağına…
Ekmek satın alıp eve götürdüğünüzü görmek; helal rızk elde edeceğinize ve malınızın artacağına…
Birine ekmek verdiğinizi görmek; o kimseyi rahatlığa çıkaracağınıza işarettir.
þHz. Danyal (a.s): İki veya üç adet ekmek bulduğunuzu görmek; üzüntüden kurtulacağınıza…
Ekmek yiyemediğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Bol miktarda ekmeğiniz olduğunu, ama yemediğinizi görmek; üzüleceğinize işarettir.
þKirmanî: Sıcak ekmek; genişliğe…
Kuru ve bayat ekmek; darlığa...
Arpa ekmeği; kıtlığa işarettir.
þCabir Mağribî: Çavdar ekmeği görmek; dindarlığa ve geçim konusunda zorluğa…
Arpa ekmeği görmek; züht ve takvaya…
Pirinç ekmeği görmek; işlerinizin kötüye gideceğine…
Mercimek, bakla ve nohut ekmeği görmek; fakirlik ve üzüntüye…
Ekmek pişirmek; geçiminizin zorlaşacağına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ekmek görmek, almak veya yemek; vefalı dostlarınız olacağına…
Ekmek pişirmek; sevineceğinize…
Aç olduğunuzu ve birinin ekmek yediğini görmek; kendiniz için arzu ettiğiniz bir mevkie bir arkadaşınızın ulaşacağına…
Bayat ve kuru ekmek görmek; yaşadığınız büyük sorunları bir an evvel geride bırakmanız gerektiğine…
Taze ve yumuşak ekmek görmek; evinize yabancı misafirler geleceğine…
Yuvarlak ekmek görmek; düzeltmeniz gereken bir hatanız olduğuna…
Yuvarlak ekmek yemek; yaptığınız bir hatanın sonucuna katlanmak durumunda kalacağınıza işarettir.
EKŞİ
þİbn-i Sîrîn: Rüyada ekşi şeyler, özellikle de ekşi meyveler yemek; üzüleceğinize işarettir.
Birinin size ekşi bir şey verdiğini görmek; o kimseden yana sıkıntı yaşayacağınıza ve üzüleceğinize işarettir.
EL (Anatm.)
þİbn-i Sîrîn: Hâkim veya kadı tarafından elinizin kesildiğini görmek; kız veya erkek kardeşinizin öleceğine…
İki elinizin de kesildiğini görmek; geçim konusunda sorun yaşayacağınıza…
Bir elinizle öteki elinizi çözdüğünüzü görmek; kazancınız konusunda haksızlık edeceğinize…
Avuçlarınızı birbirinin üzerine koyduğunuzu görmek; iki kişiyle arkadaş olacağınıza, onlara katılacağınıza veya evleneceğinize…
Çolak olduğunuzu görmek; kardeşinizin veya ortağınızın tutuklanacağına ve işlerinizde aksaklık çıkacağına…
Dörtayaklı hayvanlar gibi ellerinizin üzerinde yürüdüğünüzü görmek; gerçekleşmesi imkânsız bir hacet talep edeceğinize ve bunu güçlükle elde edeceğinize…
Ellerinizin titrediğini görmek; işinizin kötüye gideceğine…
Elinizin doğuştan kuruduğunu/ felçli olduğunu görmek; sadaka vb. gibi hayır işlerden mahrum kalacağınıza…
Elinizi bıçakla kestiğinizi görmek; birine gönül vereceğinize işarettir. "(Belkıs), onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf’a): "Çık karşılarına!" dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler."
þKirmanî: İşlerinizi sol elinizle yaptığınızı görmek; gizli işler yapacağınıza ve hacetinizin reva olacağına…
Elinizde iğne olduğunu ve onunla işe başladığınızı görmek; ilim öğrenmek için çaba sarf edeceğinize ve yüce hedefleriniz olacağına…
Elinizin kesildiğini görmek ama hangi elinizin kesildiğini bilmemek; kardeşinizin, ortağınızın veya evladınızın ölümüyle sıkıntı yaşayacağınıza…
Elinizin her zamankinden daha büyük ve sağlam olduğunu görmek; kardeşinizin, ortağınızın veya evladınızın durumlarının iyiye gideceğine…
Elinizin kesik olmasına rağmen Kuran okuduğunuzu görmek; haram şeyleri terk edeceğinize ve hayır yolunu seçeceğinize…
İşlediğiniz bir suç yüzünden sağ elinizi kestiklerini görmek; yalancı ve emanete hıyanet eden biri olduğunuza işarettir.
þCabir Mağribî: Elinizle boynunuzu kavradığınızı görmek; namaz, hac ve cihat gibi hayırlı ameller işleyeceğinize…
Elinizin kısa olduğunu veya ayağınızın uzadığını ve şeklini değiştirdiğini görmek; işinizin kötüye gideceğine…
Elinizin bir peygambere veya zahit ve salih bir insana dönüştüğünü görmek; Allah'ın sizi doğru yola hidayet edeceğine veya birinin sizin vasıtanızla tövbe edip Allah'a yöneleceğine…
Bir elinizin uzadığını görmek; durumunuzun iyiye gideceğine ve arzu ettiğiniz şeyi elde edeceğinize…
Elinizin sizinle konuştuğunu görmek; geçiminizin güzel olduğuna…
Ellerinizde sedef içinde inci olduğunu görmek; Kurân-ı Kerim'i yüzünden okuyacağınıza işarettir.
þİsmail Eş’as: Elinizin padişah eline benzediğini görmek; saygınlık kazanacağınıza ve makam elde edeceğinize…
Sağ elinizin inci olduğunu görmek; zenginliğinizi kaybedeceğinize…
Tabiri güzel olan bir canlının sol elinizden çıkıp sağ elinize girdiğini veya bunun aksini görmek; sıkıntılarınızın son bulacağına ve işinizin yoluna gireceğine…
Tabiri kötü olan bir canlıyı aynı şekilde görmek; yukarıdaki rüyanın aksine…
Sağ elinizin kuruduğunu/felç olduğunu görmek; sağlığınızın iyi olmadığına…
Birinin elini elinize aldığınızı veya elinizi birinin boynuna koyduğunuzu görmek ve bu kimsenin hayatta olup olmadığını bilmemek; ömrünüzün uzun olacağına…
Müşrik birinin bileğine gümüş bilezik taktığınızı görmek; sizin vasıtanızla bir müşrikin Müslüman olacağına işarettir.
ELBİSE, GİYSİ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada elbise görmenin yedi tabiri vardır:
1-Temiz inanç
2-Zenginlik
3-İzzet ve makam
4-Menfaat
5-Geçim konusunda rahatlık
6-Amel
7-Adalet.
Rüyada yeni elbise giymenin ise dört tabiri vardır:
1-Kadın
2-Hâkim
3-Mal
4-Hayır ve menfaat.
Elbisenizi makasla kestiğinizi görmek; elinize bir şey geçeceğine...
Hırsızlar tarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek; birden fazla eşiniz varsa, aralarında anlaşmazlık çıkacağına işarettir.
þHz. Danyal (a.s): Elbise; işe ve kazanca…
Güzel bir elbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…
Kötü bir elbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve kazancınızın kötü olacağına…
Kırmızı elbise; mutluluğa ve ibadet ehli olacağınıza…
Yeşil elbise; rüyada giydiğiniz bu elbisenin aslında bir cennet giysisi olduğuna… ["Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır."
Yıkanmış beyaz elbise; halkın iş durumunun yolunda olduğuna…
Mor elbise; zarara…
Yırtık elbise; sırrınızın açığa çıkacağına…
Yünlü ve keçeli elbise; mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…
Yöresel elbise; fakirliğe…
Her türlü kirli elbise; üzüntü ve sıkıntıya…
Kâğıt elbise; aşağılığa…
Hayvanların postundan yapılan elbiseler; hayır ve menfaate…
Kefen gibi dikişsiz elbiseler; dinî görevinizin sona ereceğine ve ömrünüzün sonuna yaklaştığınıza…
Eşek postundan yapılan elbise; izzet ve makam elde edeceğinize işarettir.
þAllame Meclisî: Elbise görmek; evliliğe…
Beyaz elbise; dindar ve saygın biri olacağınıza…
Sarı elbise; namazı terk edeceğinize…
Yeşil elbise; takva sahibi olacağınıza…
Semavî bir elbise görmek; yüceleceğinize…
Elbisenizin necis olduğunu/ pislendiğini görmek; haram mal elde edeceğinize işarettir.
þMüellif: Eski elbise giymek; üzüntü ve sıkıntı demektir.
þİbn-i Sîrîn: Kirli elbiseye sahip olduğunuzu görmek; bozguncu biri olduğunuza…
Elbisenizin kire veya başka bir pisliğe bulaştığını görmek; hem dünyanızın hem ahiretinizin bozuk olduğuna…
Elbisedeki kiri ölü canlıların oluşturduğunu görmek; dünyanızın sağlam, ahiretinizin bozuk olduğuna…
Üzerinizden eski elbise çıkardığınızı görmek; sıkıntılardan ve yoksulluktan kurtulacağınıza…
Yaz mevsiminde kışlık elbise giydiğinizi görmek; giydiğiniz elbisenin değeri kadar malınızın artacağına…
Kış mevsiminde yazlık elbise giydiğinizi görmek; korkuya işarettir.
þKirmanî: Şanınıza layık elbise giydiğinizi görmek; kariyerinizin yükseleceğine…
Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; işlerinizin düzene gireceğine…
Vezir elbisesi giydiğinizi görmek; çok fazla mal elde edeceğinize, ancak insanlar tarafından kınanacağınıza…
Kapıcı elbisesi giydiğinizi görmek; saygın kimselerin cömertliklerinden mahrum kalacağınıza…
Genç biri için orta yaşlıların giydiği elbiselerden giymek; birinden cömertlik göreceğine…
Cellât elbisesi giydiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…
Zahit elbisesi giydiğinizi görmek; halkın güven duyduğu biri olacağınıza ve onlardan emanet kabul edeceğinize…
Tüccar elbisesi giydiğinizi görmek; işinizin ve kazancınızın güzel olacağına…
İyi kimselerin elbiselerinden giymek; inancınızın iyi olacağına…
Fesatçı kimselerin elbiselerinden giymek; onlardan yana sıkıntı yaşayacağınıza…
İşçi elbisesi giymek; üzüntü ve sıkıntıya…
Doktor elbisesi giymek; işlerinizin güzel olacağına ve halk arasında şöhret bulacağınıza…
Yahudi elbisesi giymek; hile yoluyla kötü şeyler yapacağınıza ve kötü sonuçlar elde edeceğinize…
Hıristiyan elbisesi giymek; dost ve düşmandan güvende kalacak bir iş yapacağınıza…
Keşiş elbisesi giymek; bidat sahibi olduğunuza ve doğru yoldan uzaklaşacağınıza…
Savaşçı elbisesi giymek; biriyle aranızda bir sorun yaşayacağınıza…
Kadın elbisesi giymek; saygı duyduğunuz bir yakınınızdan veya dostunuzdan uzaklaşacağınıza…
Tutuklu elbisesi giymek; bir iş yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza ve fakirleşeceğinize…
Hamal elbisesi giymek; parmakla gösterilecek güvenilir biri olacağınıza ve insanlardan emanet kabul edeceğinize…
Mezarcı elbisesi giymek; kişiliksiz birinin hizmetinde çalışacağınıza…
Papaz elbisesi giymek; iyi bir kimseden helal rızk talep edeceğinize…
Kasap elbisesi giymek; zarar göreceğinize…
Fiyakalı elbise giymek; evlilik amacıyla bir kadınla buluşacağınıza…
Yeni ve yıkanmamış elbise giymek; iyiye…
Altın nakışlı elbise giymek; akıl sahibi bir kadına…
Dikişli elbise giymek; hayır ve menfaate…
Kime ait olduğunu bildiğiniz bir elbise görmek; murada ereceğinize…
Üzerinizde açık-saçık elbiseler olduğunu görmek; günaha…
Eski elbise satmak; kötüye…
Kalın ve kaba elbise görmek; takvalı, dindar, emanettar ve sözüne güvenilir fakir kimseye…
Kalın ve kaba bir elbiseye sahip olmak; belirtilen vasıflardaki biriyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…
Çok sayıda kalın ve kaba elbiseye sahip olmak; gördüğünüz miktar kadar mal ve nimet elde edeceğinize…
Yeni alınmış kalın ve kaba elbise bulmak; takvalı ve zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Elbise görmenin iki tabiri vardır: Biri dine, diğeri dünyaya aittir.
Temiz ve yeni beyaz elbise; hem dininizin, hem de ahiretinizin iyi olduğuna…
Dar ve yeşil elbise; her iki dünyanızın da kötü olduğuna…
Yırtık ve kirli elbise; her iki dünyanızın da fesat içinde olduğuna…
Kırmızı elbise; hem erkekler hem kadınlar için hayra…
Siyah elbise; hatipler, yargıçlar ve yöneticiler için hayra, halk için üzüntüye…
Koyu elbise; üzüntü ve musibete…
Cübbe, sarık vb. elbiseler; erkekler için üzüntü ve sıkıntıya…
Sarı elbise; erkekler için hastalığa, kadınlar için evliliğe veya evliyseler kocalarının hastalanacağına…
Yeşil elbise; hem erkeler hem kadınlar için dinî inanca…
Hayatta olan bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; dinî inancının iyiliğine…
Ölen bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; o kimse için ahiret saadetine…
Sürekli siyah elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise olduğunu görmek; o kimse için iyiye…
Sürekli beyaz elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise görmek; o kimse için dünyevi ve uhrevi hüsrana…
Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize…
Âlim elbisesi giydiğinizi görmek; âlimlerden faydalanacağınıza…
Zahit elbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına ehemmiyet göstermeyeceğinize…
Zengin elbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına düşkün olacağınıza…
Yahudi veya Hıristiyan elbisesi giydiğinizi görmek; Hıristiyanlık veya Yahudiliğe sempati duyacağınıza işarettir.
þİsmail Eş’as: Önü bir renk, arkası başka bir renk olan elbise görmek; insanlar arasında saygınlığınızı yitireceğinize ve küçük düşeceğinize…
Kendi elbisenizi kemirdiğinizi/ yediğinizi görmek; kendi malınızdan bol miktarda harcayacağınıza…
İç çamaşırı giydiğinizi görmek; çıkacağınız bir yolculukta uzun süreli kalacağınıza veya bir iş yüzünden hapse gireceğinize…
Elbisenizin zayi olduğunu veya elinizden alındığını ve bu yüzden çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızın azalacağına…
Birilerinin elbisenizi yırttığını görmek; eşinizle bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…
Elbisenizin yırtıldığını görmek; akrabalarınızdan biriyle ya da bir dostunuzla sorun yaşayacağınıza…
Elbisenizi birinin alıp götürdüğünü ve çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızı yitireceğinize…
Katlanmış bir elbiseyi açmak; yolculuğa çıkacağınıza…
Açık bir elbiseyi katladığınızı görmek; kaybolan veya uzun süre görmediğiniz bir yakınınız varsa, onun döneceğine…
(Erkek için) kadın elbisesi giymek; malınızın çoğalacağına, ancak büyük bir korku içinde olacağınıza…
(Kadın için) erkek elbisesi giymek; hayır ve menfaat elde edeceğinize…
Elbise bulmak; yolculuğa çıkacağınıza, bulduğunuz elbisenin uzunluk veya kısalığına göre yolculuğunuzun uzun veya kısa olacağına…
Dikmeye başladığınız bir elbiseyi bitirdiğinizi görmek; üzüntüden kurtulacağınıza işarettir.
þİsfahanî: Tabir bakımından en iyi elbise, pamuktan yapılan ve içinde ipek olmayan elbisedir.
İpek, pamuk ya da sansar tüyünden yapılan elbise; haram yoldan elde edilen mala…
Renkli veya ham ipekten yapılan elbise; erkeler için kötüye, kadınlar için iyiye…
Eski elbise görmek; hüküm sahibi biri yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza…
Eski elbise satın almak veya eski elbise giymek; kötüye…
Eski elbise satmak veya üzerinizden çıkarmak; iyiye işarettir.
þCabir Mağribî: Yıkanmış elbise giymek; günahlardan dolayı tövbe etmeye…
Kirli elbise giymek; yoksulluğa…
Renkli elbise giymek; kadınlar ve ordu görevlileri için iyiye…
Fiyakalı elbise giymek; kötüye işarettir.
þÇağdaş Ulema: Altın elbise giymek; pek ciddî olmayan bir vaatte bulunacağınıza ve vaadinizi yerine getireceğinize…
Altın işlemeli elbise görmek; mutluluk, izzet ve saygıya…
Altın işlemeli elbiseye sahip olmak; kazançlı bir alışveriş gerçekleştireceğinize…
Altın işlemeli elbise giymek; iş konusunda zarar edeceğinize ve sıkıntılı günler geçireceğinize…
Güzel bir elbiseye sahip olmak; başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olacağınıza…
Pahalı elbise giymek; bahtınızın açık olacağına…
Beyaz elbise giymek; saygınlık elde edeceğinize…
Mavi elbise giymek; mutluluğa…
Kırmızı elbise giymek; kibre…
Sarı elbise giymek; ikiyüzlülüğe…
Yeşil elbise giymek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine...
Siyah elbise giymek; mateme…
Elbise yıkamak; tutumlu olacağınıza…
Elbise yırtmak; ani bir öfke yaşayacağınıza…
Kirli elbise giymek; iş ve ticaret hayatınızda pek göze gelmeyen önemsiz ilerlemeler kaydedeceğinize…
Elbise yakmak; bir ihanete veya töhmete maruz kalacağınıza işarettir.
ELDİVEN
þÇağdaş Ulema: Birine hediye etmek üzere eldiven almak; biri hakkında yersiz iddiada bulunacağınıza…
Eldiven giymek; mutluluğa…
Elinizde eldiven olduğunu görmek; itibar kazanacağınıza…
Yırtık eldiven görmek; itibar görmeyeceğinize…
Eldiveninizi kaybetmek; bir kavga veya tartışma yaşayacağınıza işarettir.
ELEK, SÜZGEÇ
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada elek/ süzgeç görmenin dört tabiri vardır:
1-Çok sayıda mal
2-Baht açıklığı
3-Kötü kişilerle dostluk
4-Menfaat.
þAllame Meclisî: Elek; tatlı dilli hizmetkâra işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Elek görmek; temiz ve titiz hizmetkâra…
Büyük ve yeni elek satın almak veya aynı eleği başkasının size verdiğini görmek; bir kadın veya hizmetkârın sizinle dost olacağına…
Yeni bir eleğe sahip olduğunuzu görmek; temiz bir hizmetkâr istihdam edeceğinize…
Eleğinizin kaybolduğunu görmek; hizmetkârınızın görevinden ayrılacağına işarettir.
þCabir Mağribi: Elek; akraba ve dostlarla bir arada olmaya işarettir.
þKirmanî: Tahıl vb. şeyleri elekle ayıkladığınızı görmek; insanların rahatlığını sağlayacak ve kendinizi sıkıntıya sokacak bir iş yapacağınıza…
Ayıkladığınız şeylerin kendinize ait olduğunu görmek; menfaat elde edeceğinize işarettir.
ELEKTRİK, AKIM
þÇağdaş Ulema: Elektriğe yakalanmak; beklenmedik olaylarla karşılaşacağınıza…
Elektrik kıvılcımları görmek; birine aşırı derecede bağlanacağınıza, ancak daha sonra toparlanıp kendinize geleceğinize…
Elektrik ışığı görmek; ansızın gerçekleşecek olaylar karşısında uyarıldığınıza, bunun tedbirini almanız gerektiğine, aksi takdirde ölüm tehlikesiyle karşılaşabileceğinize…
Elektrik santrali görmek veya onu gezmek; ciddi bir toplantı yapacağınıza…
Elektrik santralinde çalışmak; oldukça sorumluluk isteyen bir iş konusunda anlaşma yapacağınıza işarettir.
ELMA
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada elma görmenin sekiz tabiri vardır:
1-Evlat
2-Menfaat
3-Hastalık
4-Cariye
5-Mal ve murat
6-Yöneticilik
7-Çaba, gayret
8-Gizli ve aleni haber.
þİbn-i Sîrîn: Yeşil veya kırmızı elma; söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
Beyaz elma; birtakım tacirlerden gelir elde edeceğinize…
Sarı ve ekşi elma; sıkıntı ve hastalığa…
Beyaz bir elmayı ikiye böldüğünüzü görmek; ortağınızdan ayrılacağınıza…
Ağaçtan kırmızı elma koparıp yediğinizi görmek; bir kızınızın olacağına işarettir.
þKirmanî: Elma görmek; ummadığınız veya uzak bir yerde olan birinden size ulaşacak hayra…
Ekşi elma yemek; kötü bir haber alacağınıza…
Tatlı elma yemek; iyi bir haber alacağınıza…
Yönetici için elma; temsil ettiği şehre…
Tacir için elma; ticaretine…
Kendinize ait bir elmayı yediğinizi görmek; yediğiniz elma miktarınca işiniz konusundaki çabanıza işarettir.
ELMAS
þÇağdaş Ulema: Elmas görmek; iyi bir geleceğiniz olacağına…
Birkaç elmasa sahip olduğunuzu görmek; maddî durumunuzun iyi olacağına işarettir.
ENJEKTÖR, ŞIRINGA
þÇağdaş Ulema: Enjektör görmek; rahatsız edici beklenmedik bir olayla karşılaşacağınıza…
Enjektörle iğne yapmak; iyi bir iş yapacağınıza, ancak kötü bir karşılık alacağınıza…
Enjektörle iğne yaptırmak; yapacağınız bir işte başarısız olacağınıza işarettir.
ENSE
þİbn-i Sîrîn: Rüyada ensenize tokat atıldığını ve ensenizin kabardığını görmek; vuran kişiden menfaat elde edeceğinize…
Ensenizde çok tüy olduğunu görmek; borçlanacağınıza…
Ensesindeki tüyleri tıraş ettiğinizi görmek; borçtan kurtulacağınıza işarettir.
þİbrahim: Ensenize tokat attıklarını ve ensenizin kanadığını görmek; biriyle sorun yaşayacağınıza ve bundan zarar göreceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Bir kimsenin yüzünün ensesine döndüğünü görmek; o kimsenin münafık olduğuna işarettir.
ERİK
þİbn-i Sîrîn: Kırmızı veya kara erik; mevsiminde görmüşseniz, mal ve isteğe…
Sarıerik; hastalığa...
Tatları hoş olan sarı, kırmızı ve kara erik almak ve bunları yemek; eriklerin miktarınca mal elde edeceğinize ve muradınıza ereceğinize…
Mevsimi olmadığı halde sarıerik yemek; üzüntü, sıkıntı, bela ve husumete işarettir. Tabir bakımından ekşi erik görmek daha iyidir.
ESRAR, AFYON
þİbn-i Sîrîn: Bir hastalık yüzünden afyon kullandığınızı görmek; sıkıntıdan kurtulacağınıza ve işlerinizin düzeleceğine…
Herhangi bir hastalığınız olmadığı halde afyon kullandığınızı görmek; üzüntü, sıkıntı, telaş ve eksikliğe işarettir.
EŞEK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Eşek görmenin on tabiri vardır:
1-Baht
2-Zenginlik
3-Yöneticilik
4-Mal
5-Kadın
6-Mutluluk
7-İzzet
8-İkbal
9-Büyüklük
10-Mertebe.
þHz. Danyal (a.s): Eşek görmek; bahta ve büyüklüğe işarettir. Eşeğin iyi veya kötü oluşu, rüya gören kişiye yorulur.
Bir eşeğinizin olduğunu veya üzerinize doğru gelen bir eşeği yakalayıp bağladığınızı görmek; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve üzüntülerden kurtulacağınıza…
Çok sayıda eşek görmek; bolluk ve berekete…
Birinin size bir yaban eşeği verdiğini görmek; bir yerden mal elde edeceğinize...
Bir yaban eşeğine bindiğinizi ve eşeğin size itaat ettiğini görmek; günahkâr biri olduğunuza ve Müslümanlarla dost olmaktan kaçınacağınıza…
Bir yaban eşeğinin size saldırdığını görmek; zorlukla karşılaşacağınıza ve üzüleceğinize…
Yaban eşeği avladığınızı görmek; hayır ve bereket elde edeceğinize…
İki yaban eşeğinin saldırısına uğradığınızı görmek; sizin vesilenizle iki münafığın birbiriyle kavga edeceğine…
Evinize yaban eşeği getirdiğinizi görmek; bir münafığı evinizde ağırlayacağınıza işarettir.
þAllame Meclisî: Bir yaban eşeğinin evinizde olduğunu ve onu kesip etini yediğinizi görmek; hayır ve berekete işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Siyah bir eşeğe bindiğinizi görmek; saygınlık elde edeceğinize…
Beyaz bir eşeğe bindiğinizi görmek; izzet ve makam elde edeceğinize…
Yeşil bir eşeğe bindiğinizi görmek; zahit ve takvalı biri olacağınıza, dünya ve ahiret saadetini elde edeceğinize…
Kızıl bir eşeğe bindiğinizi görmek; huzurlu bir dünya hayatı elde edeceğinize…
Sarı bir eşeğe bindiğinizi görmek; hastalanacağınıza…
Dişi ve gebe bir eşeğiniz olduğunu görmek; geleceğe ümitle baktığınıza, hayır ve mutluluk göreceğinize…
Eşek eti yediğinizi görmek; yapacağınız bir ticaretten kazanç sağlayacağınıza…
Eşeğinizi kesip etinden yediğinizi görmek; malınızı harcayacağınıza…
Bindiğiniz bir eşeğin öldüğünü görmek; ecelinizin yaklaştığına…
Eşeğinizin öldüğünü görmek; malınızın telef olacağına ve geçiminizin zorlaşacağına…
Eşeğinizin üzerinden düştüğünüzü görmek; fakirleşeceğinize…
Başkasına ait bir eşeğin üzerinden düştüğünüzü görmek; birinden size zarar geleceğine…
Eşekten indiğinizi ve tekrar bindiğinizi görmek; hacetinizin çabucak reva olacağına…
Eşeğinizi başka bir eşekle değiştirdiğinizi görmek; durumunuzun değişeceğine işarettir.
þKirmanî: Eşek satın aldığınızı, ancak karşılığında para ödemediğinizi görmek; söylediğiniz bir sözden dolayı saygın kişilerden hayır göreceğinize…
Eşeğinizin tek gözlü olduğunu veya gözlerinin zayıf olduğunu görmek; geçim konusunda sorun yaşayacağınıza…
Eşeğinizin gözlerinin olmadığını görmek; sahip olduğunuz malın zayi olacağına…
Eşeğinizin ayaklarının uzun olduğunu görmek; bol satış yapacağınıza…
Eşeğinizin öldüğünü, başka bir eşeğe bindiğinizi veya eşeğinizi satıp başka bir eşek satın aldığınızı görmek; geçiminizin düzene gireceğine…
Eşeğinizin bir katırla çiftleştiğini görmek; çıkacağınız bir yolculuk vasıtasıyla geçiminizi temin edeceğinize…
Eşeğinizin bir atla çiftleştiğini görmek; geçiminizin söz sahibi biri tarafından sağlanacağına, ancak zulüm göreceğinize…
Eşeğinizin bir koyunla çiftleştiğini görmek; geçiminizin helal yolla sağlanacağına…
Eşeğinizin kanatlı bir hayvanla çiftleştiğini görmek; mal sahibi olacağınıza, ancak kazancınızı kanatlı hayvanlardan elde edeceğinize…
Eşeğinizin bir sıpayla çiftleştiğini görmek; kazancınızı hırsızlıkla elde edeceğinize…
Eşeğinizin kuvvetli olduğunu ve zorlanmadan yük taşıdığını görmek; geçiminizin kolay sağlanacağına ve rahatlayacağınıza…
Yukarıdakinin aksini görmek; önceki tabirin aksine…
Eşeğinize ağır bir yük yüklediğinizi ve üzerine bindiğinizi görmek; mal varlığınızı sayamayacak kadar zengin olacağınıza…
Eşeğinizle cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; mal elde edeceğinize…
Eşeğinizi sırtınıza aldığınızı görmek; durumunuzun düzeleceğine ve bahtınızın iyi olduğuna…
Eşeğin anırdığını duymak; kötüye… ["Unutma ki, seslerin en çirkini eşeklerin sesidir."
Yaban eşeği görmek; bilgisiz, görgüsüz ve kültürsüz kimseye…
Yaban eşeği eti yemek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
Kör bir yaban eşeğine bindiğinizi görmek; aşırı mal elde edeceğinize…
Yaban eşeğine dönüştüğünüzü görmek; rızkınızın bollaşacağına, ancak inancınızın zarar göreceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Bindiğiniz eşeğin anırdığını görmek; eşinizin kötü biri olduğuna…
Eşeğin düştüğünü görmek; ölü-me…
Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir eşek görmek; kaynağının nerden geldiğini bilmediğiniz mal elde edeceğinize…
Eşeğinizi başka bir eşekle takas ettiğinizi görmek; kendi eşeğiniz takas ettiğiniz eşekten daha iyiyse, durumunuzun kötüleşeceğine, aldığınız eşek daha iyiyse, durumunuzun daha da iyi olacağına ve malınızın artacağına…
Eşeğinizi bir at veya katırla takas ettiğinizi görmek; söz sahibi birinden size menfaat ulaşacağına…
Yaban eşeği eti veya postu görmek; mal ve nimete…
Bir yaban eşeği kellesi bulduğunuzu görmek; para bulacağınıza veya büyük bir şahsiyetle dost olup ondan hayır göreceğinize…
Yaban eşeklerinin yanınızdan kaçıştıklarını görmek; dindar insanlardan ayrılıp kötü yola düşeceğinize işarettir.
EŞEK
þÇağdaş Ulema: Eşek görmek; münakaşa edeceğinize…
Eşeğe binmek; hedefinize çok yavaş ulaşacağınıza...
Eşeğe yiyecek vermek; liyakati olmayan birine iyilik yapacağınıza...
Koşan eşek görmek; birtakım sorunlarla karşılaşacağınıza...
Anıran eşek görmek; faydası olmayan bir uğraş edineceğinize…
Eşek koşulan bir faytona binmek; gereğinden fazla laubali insanların etkisi altında kalacağınıza işarettir.
EŞİK
þKirmanî: Üst eşik evin beyefendisine, alt eşik de evin hanımefendisine işaret eder.
Üst eşiğe ait kapının devrilip harap olduğunu görmek; evin reisinin öleceğine…
Alt eşiğe ait kapının bozulduğunu veya yandığını görmek; evin reisi sizseniz, evin hanımefendisinin öleceğine…
Eşik kapısının üzerinize düştüğünü ve altında mahsur kaldığınızı görmek; korku veya ölüme işarettir. “Sonunda Allah da onların binalarını temellerinden söktü, üstlerindeki tavan da tepelerine çöktü.”
þİbn-i Sîrîn: Alt eşiği yenilemek veya değiştirmek; eşinizi boşayıp başka bir kadınla evleneceğinize…
Üst eşiği kazmak; intihara...
Her iki eşiği kazıp harap etmek; karı-kocanın her ikisinin de öleceğine…
Eşiğin yükseldiğini görmek; yükseklik miktarınca mal, şeref, makam ve saygınlık kazanacağınıza…
Eşiğin harap olduğunu görmek; saygınlığınızı yitireceğinize ve insanlar arasında küçük düşeceğinize…
Eşikten yağmur suyu gibi berrak suların aktığını görmek; akan su miktarınca mal ve nimet elde edeceğinize…
Eşikten yılan ve akrep geldiğini görmek; söz sahibi birinden üzüntü göreceğinize işarettir.
EŞKIYA, YOL KESMEK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada eşkıya görmenin üç tabiri vardır:
1-Savaş ve husumet
2-Yalan konuşmak
3-Hatalık ve geçimsizlik.
þİbn-i Sîrîn: Eşkıya, insanlarla geçinemeyen kimseye yorulur.
Eşkıyalık yaptığınızı ve bol miktarda mal elde ettiğinizi görmek; elde ettiğiniz mal miktarınca size değer veren biriyle yakınlık kuracağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…
Etrafınızda eşkıyaların toplandığını ama sizden bir şey alamadıklarını görmek; hastalanacağınıza, ölüm tehlikesi içinde olacağınıza ama sonunda bu durumdan kurtulacağınıza işarettir.
þKirmanî: Bir eşkıyanın sizden bir şeyler çaldığını görmek; yalan bir haber işiteceğinize…
Bir yolda ilerlerken eşkıyaların saldırısına uğradığınızı ve öldürüldüğünüzü görmek; kötü bir haber alacağınıza işarettir.
þCabir Mağribî: Eşkıyalık yaptığınızı ve tanıdık birinin malını gasp ettiğinizi görmek; malını gasp ettiğiniz kişinin size düşman kesileceğine ve onunla büyük sorunlar yaşayacağınıza…
Eşkıya olduğunuz halde bir şeyler çalmadığınızı görmek; hastalanacağınıza ve sonunda iyileşeceğinize işarettir.
ET
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada hayvan eti yemenin dört tabiri vardır:
1-Mal
2-Miras
3-Zenginlik
4-Musibet.
Eti helal olan her hayvanın eti; helal mala, haram olan hayvanları eti ise, haram mala işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Tabir bakımından haşlanmış et, kızarmış etten daha iyidir. Etli yemek ne kadar lezzetliyse, faydası da o kadar çok görülür.
Pişmiş et; kolayca elde edilen mala…
Çiğ et; zahmetle elde edilen mala…
Et almak veya satmak; kötüye…
Kendi etinizi yediğinizi görmek; ev halkının sizin arkanızdan dedikodu edeceğine…
Pişmiş koyun eti yemek; mala…
Besili inek eti yemek; yıl içerisinde korkudan güvende olacağınıza…
Keçi eti yemek; az menfaat elde edeceğinize…
At eti yemek; söz sahibi birinden mal elde edeceğinize…
Balıketi yemek; ticarî bir yolculuk yapacağınıza ve gelir elde edeceğinize…
Deve eti yemek; büyük bir şahsiyetten mal elde edeceğinize işarettir.
þCabir Mağribî: Tabir bakımından semiz hayvan eti görmek, zayıf hayvan eti görmekten daha iyidir.
Et satın alıp eve götürmek; ölüme işarettir.
þKirmanî: Eti helal olan dörtayaklı hayvanların etini yemek; helal kazanca, eti haram olan hayvanların etini yemek ise haram mala…
Anka kuşu eti yemek; büyük bir şahsiyetin yardımıyla rahatlığa çıkacağınıza…
Aslan eti yemek; söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
At eti yemek; söz sahibi birinden menfaat elde edeceğinize…
Balıketi yemek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
Balina eti yemek; bir belayla karşılaşacağınıza…
Baykuş eti yemek; çalıntı mal yiyeceğinize…
Deve eti yemek; bir yetimin malını zorla yiyeceğinize…
Fil eti yemek; söz sahibi birinden mal elde edeceğinize…
Güvercin eti yemek; kadınlardan mal elde edeceğinize…
Hüthüt eti yemek; uyanık birinin malını yiyeceğinize…
İnek veya sığır eti yemek; menfaat elde edeceğinize…
Kaplan eti yemek; şöhret sahibi bir savaşçı olacağınıza…
Kaplumbağa eti yemek; bir âlimden ilim öğreneceğinize…
Karga eti yemek; bir günahkârın malını yiyeceğinize…
Keçi eti yemek; hastalık ve musibete…
Kedi eti yemek; yolculuğa çıkacağınıza ve mal elde edeceğinize…
Kertenkele eti yemek; sıkıntı yaşayacağınıza…
Kırlangıç eti yemek; kısıtlı menfaate…
Köpek eti yemek; düşmanı alt edeceğinize…
Kumru eti yemek; güzel bir kadının yardımıyla rahatlığa çıkacağınıza…
Kuzu eti yemek; sapıklık içinde olan birine katılacağınıza…
Ördek eti yemek; mala…
Papağan eti yemek; faydası olmayan bir ilim öğreneceğinize…
Sansar eti yemek; çalıntı mal yiyeceğinize…
Serçe eti yemek; evladınızın malını yiyeceğinize…
Sığırcık eti yemek; bir yolcu tarafından rahatlık göreceğinize…
Sırtlan eti yemek; yaşlı bir kadının size büyü yapacağına…
Sülün ve maymun eti yemek; üzüleceğinize…
Şahin eti yemek; zulümden kurtulacağınıza…
Tavşan eti yemek; kadınlardan miras alacağınıza…
Tavuk eti yemek; kadın malı yiyeceğinize…
Tavus kuşu eti yemek; bol miktarda mal elde edeceğinize…
Tilki eti yemek; hastalık ve korkuya…
Yengeç eti yemek; kadınlardan mal elde edeceğinize işarettir.
ETEK, ENTARİ
þÇağdaş Ulema: (Kadınlar için) güzel ve şık bir etek görmek; karşı cinsten birinin yanında özel bir yer edineceğinize…
(Kadınlar için) eski ve yıpranmış etek görmek; karşı cinsten bir kimsenin size karşı duyduğu sevgiyi kaybedeceğinize…
(Kadınlar için) dar ve oldukça kısa etek görmek; bir erkek tarafından rahatsız edileceğinize…
(Kadınlar için) geniş ve oldukça uzun etek görmek; rahatsız edici bir utanç yaşayacağınıza…
(Kadınlar için) lekeli etek görmek; herhangi bir konuda töhmet altında kalacağınıza…
(Erkekler için) etek görmek; bir kadın tarafından başlatılan kötü bir olayla karşılaşacağınıza…
(Erkekler için) güzel ve şık bir etek görmek; sahte bir başarı elde edeceğinize…
(Erkekler için) eski ve yıpranmış bir etek görmek; ümitsizliğe işarettir.
EV
þİmam Cafer Sadık (a.s): Ev görmenin sekiz tabiri vardır:
1-Evlilik
2-Zenginlik
3-Güvenlik
4-Genişlik
5-Mal
6-Yöneticilik
7-İzzet
8-Emanet.
þHz. Danyal (a.s): Yabancı bir eve girdiğinizi, içindekileri tanımadığınızı ve orada ölüler olduğunu görmek; gördüğünüz yerin ahiret yurdu olduğuna ve ecelinizin yaklaştığına…
Aynı rüyada eve girdikten hemen sonra çıktığınızı görmek; ölüm döşeğine düşecek kadar hastalanacağınıza ve tekrar iyileşeceğinize…
Balçıktan yapılmış tanıdık bir eve girdiğinizi görmek; helal rızk elde edeceğinize…
Evinizin temelinin kerpiç ve pişirilmiş alçıdan olduğunu görmek; haram mal elde edeceğinize…
Aynı evden dışarı çıktığınızı görmek; haramdan yana tövbe edeceğinize…
Geniş ve büyük bir evde olduğunuzu görmek; rızkınızın bollaşacağına…
Dar ve küçük bir evde olduğunuzu görmek; bunun aksine işarettir.
þAllame Meclisî: Karanlık bir evden dışarı çıktığınızı görmek; ağır bir hastalıktan kurtulacağınıza veya bir haram işleyeceğinize…
þİbn-i Sîrîn: Büyük ve geniş bir evde bulunduğunuzu, içinde köşkler ve eyvanlar olduğunu görmek; ahiret yurdunuzda makam ve şeref bulacağınıza, ancak rüyayı gördüğünüz yerde musibet olacağına…
Evinizin kapısının kırıldığını veya yandığını görmek; ev sahibinizin musibet göreceğine…
Evinizin kapısını kırdığınızı görmek; biri aracılığıyla elinize mal geçeceğine…
Evinizin büyüdüğünü veya genişlediğini görmek; gördüğünüz genişlik kadar rızkınızın artacağına…
Evinizin daraldığını veya küçüldüğünü görmek; bunun aksine…
Evinizin kapısını söktüklerini görmek; iyilik yolunu kendi yüzünüze kapayacağınıza, ibadet ve namazınızı azaltacağınıza…
Eski bir evde kazı yaptığınızı görmek; hayır kapılarının yüzünüze açılacağına ve mutlu olacağınıza…
Yeni ve temiz bir eve yerleştiğinizi görmek; zenginseniz malınızın daha da artacağına, fakirseniz zengin olacağınıza…
Yeni bir eve girdiğinizi görmek; evleneceğinize ve zengin olacağınıza…
Evinizi veya evin avlusunu yerinden kaldırdığınızı görmek; kendi geçimini kendisi temin edebilen cömert bir kadınla evleneceğinize, eğer evliyseniz, eşinizin hamile kalacağına…
Kime ait olduğunu bilmediğiniz bir evde üzgün vaziyette durmak; ölüme…
Bir şeylerden kaçıp eve sığındığınızı, kapıyı kilitlemediğinizi, derken evinizin başka bir evle birleştiğini görmek; üzüntü ve sıkıntıdan kurutulacağınıza, hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.
þKirmanî: Yeni bir eve girdiğinizi görmek; bir kız çocuğunuz veya kız kardeşiniz olacağına…
Huzurevi veya düşkünler evi görmek; ebeveyninizin sağlık durumlarının yerinde olacağına…
Üzerinize ev çöktüğünü görmek; elinize çok fazla mal geçeceğine…
Evinizi, olduğundan daha büyük görmek; malınızın azalacağına…
Evinizin kapısının demirden olduğunu görmek; zenginleşeceğinize…
Evinizin kapısının gümüşten olduğunu görmek; zengin biriyseniz malınızın bollaşacağına ve birtakım amellerden dolayı tövbe etmeniz gerektiğine… ["Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahman’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık."
Evinizin etrafında hiçbir evin bulunmadığını görmek; durumunuzun kötüye gideceğine işarettir.
þCabir Mağribî: Oldukça geniş, yeni ve temiz bir eve girdiğinizi ve bu evin kendinize ait olduğunu görmek; rızkınızın bollaşacağına, güzel bir kadınla evleneceğinize, saygınlık elde edeceğinize ve zenginleşeceğinize işarettir.
þÇağdaş Ulema: Ev yapmak; toplumsal ilişkilere…
Ev sahibi olmak; endişesiz günler geçireceğinize…
Evinizi terk ettiğinizi görmek; karşınıza, geleceğinizi belirleyecek yeni yollar çıkacağına işarettir.
Fakir evi görmek; çok çalışma neticesinde servet sahibi olacağınıza...
Kendinizi böyle bir evin sahibi olarak görmek; iyi bir düşüncenizin mükemmel bir başarıyı beraberinde getireceğine işarettir.
EVLENMEK, EVLENDİRMEK
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada evlenmenin dört tabiri vardır:
1-Büyüklük
2-Zenginlik
3-İtaat
4-Mutluluk.
þAllame Meclisî: Düğün yaptığınızı ve evlendiğinizi görmek; zenginleşeceğinize ve murada ereceğinize işarettir. "Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfüyle onları zenginleştirir."
þMüellif: Hiç tanımadığınız bir bayanla evlendiğinizi görmek; ölümünüzün erken olacağına…
Evinize bir gelin getirdiğinizi ve onunla gerdeğe girdiğinizi görmek; saygınlık elde edeceğinize işarettir.
þİbn-i Sîrîn: Evlenmek için görücülüğe çıktığınızı görmek; şeref ve büyüklük elde edeceğinize ve eğer bekârsanız, zengin bir kadınla evleneceğinize…
Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; o kadının malından elinize bir kazanç geçeceğine…
Vefat etmiş bir kadınla evlendiğinizi, ancak onunla ilişkiye girmediğinizi görmek; az miktarda mal elde edeceğinize…
(Kadınlar için) vefat etmiş bir erkekle evlendiğinizi ve onun evinde onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; malınızın azalacağına ve durumunuzun değişeceğine…
Tanımadığınız ve daha önce ismini duymadığınız bir kadınla evlendiğinizi görmek; ecelinizin yaklaştığına…
(Kadınlar için) yukarıdaki rüyanın aynını görmek; kötüye işarettir.
þKirmanî: Evli bir kadın rüyasında başka bir erkeğin eşi olduğunu görürse şöyle tabir edilir: Eğer bu kadın, aynı rüya içerisinde düğün yaptığını görmemişse, saygınlık ve mal varlığı artacaktır.
Evlendiğinizi görmek, ama gelinin kim olduğunu bilmemek; ölüm korkusu içinde olacağınıza…
Hasta olduğunuz halde tanımadığınız bir kadınla evlenmek istediğinizi veya eşinizin başka biriyle evlendiğini ve evlendiği erkeği evine aldığını görmek; o kişi tarafından elinize çok miktarda mal geçeceğine…
Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; iş bakımından zorlukları aşacağınıza…
Fesat ehli bir kadınla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkide bulunmadığınızı görmek; belirtilen şeylerin daha az olacağına…
Çalgılı düğün görmek; musibete işarettir.
þCabir Mağribî: Bakire bir kızla evlendiğinizi ve onunla cinsel ilişkiye girdiğinizi görmek; o yıl içinde iffetli bir kadınla evleneceğinize ve söz sahibi birinden hayır göreceğinize…
Gelinlik giyip evlendiğinizi ve kocanızın yanına götürüldüğünüzü görmek; ecelinizin yaklaştığına işarettir.
þÇağdaş Ulema: Evlilik arzusu içinde olmak; evlenmek üzere olduğunuza…
Evlenmek; mutluluk ve menfaate…
Dul bir kadın veya erkekle evlenmek; perişanlığa…
Gayri meşru evlilik; muhtemelen bir yangınla karşılaşabileceğinize…
Zevce görmek; zenginliğe…
Zevc/koca görmek; geçiminizin temin edileceğine işarettir.
EYER
þİbn-i Sîrîn: Rüyada eyersiz binek görmek; kötüye, eyeri olan binek ise, hayvanın üzerine binen kişiye göre iyi veya kötüye tabir edilir.
Eyer satın almak; evliliğe, bol miktarda gelir elde edeceğinize ve mirasa konacağınıza…
Eyerinizin kırıldığını veya yok olduğunu görmek; eşinizin öleceğine veya hastalanacağına…
Eyerinizin altın veya gümüşle bezendiğini görmek; eşinizin bencil, kibirli ve dinî konularda hassasiyet göstermeyen biri olduğuna…
Gösterişsiz siyah bir eyeriniz olduğunu görmek; eşinizin dindar, takvalı ve emanettar biri olduğuna işarettir.
EZAN
þİmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada ezan sesi duymanın on iki tabiri vardır:
1-Hac
2-Söz
3-Egemenlik
4-Büyüklük
5-Riyaset
6-Sefer
7-Kesmek
8-İflas etmek
9-Hıyanet
10-Casusluk
11-Münafıklar ve kötümserlik
12-El kesmek.
þİbn-i Sîrîn: Salih, mümin ve iffetli kimseler için tanıdık bir yerde ezan sesi duymak veya söylemek; hacca… ["Ve insanları hacca davet et, uzak uzak, bütün yerlerden yaya olarak yahut hayvana binerek gelsinler sana."
Bilinmeyen bir yerden ezan sesi geldiğini işitmek; hoşunuza gitmeyen bir şeyle karşılaşacağınıza…
Fasık için yukarıdaki rüyayı görmek; hırsızlıkla itham edileceğine…
Yatakta ezan okuduğunuzu görmek; eşinizle iyi anlaştığınıza…
Evinizde ezan okuduğunuzu görmek; iflasa…
Bir kuyuda veya mahzende ezan okumak; zındıklığa veya münafıklığa…
Sokak ortasında ezan okumak; casusluğa işarettir.
þKirmanî: Ezan cümlelerini artırarak veya eksilterek okumak; insanlara haksızlık edeceğinize…
Bir çocuğun ezan okuduğunu görmek; ebeveyniyle vedalaşacağına…
Hamamda ezan okumak; hem dünyasının, hem de ahiretinin kötü olduğuna…
Bir askeriyede ezan okuduğunuzu görmek; kötüye…
Bir Mecusî'nin hapiste ezan ve kamet okuduğunu görmek; hapisteyseniz, kurtulacağınıza…
Boş yere ezan okuduğunuzu görmek; ölüme…
Minarede ezan okumak; büyüklüğe...
Evin bir köşesinde ezan okumak; haklı olduğunuz bir işte hıyanette bulunacağınıza…
Mahzende ezan okumak; yakında yolculuğa çıkacağınıza, yolculuğunuzun uzayacağına ve bu yolculukta sıkıntılarla karşılaşacağınıza…
Bir dağın orta yerinde ezan okumak; zalim bir topluluk arasında başınızın belaya gireceğine…
Bir kürsünün üzerinde boş yere ezan okumak; aklınızın zayi olacağına…
Başkasının ezan okuduğunu, sizin de bunu dinlediğinizi görmek; ibadet ve itaatte tembel olduğunuza…
Kamet dinlemek; doğru şeyler yapmaya muvaffak olacağınıza işarettir.